ลิงก์บัญชี Google Analytics กับบัญชี Google Ads

การลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics กับบัญชี Google Ads จะช่วยในการวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าในเว็บไซต์หลังการคลิกโฆษณาหรือการแสดงผล 

บทความนี้แสดงวิธีลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Analytics กับบัญชี Google Ads และวิธีแก้ไขหรือนำพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ออก คุณอ่านข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมได้จากเกี่ยวกับการลิงก์ Google Analytics กับ Google Ads

ก่อนเริ่มต้น

คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads และ "สิทธิ์แก้ไข" ในบัญชี Google Analytics จึงจะลิงก์ Google Ads กับ Google Analytics ได้ แต่หากต้องการยกเลิกการลิงก์และแก้ไขลิงก์ที่มีอยู่จาก Google Ads จะใช้เพียงสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads เท่านั้น

หากมีปัญหาในการลิงก์บัญชีเหล่านี้ ให้ใช้เครื่องมือแก้ปัญหา

วิธีการ

วิธีลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics กับบัญชี Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมบนขวาของบัญชี คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 3. คลิกรายละเอียดภายใน "Google Analytics" 
 4. คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่มีสิทธิ์เข้าถึง คอลัมน์ "สถานะ" จะแสดงว่าพร็อพเพอร์ตี้นั้นๆ ลิงก์กับ Google Ads หรือไม่ (หากคุณไม่เห็นพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่นี่ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ "แก้ไข" พร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าว)
 5. ในคอลัมน์ "การดำเนินการ" ให้คลิก "ลิงก์" ติดกับพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการลิงก์กับ Google Ads คุณลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ได้มากเท่าที่ต้องการ
 6. ตอนนี้คุณจะเห็น 1 ใน 2 หน้าจอตามที่อธิบายด้านล่างนี้
  • ถ้าพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเลือกมีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เดียว คุณจะเห็นชื่อข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นั้นเพียงชื่อเดียว เลือกนำเข้าเมตริกไซต์เพื่อดูข้อมูล Google Analytics ในรายงาน Google Ads
  • ถ้าพร็อพเพอร์ตี้มีหลายข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ คุณจะเห็นรายการข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ได้ โดยคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้กับพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการได้
   • ลิงก์: ช่วยให้คุณดูข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนคลิกของ Google Ads ใน Analytics และยังช่วยให้เป้าหมายและธุรกรรมของ Analytics พร้อมให้นำเข้ามายัง Google Ads ได้ คุณลิงก์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ได้มากเท่าที่ต้องการ 
   • นำเข้าเมตริกไซต์: (แนะนำ) เลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการที่คุณต้องการใช้นำเข้าเมตริกการมีส่วนร่วมกับไซต์ โดยข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นี้จะใช้เพื่อแสดงเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ในคอลัมน์การรายงาน Google Analytics ของบัญชี โปรดทราบว่าคุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์ Google Analytics ลงในรายงาน Google Ads
 7. คลิกบันทึก

วิธีแก้ไขหรือนำพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่ลิงก์ออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "Google Analytics" 
 5. คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่มีสิทธิ์เข้าถึง 
  • หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้นำเข้าเมตริกเว็บไซต์ ให้คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ติดกับข้อมูลในคอลัมน์ "ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้" หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คลิกบันทึก
  • หากต้องการยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้จากบัญชี Google Ads ให้คลิกยกเลิกการลิงก์ในคอลัมน์การดำเนินการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว