การลิงก์ผลิตภัณฑ์: ลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics (Universal Analytics) กับ Google Ads

บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics กับบัญชี Google Ads Universal Analytics หมายถึง Analytics รุ่นก่อนหน้า ซึ่งเป็นประเภทพร็อพเพอร์ตี้เริ่มต้นสําหรับเว็บไซต์ก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 2020

พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics แตกต่างจากพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 (ก่อนหน้านี้เรียกว่าพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 กับ Google Ads

หากคุณมีพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics จาก Google Analytics คุณจะลิงก์พร็อพเพอร์ตี้กับบัญชี Google Ads ได้ การลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics กับบัญชี Google Ads จะช่วยคุณวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าในเว็บไซต์ได้หลังการคลิกโฆษณาหรือการแสดงผล

บทความนี้แสดงวิธีการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics กับบัญชี Google Ads และวิธีการแก้ไขหรือนําพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ออก

สําหรับคําบรรยายในภาษาของคุณ ให้เปิดคำบรรยายวิดีโอใน YouTube เลือกไอคอนการตั้งค่า รูปภาพไอคอนการตั้งค่า YouTube ด้านล่างของโปรแกรมเล่นวิดีโอ จากนั้นเลือก "คําบรรยาย" แล้วเลือกภาษา


ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics กับ Google Ads คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads และ "สิทธิ์แก้ไข" ในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics แต่หากต้องการยกเลิกการลิงก์หรือแก้ไขลิงก์ที่มีอยู่จาก Google Ads จะใช้เพียงสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads เท่านั้น

วิธีการ

ลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics (Universal Analytics) กับ Google Ads

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนผู้ดูแลระบบ Admin Icon
 2. คลิกบัญชีที่ลิงก์
 3. ในส่วน "จาก Google" ให้หา "Google Analytics (UA)" แล้วคลิกรายละเอียด
 4. คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่มีสิทธิ์เข้าถึง คอลัมน์ "สถานะ" จะแสดงว่าพร็อพเพอร์ตี้นั้นๆ ลิงก์กับ Google Ads หรือไม่ (หากไม่เห็นพร็อพเพอร์ตี้นั้น ให้ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ "แก้ไข" ในพร็อพเพอร์ตี้นั้น)
 5. ในคอลัมน์ "การดำเนินการ" ให้คลิกลิงก์ข้างพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการลิงก์กับ Google Ads คุณลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ได้มากเท่าที่ต้องการ
 6. นําเข้าเมตริกเว็บไซต์หรือลิงก์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้จาก Analytics ไปยัง Google Ads โดยทําดังนี้
  1. หากพร็อพเพอร์ตี้ที่เลือกมีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการ คุณจะเห็นชื่อข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นั้นเพียงชื่อเดียว เลือกนําเข้าเมตริกเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูล Analytics ในรายงาน Google Ads
  2. หากพร็อพเพอร์ตี้มีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้หลายรายการ คุณจะเห็นรายการข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ได้ โดยคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้กับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการได้
   1. ลิงก์: ช่วยให้คุณดูข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนคลิกของ Google Ads ใน Analytics และยังช่วยให้เป้าหมายและธุรกรรมของ Analytics พร้อมให้นำเข้ามายัง Google Ads ได้ คุณสามารถลิงก์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ได้มากเท่าที่ต้องการ
   2. นำเข้าเมตริกเว็บไซต์: (แนะนำ) เลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการที่คุณต้องการใช้นำเข้าเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นี้จะใช้เพื่อแสดงเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ในคอลัมน์การรายงานของ Analytics ของบัญชี โปรดทราบว่าคุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์ Analytics ลงในรายงาน Google Ads ส่วนใหญ่แล้วการนำเข้าข้อมูล Analytics จะใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง แต่ก็อาจใช้เวลานานกว่านี้หากบัญชีมีขนาดใหญ่ ทั้งนี้คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ Analytics ลงในรายงาน Google Ads ได้หลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว
 7. คลิกบันทึก

ยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics (Universal Analytics) กับ Google Ads

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนผู้ดูแลระบบAdmin Icon
 2. คลิกบัญชีที่ลิงก์
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. ในส่วน "บัญชีและผลิตภัณฑ์ที่ลิงก์" ให้หา "Google Analytics (UA)" แล้วคลิกจัดการและลิงก์
 5. คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่มีสิทธิ์เข้าถึง
  • หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้นำเข้าเมตริกเว็บไซต์ ให้คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ข้างข้อมูลในคอลัมน์ "ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้" แล้วคลิกบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • หากต้องการยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้กับบัญชี Google Ads ให้คลิกยกเลิกการลิงก์ในคอลัมน์ "การดำเนินการ"

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Analytics

 • ข้อมูลเซสชันของ Google Ads (เช่น การคลิก, การแสดงผล, CPC เป็นต้น) จะยังคงมีอยู่ในรายงาน Google Ads แต่เซสชันใหม่ที่เกิดจากการคลิกในบัญชี Google Ads หลังจากที่คุณนําพร็อพเพอร์ตี้ออกแล้วจะแสดงในรายงานเป็น "(ไม่ได้ตั้งค่า)"
 • ระบบจะปิดรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่อิงตามการลิงก์
 • ระบบจะไม่นําเข้าเป้าหมายหรือธุรกรรมจาก Analytics ไปยัง Google Ads อีกต่อไป

หากพบปัญหา

แก้ไขปัญหาการลิงก์

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ใน Google Ads โปรดติดต่อเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ใช้ Google Analytics เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ

คุณสามารถลงแคมเปญ Google Ads ให้ได้ผลดีกว่าเดิมได้โดยใช้ Google Analytics ใช้ Google Analytics เพื่อกระตุ้นการกระทําที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด

ใช้ Google Analytics ฟรี

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
16025563543323870692
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067