Łączenie usługi Google Analytics z kontem Google Ads

Połączenie usługi Google Analytics z kontem Google Ads pomoże Ci analizować aktywność klientów w Twojej witrynie po kliknięciu lub wyświetleniu reklamy. 

W tym artykule pokazujemy, jak połączyć usługi w Analytics z kontem Google Ads oraz jak edytować lub usuwać połączone usługi. Więcej informacji znajdziesz w artykule o łączeniu usługi Google Analytics z kontem Google Ads.

Zanim zaczniesz

Aby połączyć konta Google Ads i Google Analytics, musisz mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads i uprawnienia do edytowania na koncie Google Analytics. Aby rozłączyć usługi lub edytować obecne połączenie z kontem Google Ads, potrzebujesz dostępu administracyjnego tylko do konta Google Ads.

Jeśli masz problemy z połączeniem kont, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów.

Instrukcje

Łączenie usług Google Analytics z kontami Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 3. W sekcji „Google Analytics” kliknij Szczegóły
 4. Zobaczysz listę usług Google Analytics, do których masz dostęp. Kolumna „Stan” pokazuje, czy dana usługa jest połączona z kontem Google Ads. (Jeśli nie widzisz usługi Analytics, sprawdź, czy masz uprawnienia do edycji dla tej usługi).
 5. W kolumnie „Czynności” kliknij Połącz obok usług, które chcesz połączyć z Google Ads. Możesz połączyć dowolną liczbę usług.
 6. Wyświetli się jeden z dwóch opisanych poniżej ekranów:
  • Jeśli wybrana usługa ma jeden widok danych, wyświetli się tylko nazwa tego widoku. Wybierz Zaimportuj dane witryny, aby zobaczyć dane Google Analytics w raportach Google Ads.
  • Jeśli usługa ma wiele widoków danych, zobaczysz listę widoków, które możesz połączyć. W przypadku każdego widoku danych możesz wykonać te czynności:
   • Połącz: dzięki temu dane o kliknięciach i kosztach z Google Ads będą dostępne w Analytics, a cele i transakcje z Analytics będą dostępne w Google Ads. Możesz połączyć dowolną liczbę widoków danych. 
   • Zaimportuj dane witryny (zalecane): wybierz jeden widok danych, z którego chcesz importować dane o zaangażowaniu użytkowników w witrynie. Ten widok będzie przedstawiać dane o zaangażowaniu użytkowników w witrynie w kolumnach raportowania Google Analytics na Twoim koncie. Pamiętaj, że musisz dodać kolumny Google Analytics do raportów Google Ads. W większości przypadków import danych Google Analytics zajmuje mniej niż godzinę, ale przy większych kontach może to potrwać dłużej. Po zaimportowaniu danych możesz dodać kolumny Google Analytics do raportów Google Ads.
 7. Kliknij Zapisz.

Edytowanie i usuwanie połączonych usług Analytics

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Analytics” kliknij Szczegóły
 5. Zobaczysz listę usług Google Analytics, do których masz dostęp. 
  • Aby edytować połączone widoki danych lub widok, z którego są importowane dane witryny, kliknij ikonę ołówka Edytuj obok danych w kolumnie „Widoki danych”. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.
  • Aby odłączyć usługę od konta Google Ads, kliknij Odłącz w kolumnie „Działania”.
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem