Łączenie usługi w Google Analytics (Universal Analytics) z Google Ads

Z tego artykułu dowiesz się, jak połączyć usługę Universal Analytics z kontem Google Ads. Universal Analytics odnosi się do poprzedniej wersji Analytics. Do 14 października 2020 r. był to domyślny typ usługi w przypadku witryn.

Usługi Universal Analytics różnią się od usług Google Analytics 4 (nazywanych dawniej usługami Aplikacje + internet). Więcej informacji o łączeniu usług Google Analytics 4 z Google Ads

Jeśli masz usługę Universal Analytics w Google Analytics, możesz ją połączyć z kontem Google Ads. Pomoże Ci to analizować działania podejmowane przez klientów w Twojej witrynie po kliknięciu lub wyświetleniu reklamy.

Z tego artykułu dowiesz się, jak połączyć usługę Universal Analytics z kontem Google Ads oraz jak edytować lub usuwać połączone usługi.

Google Ads Help: Link Google Analytics properties to your Google Ads account

Zanim zaczniesz

Aby połączyć usługi Universal Analytics z Google Ads, musisz mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads i uprawnienia do edycji usługi w Google Analytics. Aby rozłączyć usługi lub edytować obecne połączenie z kontem Google Ads, potrzebujesz dostępu administracyjnego tylko do konta Google Ads.

Instrukcje

Łączenie usługi w Google Analytics (Universal Analytics) z Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon].
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Analytics (UA)” kliknij Szczegóły.
 5. Zobaczysz listę usług Universal Analytics, do których masz dostęp. Kolumna „Stan” pokazuje, czy dana usługa jest połączona z kontem Google Ads. (Jeśli nie widzisz danej usługi, upewnij się, że masz uprawnienia do jej edycji).
 6. W kolumnie „Czynności” kliknij Połącz obok usług, które chcesz połączyć z Google Ads. Możesz połączyć dowolną liczbę usług.
 7. Zaimportuj dane witryny z Analytics do Google Ads lub połącz z Google Ads odpowiednie widoki danych Analytics:
  • Jeśli wybrana usługa ma 1 widok danych, wyświetli się tylko nazwa tego widoku. Kliknij Importuj dane witryny, by dane Analytics były widoczne w raportach Google Ads.
  • Jeśli usługa ma wiele widoków danych, zobaczysz listę widoków, które możesz połączyć. W przypadku każdego widoku danych możesz wykonać te czynności:
   • Połącz: dzięki temu dane o kliknięciach i kosztach z Google Ads będą dostępne w Analytics, a cele i transakcje z Analytics będą dostępne w Google Ads. Możesz połączyć dowolną liczbę widoków danych.
   • Zaimportuj dane witryny (zalecane): wybierz 1 widok danych, z którego chcesz importować wskaźniki zaangażowania w witrynie. Ten widok będzie podawać wskaźniki zaangażowania w witrynie w kolumnach raportowania Analytics na Twoim koncie. Pamiętaj, że musisz dodać kolumny Analytics do raportów Google Ads.W większości przypadków import danych Google Analytics zajmuje mniej niż godzinę, ale przy większych kontach może to potrwać dłużej. Po zaimportowaniu danych możesz dodać kolumny Analytics do raportów Google Ads.
 8. Kliknij Zapisz.

Odłączanie usługi w Google Analytics (Universal Analytics) od Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon].
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Analytics (UA)” kliknij Szczegóły.
 5. Zobaczysz listę usług w Analytics, do których masz dostęp.
  • Aby edytować połączone widoki danych lub widok, z którego są importowane dane witryny, kliknij ikonę ołówka Edytuj obok danych w kolumnie „Widoki danych”. Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz.
  • Aby odłączyć usługę od konta Google Ads, kliknij Odłącz w kolumnie „Czynności”.

Po odłączeniu usługi w Analytics:

 • Dane sesji Google Ads (takie jak kliknięcia, wyświetlenia, CPC itp.) będą nadal dostępne w raportach Google Ads, ale nowe sesje zapoczątkowane przez kliknięcia na kontach Google Ads będą po usunięciu usługi zaliczane w raportach do kategorii „(Nie ustawiono)”.
 • Listy remarketingowe utworzone na podstawie połączenia zostaną zamknięte.
 • Cele i transakcje nie będą już importowane z Analytics do Google Ads.

Coś nie działa?

Rozwiązywanie problemów z łączeniem

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem