Σύνδεση των λογαριασμών Google Analytics και Google Ads

Η σύνδεση μιας ιδιοκτησίας Google Analytics με τον λογαριασμό σας στο Google Ads μπορεί να σας βοηθήσει να αναλύσετε τη δραστηριότητα πελατών στον ιστότοπό σας μετά από ένα κλικ σε διαφήμιση ή μετά από μια εμφάνιση. 

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει πώς να συνδέσετε τις ιδιοκτησίες Analytics με τον λογαριασμό σας στο Google Ads, καθώς και πώς να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε συνδεδεμένες ιδιοκτησίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο Σχετικά με τη σύνδεση του Google Analytics και του Google Ads.

Πριν ξεκινήσετε

Για να συνδέσετε το Google Ads και το Google Analytics, θα χρειαστείτε πρόσβαση διαχειριστή σε έναν λογαριασμό Google Ads και δικαιώματα επεξεργασίας σε έναν λογαριασμό Google Analytics. Για να αποσυνδέσετε και να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα σύνδεση από το Google Ads, χρειάζεστε μόνο πρόσβαση διαχειριστή σε έναν λογαριασμό Google Ads.

Αν αντιμετωπίζετε τυχόν ζητήματα με τη σύνδεση αυτών των λογαριασμών, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οδηγίες

Τρόπος σύνδεσης ιδιοκτησιών Google Analytics με λογαριασμούς Google Ads

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων . Στην ενότητα "Ρυθμίσεις", κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 3. Στην ενότητα "Google Analytics" κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες
 4. Θα εμφανιστεί μια λίστα με ιδιοκτησίες Google Analytics στις οποίες έχετε πρόσβαση. Η στήλη "Κατάσταση" υποδεικνύει αν μια ιδιοκτησία είναι συνδεδεμένη στο Google Ads. (Αν δεν εμφανίζεται κάποια ιδιοκτησία Analytics, βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαίωμα επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.)
 5. Στη στήλη "Ενέργειες", κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση" δίπλα στις ιδιοκτησίες που θέλετε να συνδέσετε στο Google Ads. Μπορείτε να συνδέσετε όσες ιδιοκτησίες επιθυμείτε.
 6. Τώρα, θα εμφανιστεί μία από τις δύο οθόνες που περιγράφονται παρακάτω:
  • Αν η ιδιοκτησία που επιλέξατε έχει μόνο μία αναλυτική προβολή, θα εμφανιστεί το όνομα μόνο αυτής της αναλυτικής προβολής. Επιλέξτε "Εισαγωγή μετρήσεων ιστοτόπου", για να μπορείτε να προβάλλετε δεδομένα του Google Analytics στις αναφορές του Google Ads.
  • Αν η ιδιοκτησία έχει πολλές αναλυτικές προβολές, θα εμφανιστεί μια λίστα των αναλυτικών προβολών που μπορείτε να συνδέσετε. Για κάθε αναλυτική προβολή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
   • Σύνδεση: Με την ενέργεια αυτή, τα δεδομένα κλικ και κόστους του Google Ads θα είναι διαθέσιμα στο Analytics, ενώ οι στόχοι και οι συναλλαγές του Analytics θα είναι διαθέσιμα για εισαγωγή στο Google Ads. Συνδέστε όσες αναλυτικές προβολές επιθυμείτε. 
   • Εισαγωγή μετρήσεων ιστοτόπου: (Συνιστάται) Επιλέξτε μία αναλυτική προβολή από την οποία θέλετε να εισάγετε μετρήσεις αφοσίωσης σε ιστότοπο. Αυτή η αναλυτική προβολή θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μετρήσεων αφοσίωσης σε ιστότοπο, στις στήλες αναφορών Google Analytics του λογαριασμού σας. Λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να προσθέσετε στήλες του Google Analytics στις αναφορές του Google Ads.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Τρόπος επεξεργασίας ή κατάργησης συνδεδεμένων ιδιοκτησιών Analytics

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων .
 3. Στην ενότητα "Ρυθμίσεις", κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 4. Στην ενότητα "Google Analytics", κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες
 5. Θα εμφανιστεί μια λίστα με ιδιοκτησίες Google Analytics στις οποίες έχετε πρόσβαση. 
  • Για να αλλάξετε τις αναλυτικές προβολές που είναι συνδεδεμένες ή την αναλυτική προβολή από την οποία εισάγονται μετρήσεις ιστοτόπου, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στα δεδομένα της στήλης Αναλυτικές προβολές. Αφού πραγματοποιήσετε τις αλλαγές που επιθυμείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
  • Για να αποσυνδέσετε μια ιδιοκτησία από τον λογαριασμό σας στο Google Ads, κάντε κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση, στη στήλη Ενέργειες.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;