Свързване на профили в Google Анализ и Google Ads

Свързването на собственост в Google Анализ с профила Ви в Google Ads може да Ви помогне при анализирането на активността на клиентите в уебсайта Ви след импресия или кликване върху реклама. 

В тази статия се обяснява как да свържете собствености в Анализ с профила си в Google Ads и как да редактирате или премахнете свързани собствености. За повече информация можете да прочетете Всичко за свързването между Google Анализ и Google Ads.

Преди да започнете

За да свържете Google Ads и Google Анализ, трябва да имате администраторски достъп до профил в Google Ads и разрешения за редактиране за профил в Google Анализ. За прекратяването на връзката и редактирането на съществуваща връзка в Google Ads е необходим само администраторски достъп до профил в тази програма.

Ако имате проблеми със свързването на тези профили, използвайте инструмента за отстраняване на неизправности.

Инструкции

Свързване на собствености в Google Analytics с профили в Google Ads

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл на профила. В „Настройки“ кликнете върху Свързани профили.
 3. От „Google Анализ“ кликнете върху Подробности
 4. Ще видите списък със собствености в Google Анализ, до които имате достъп. Графата „Състояние“ показва дали една собственост е свързана с Google Ads. (Ако там не виждате дадена собственост от Google Анализ, проверете дали имате разрешение за редактиране за нея.)
 5. В графата „Действия“ кликнете върху „Свързване“ до собственостите, които искате да свържете с Google Ads. Можете да свържете толкова собствености, колкото искате.
 6. След това ще видите един от двата екрана, описани по-долу:
  • Ако избраната от Вас собственост има само един изглед на собственост, ще виждате само неговото име. Изберете „Импортиране на показатели за сайта“,за да можете да виждате данни от Google Анализ в отчетите в Google Ads.
  • Ако собствеността има няколко изгледа на собственост, ще виждате списък с изгледите, които можете да свържете. За всеки изглед можете да направите следното:
   • Свързване: По този начин данните за кликванията и разходите в Google Ads ще бъдат налични в Google Анализ, а целите и транзакциите от Google Анализ ще могат да се импортират в Google Ads. Свържете толкова изгледи на собственост, колкото желаете. 
   • Импортиране на показателите за сайта: (Препоръчително) Изберете един изглед на собственост, от който искате да импортирате показателите за ангажираността. Той ще се използва за показване на показателите за ангажираността със сайта в отчетните графи за Google Анализ на профила Ви. Имайте предвид, че ще трябва да добавите графи за Google Анализ към отчетите си в Google Ads. В повечето случаи импортирането на данните от Google Анализ ще отнеме по-малко от час, но при по-големи профили процесът може да трае по-дълго. След като данните бъдат импортирани, можете да добавите графи за Google Анализ към отчетите си в Google Ads.
 7. Кликнете върху Запазване.

Редактиране или премахване на свързани собствености в Google Анализ

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл на профила.
 3. В „Настройки“ кликнете върху Свързани профили.
 4. От „Google Анализ“ кликнете върху Подробности
 5. Ще видите списък със собствености в Google Анализ, до които имате достъп. 
  • За да промените кои изгледи на собственост са свързани или изгледа, от който се импортират показателите за сайта, кликнете върху иконата на молив Редактиране до данните в графата „Изгледи на собственост“. След като направите промените, кликнете върху Запазване.
  • За да прекратите връзката на собственост с профил в Google Ads, кликнете върху Прекратяване на връзката в графата „Действия“.
Ако се нуждаете от още помощ за Google Анализ в Google Ads, свържете се с нас.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си