Uw taal, tijdzone en andere Google Ads-accountinstellingen wijzigen

U kunt wijzigingen aanbrengen in bepaalde instellingen van uw Google Ads-account, zoals de weergavetaal, tijdzone en cijfernotatie.Houd er rekening mee dat het aanpassen van deze instellingen geen invloed heeft op de manier waarop mensen uw advertenties zien. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de weergavetaal, getalnotatie en tijdzone kunt wijzigen.

We kunnen uw tijdzone slechts één keer resetten, dus kies uw nieuwe tijdzone zorgvuldig. Verzoeken voor het wijzigen van tijdzones moeten afkomstig zijn van een beheerder en uw tijdzone mag alleen oostwaarts worden verschoven, bijvoorbeeld van GMT (Greenwich Mean Time) naar IST (India Standard Time). Als uw tijdzone eerder op uw verzoek is gereset, kunnen we deze niet opnieuw wijzigen.

Instructies

Uw weergavetaal wijzigen

Uw weergavetaal is de taal die u in Google Ads ziet. Als u de taal waarin uw advertenties worden weergegeven wilt wijzigen, leest u hier meer informatie over hoe targeting op taal werkt

Uw account gebruikt standaard de taal van uw Google-account. U kunt als volgt een andere taal instellen voor Google Ads.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram . Klik vervolgens onder Instellen op Voorkeuren
 3. Klik om het gedeelte Taalinstelling en getalnotatie uit te vouwen. Klik daarna op het dropdownmenu Taalinstelling en selecteer een taal.
 4. Klik op Opslaan

Uw getalnotatie wijzigen

Uw getalnotatie verandert de plaatsing van punten en komma's wanneer Google Ads een getal weergeeft. Bijvoorbeeld: 2,000.50 in plaats van 2.000,50. 

Niet elke getalnotatie is beschikbaar voor elke weergavetaal. Daarnaast is voor sommige weergavetalen slechts één getalnotatie toegestaan. Het is daarom mogelijk dat de getalnotatie, afhankelijk van uw taal, niet kan worden bewerkt. 

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram . Klik vervolgens onder Instellen op Voorkeuren
 3. Klik om het gedeelte Taalinstelling en getalnotatie uit te vouwen. Klik daarna op het dropdownmenu Getalnotatie en selecteer de getalnotatie die u wilt gebruiken (op land).
 4. Klik op Opslaan

Uw tijdzone wijzigen

Uw tijdzone is van invloed op de tijd die in rapporten wordt weergegeven en kan van invloed zijn op andere instellingen, zoals targeting. 

U kunt uw tijdzone als volgt zien:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram . Klik vervolgens onder Instellen op Voorkeuren
 3. Uw tijdzone wordt in het gedeelte Tijdzone weergegeven. 
We kunnen de tijdzone voor uw account slechts één keer resetten, dus selecteer uw nieuwe tijdzone zorgvuldig. Verzoeken voor het wijzigen van tijdzones moeten afkomstig zijn van een beheerder en uw tijdzone mag alleen oostwaarts worden verschoven, bijvoorbeeld van GMT (Greenwich Mean Time) naar IST (India Standard Time). Als uw tijdzone eerder op uw verzoek is gereset, kunnen we deze niet opnieuw wijzigen. 

Als u de selectie van uw tijdzone wilt updaten, neemt u contact met ons op om een wijziging aan te vragen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen