Tìm hiểu tín dụng và điều chỉnh cho tài khoản của bạn

Đôi khi, Google có thể hiệu chỉnh số dư Google Ads của bạn trong từng thời điểm. Đây gọi là điều chỉnh. Các điều chỉnh chủ yếu xảy ra đối với hình thức tín dụng. Tín dụng làm giảm số dư tài khoản của bạn, trong khi ghi nợ làm tăng số dư tài khoản của bạn.

Bạn có thể tìm thấy bất kỳ điều chỉnh nào được áp dụng cho tài khoản của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó tìm trong cột Tín dụng của lịch sử giao dịch. Dưới đây là các loại điều chỉnh tín dụng mà bạn dễ gặp nhất:

  • Điều chỉnh dịch vụ: Bạn sẽ gặp điều chỉnh này khi mã khuyến mại hoặc tín dụng ưu đãi được áp dụng cho tài khoản của bạn. Tín dụng này chỉ phù hợp cho quảng cáo trong tương lai và không thể hoàn lại cho bạn.
  • Hoạt động không hợp lệ: Đây là hoạt động cho nhấp chuột và hiển thị không hợp lệ – các nhấp chuột và hiển thị đó được tạo bởi rô bốt, công cụ nhấp chuột tự động và phần mềm đánh lừa khác. Chúng tôi nghiêm cấm loại hành vi xấu này. Và đó là lý do bạn không phải trả tiền cho các nhấp chuột và hiển thị gian lận này. Tín dụng này chỉ phù hợp cho quảng cáo trong tương lai và không thể hoàn lại cho bạn.
  • Khoản ghi nợ cho phân phối quá: Đôi khi chúng tôi vui và hiển thị quảng cáo của bạn quá nhiều – nhiều đến mức tài khoản của bạn tích lũy chi phí nhiều hơn ngân sách hàng ngày của bạn cho phép. Rất tiếc! Nếu điều này xảy ra, đừng lo – chúng tôi sẽ tính tín dụng cho tài khoản của bạn để bao trả chi phí vượt quá.
  • Thấu chi ngân sách tài khoản: Bạn sẽ thấy điều này nếu chi phí quảng cáo của mình vượt quá số dư thanh toán trả trước. Chúng tôi sẽ tính tín dụng trở lại cho số tiền vượt quá, do đó bạn không phải thanh toán cho hoạt động này. Điều này chỉ xảy ra đối với tài khoản sử dụng thanh toán thủ công.

Bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố