ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครดิตและการปรับค่าใช้จ่ายในบัญชี

บางครั้ง Google อาจปรับยอดเงิน Google Ads ของคุณ การดำเนินการนี้เรียกว่าการปรับค่าใช้จ่าย โดยส่วนมาก การปรับค่าใช้จ่ายจะอยู่ในรูปแบบเครดิต เครดิตจะลดยอดเงินในบัญชี ซึ่งต่างจากเดบิตที่จะเพิ่มยอดเงินในบัญชี

คุณดูการปรับค่าใช้จ่ายที่มีผลกับบัญชีได้โดยคลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุป จากนั้นคลิกธุรกรรมเพื่อดูประวัติธุรกรรม ประเภทการปรับเครดิตที่คุณน่าจะพบมากที่สุดมีดังนี้

  • สมนาคุณ: คุณจะเห็นการปรับเครดิตประเภทนี้เมื่อมีการใช้รหัสโปรโมชันหรือเครดิตสมนาคุณในบัญชี เครดิตนี้ใช้ได้สำหรับการโฆษณาในอนาคตเท่านั้น และคืนเป็นเงินให้แก่คุณไม่ได้
  • กิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง: การปรับเครดิตประเภทนี้มีไว้สำหรับคลิกและการแสดงผลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดจากโรบ็อต เครื่องมือการคลิกอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์หลอกลวงอื่นๆ Google ไม่อนุญาตพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นนี้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องจ่ายเมื่อมีคลิกและการแสดงผลที่ไม่ยุติธรรมเหล่านี้
  • เครดิตจากการแสดงผลเกิน: บางครั้ง Google อาจแสดงโฆษณาของคุณมากเกินไปและทำให้บัญชีเกิดค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณรายวันเฉลี่ยที่คุณกำหนดไว้ ซึ่งเราต้องขออภัยด้วย คุณไม่ต้องกังวลไปหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะบัญชีจะได้รับเครดิตซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกินมา
  • ใช้เกินงบประมาณของบัญชี: คุณจะเห็นการปรับเครดิตประเภทนี้หากค่าใช้จ่ายการโฆษณาเกินยอดเติมเงิน Google จะคืนเครดิตจํานวนเงินส่วนเกินให้ คุณจึงไม่ต้องจ่ายสําหรับกิจกรรมนี้ กรณีนี้จะเกิดขึ้นกับบัญชีที่ใช้การชำระเงินด้วยตนเองเท่านั้น
  • จัดเก็บเครดิตที่เกินไว้ใช้ในอนาคตแล้ว: ในกรณีที่ได้รับเครดิตมากกว่าที่ใช้จ่ายในเดือนหนึ่งๆ คุณจะเห็นยอดคงเหลือติดลบในบัญชี ยอดคงเหลือติดลบนี้เรียกว่า "เครดิตส่วนเกิน" ในประเทศที่ Google ไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ติดลบ (เช่น ตุรกี จีน ไต้หวัน) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายของท้องถิ่น เราจะไม่แสดงเครดิตส่วนเกินนี้ในใบแจ้งหนี้เป็นยอดคงเหลือติดลบและจะเก็บไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต ในช่วงที่เกิดกรณีเช่นนี้ คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ที่มียอดคงเหลือเป็น 0 และระบบจะใช้เครดิตส่วนเกินที่เก็บไว้เมื่อคุณมีค่าโฆษณาในเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ
  • ใช้เครดิตส่วนเกินจากเดือนก่อนหน้าแล้ว: หากเดือนก่อนหน้ามีเครดิตส่วนเกินและคุณมีค่าโฆษณาในเดือนปัจจุบัน Google จะใช้เครดิตส่วนเกินที่เก็บไว้กับค่าโฆษณาจนถึงขีดจำกัดยอดเครดิตคงเหลือ บรรทัดนี้แสดงจำนวนเครดิตส่วนเกินที่ใช้กับค่าโฆษณาในเดือนหนึ่งๆ ในกรณีที่มีการปิดบัญชี บรรทัดนี้จะแสดงเครดิตส่วนเกินที่คืนให้คุณได้
  • จํานวนคงเหลือที่ใช้ได้ในอนาคต: เมื่อมีการใช้เครดิตส่วนเกินกับค่าโฆษณาแต่ยังมีเครดิตเหลืออยู่ บรรทัดนี้จะแสดงจํานวนเครดิตที่เหลืออยู่สําหรับใช้กับค่าโฆษณาในเดือนถัดไป โปรดทราบว่านี่คือจำนวนเครดิตที่ใช้ได้หลังหักภาษี เช่น หากแสดงจำนวนไว้ที่ 3,300 บาท และประเทศของคุณมีอัตราภาษีอยู่ที่ 10% นั่นคือคุณสามารถใช้จ่ายโฆษณาได้ 3,000 บาท

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false