Разясняване на кредитите и корекциите в профила Ви

Понякога Google може леко да коригира салдото Ви в Google Ads Това се нарича корекция. В повечето случаи корекциите са под формата на кредити. С тях салдото в профила Ви се намалява, а с дебитите се увеличава.

Можете да видите всички корекции, направени в профила Ви, като кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания и погледнете в графата Кредити в историята на транзакциите си. Следват видовете кредитни корекции, които е най-вероятно да видите:

  • Служебна корекция: Ще видите това, когато към профила Ви е приложен промоционален код или бонус. Този кредит е предназначен само за бъдещо рекламиране и сумата по него не може да Ви бъде възстановена.
  • Невалидна дейност: Тя е за невалидни кликвания и импресии – такива, генерирани от роботи, инструменти за автоматизирани кликвания и друг измамен софтуер. Забраняваме този вид лошо поведение. Затова не се налага да плащате за тези нечестни кликвания и импресии. Този кредит е предназначен само за бъдещо рекламиране и сумата по него не може да Ви бъде възстановена.
  • Кредит за преизпълнение: Понякога ни обхваща лека еуфория и показваме рекламата Ви твърде много пъти – толкова, че профилът Ви натрупва повече разходи, отколкото дневният Ви бюджет позволява. Ами сега! Ако това стане, не се безпокойте – ще кредитираме профила Ви, за да покрием допълнителните разходи.
  • Преразход на бюджета на профила: Ще виждате това, ако рекламните Ви разходи превишават предплатеното Ви салдо. Ще кредитираме допълнителната сума, така че в крайна сметка да не плащате за тази дейност. Това се показва само при профили, за които се използват ръчни плащания.

Следваща стъпка

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си