Prośby o zwrot środków

 
Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Automatycznie przekażemy je na konto bankowe lub kartę kredytową powiązane(ą) z Twoim kontem Google Ads.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez wystawcę karty kredytowej.

Jeśli płatności były wykonywane przelewem środków, musisz podać dane konta bankowego, by umożliwić nam przetworzenie zwrotu środków. Instrukcje, jak wysłać do nas informacje o koncie bankowym, znajdziesz poniżej.

Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Jeśli płatności były wykonane kartą kredytową, automatycznie zainicjujemy zwrot środków na kartę kredytową powiązaną z Twoim kontem Google Ads. Jeśli dostępna była opcja zapłaty przelewem bankowym, depozytem bankowym lub gotówką w sklepach Oxxo i 7Eleven, do przetworzenia zwrotu środków będziemy potrzebować danych Twojego konta bankowego. Instrukcje, jak wysłać do nas informacje o koncie bankowym, znajdziesz poniżej.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez wystawcę karty kredytowej. W przypadku przelewu bankowego, depozytu bankowego lub płatności gotówką w sklepach OXXO i 7Eleven, zwrot środków trwa około czterech tygodni.

Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Jeśli płatności były wykonane kartą kredytową, automatycznie zainicjujemy zwrot środków na kartę kredytową powiązaną z Twoim kontem Google Ads. Jeśli płatności były wykonywane przelewem bankowym za pomocą sieci Banelco lub na stronie PagoMisCuentas.com, do przetworzenia zwrotu będziemy potrzebować danych Twojego konta bankowego. Instrukcje, jak wysłać do nas informacje o koncie bankowym, znajdziesz poniżej.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez wystawcę karty kredytowej. Zwrot środków w przypadku płatności wykonanych za pomocą Banelco i strony PagoMisCuentas.com może zająć około czterech tygodni.

Kiedy zwrot środków może nie być dostępny

Nie oferujemy zwrotu środków w następujących przypadkach:

 • Na koncie pozostały środki uzyskane dzięki kodowi promocyjnemu.
 • Twoje konto jest nadal aktywne.
 • Masz saldo należności, które musisz spłacić.

Terminy i opóźnienia zwrotu środków

Zwroty środków są zwykle przetwarzane w ciągu dwóch tygodni, ale proces ten może potrwać nawet dziesięć tygodni, jeśli płatności były realizowane przy użyciu konta bankowego spoza Izraela, Wielkiej Brytanii lub USA. Zwrócenie środków przez bank lub wystawcę karty kredytowej na Twoje konto może dodatkowo potrwać do dziesięciu dni roboczych w zależności od wewnętrznych procesów tych instytucji.

Jeśli czekasz dłużej niż 12 tygodni, skontaktuj się z nami.

Jak sprawdzić saldo konta

Aby sprawdzić, czy masz na koncie środki lub saldo należności do spłacenia:

 1. Kliknij ikonę narzędzia .
 2. Kliknij Rozliczenia i płatności.
 3. Jeśli na koncie są środki, ich kwota jest podana w nawiasach i oznaczona jako „Pozostały kredyt”. Zaległe należności nie znajdują się w nawiasach i są oznaczone jako „Twoje saldo”.
Likwidacja konta

Podczas tego procesu pojawi się dostępna kwota zwrotu. Jeśli korzystasz z przelewu środków, będziesz też mieć możliwość podania danych konta bankowego.

Aby zlikwidować konto i rozpocząć proces zwrotu środków:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  u góry strony i wybierz kolejno Ustawienia konta i Preferencje
 3. U dołu strony znajduje się sekcja „Likwidacja konta”.
 4. Kliknij Zlikwiduj to konto.
 5. Na następnej stronie możesz opcjonalnie podać przyczyny likwidacji konta. Następnie kliknij przycisk „Zlikwiduj moje konto”.

Jeśli zmienisz zdanie, możesz ponownie aktywować konto, logując się i postępując zgodnie z instrukcjami. Następnie zaktualizuj informacje rozliczeniowe i dokonaj płatności, by wznowić wyświetlanie reklam.

Przesłanie informacji o koncie bankowym

Jeśli podczas likwidacji konta Google Ads nie podasz danych konta bankowego, będą nam potrzebne te informacje (jeśli ich nie masz, skontaktuj się z bankiem):

 • identyfikator klienta Google Ads;
 • imię i nazwisko lub nazwa posiadacza konta bankowego;
 • numer konta bankowego;
 • kod oddziału;
 • kod banku;
 • adres banku;
 • kod SWIFT banku;
 • Twój podpis.

Następnie prześlij te informacje pod numer faksu jednego z podmiotów zajmujących się przetwarzaniem naszych płatności w Stanach Zjednoczonych lub Irlandii:

Wskazówki, jak przesłać faks pod numer w Dublinie:

 • Znak „+” w prefiksie numeru oznacza cyfry, które należy wybrać, by nawiązać połączenie międzynarodowe z Twojego kraju. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, ta kombinacja to „00”. Jeżeli nie wiesz, jaki kod międzynarodowy obowiązuje w Twoim kraju, skontaktuj się z dostawcą usług. Cyfry „353” to numer kierujący połączenia do Irlandii.
 • Aby połączyć się z właściwym numerem faksu, podstaw w miejsce znaku „+” cyfry odpowiednie dla Twojego kraju. Następnie wybierz numer 353-1-633-5884 (nie wybieraj cyfry „0” przed „1”).
 • Jeśli dzwonisz z Irlandii, wybierz numer 01-633-5884.
 • Jeśli dzwonisz spoza Irlandii:
 • Siedziba główna w Stanach Zjednoczonych – numer +1-650-653-2520
 • Siedziba firmy poza Stanami Zjednoczonymi (w Dublinie, w Irlandii) – numer +353-1-633-5884

Te numery faksów służą tylko do odbierania informacji o koncie bankowym, a podmioty przetwarzające nasze płatności nie odpowiadają na przesłane wraz z faksami pytania.

Przesłanie informacji o koncie bankowym

Krok 1. Aby podać informacje o koncie bankowym:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Przejdź do Płatności
 3. Czerwony baner na górze strony wskazuje, że konto Google Ads zostało zlikwidowane. Kliknij link Wykonaj zwrot środków.
 4. Na następnej stronie wpisz dane konta bankowego (jeśli ich nie masz, skontaktuj się z bankiem):
  • imię i nazwisko właściciela konta bankowego (jeśli konto należy do osoby fizycznej, wpisz pełne imię i nazwisko wraz z patronimikiem; jeśli to konto firmowe, wpisz pełną nazwę organizacji);
  • kod banku (BIC);
  • numer konta bankowego;
  • identyfikator podatkowy beneficjenta (INN).
 5. Kliknij Zapisz.

Krok 2. Gdy wpiszesz informacje na koncie Google Ads, wypełnij formularz wniosku o zwrot środków i prześlij go do nas faksem. Formularz możesz znaleźć na stronie informacyjnej banku z kroku 1. Aby znaleźć i wypełnić formularz:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia u góry strony i wybierz Rozliczenia i płatności. Przejdź do Płatności
 3. W czerwonym banerze na górze strony kliknij link Wykonaj zwrot środków.
 4. Otworzy się formularz wniosku o zwrot środków. Wydrukuj formularz, wypełnij go i podpisz.
 5. Prześlij go do nas faksem pod numer podany w formularzu.

Te numery faksów służą tylko do odbierania informacji o koncie bankowym, a podmioty przetwarzające nasze płatności nie odpowiadają na przesłane wraz z faksami pytania.

Przesłanie informacji o koncie bankowym

Jeśli nie podasz danych konta bankowego podczas likwidacji konta, wpisz je w formularzu wniosku o zwrot środków. Formularz zwrotu środków ma zastosowanie tylko do kont, w przypadku których płatności były wykonywane przelewem bankowym. Aby móc otrzymać zwrot środków, musisz być administratorem konta, konto Google Ads musi być zlikwidowane, a saldo środków na koncie musi być dodatnie (środki z ofert promocyjnych, nieprawidłowych kliknięć i nadmiernych wyświetleń nie podlegają zwrotowi).

Podczas korzystania z formularza wniosku o zwrot środków musisz zalogować się na konto Google Ads. W zależności od kraju związanego z kontem formularz zwrotu środków może zawierać różne pola do wypełnienia. W przypadku większości kont są to: nazwa banku, adres, kod banku, kod BIC/SWIFT, numer konta itp. Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się z bankiem.

Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Przejdź do Płatności
 3. Czerwone zawiadomienie na górze strony wskazuje, że konto Google Ads zostało zlikwidowane. Kliknij link Wykonaj zwrot środków.
 4. Otworzy się formularz wniosku o zwrot środków. Wypełnij go i kliknij Prześlij.

Google przetworzy wniosek w ciągu dwóch tygodni, ale zwrot środków może potrwać dłużej w zależności od banku.

Wskazówka

Możesz anulować żądanie zwrotu środków, zanim wyślemy do Ciebie e-maila z potwierdzeniem zwrotu. Aby to zrobić, ponownie aktywuj konto.

Powiązany artykuł

Zobacz, jak ponownie aktywować konto.

Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Automatycznie przekażemy je na konto bankowe lub kartę kredytową powiązane(ą) z Twoim kontem Google Ads.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez wystawcę karty kredytowej.

Kiedy zwrot środków może nie być dostępny

Nie oferujemy zwrotu środków w następujących przypadkach:

 • Na koncie pozostały środki uzyskane dzięki kodowi promocyjnemu.
 • Twoje konto jest nadal aktywne.
 • Masz saldo należności, które musisz spłacić.

Terminy i opóźnienia zwrotu środków

Większość zwrotów środków jest przetwarzana w ciągu dwóch tygodni, a przesłanie ich na Twoje konto bankowe przez bank lub wystawcę karty kredytowej może potrwać dodatkowe dziesięć dni roboczych w zależności od wewnętrznych procesów tych instytucji.

Jeśli czekasz dłużej niż cztery tygodnie, skontaktuj się z nami.

Jak sprawdzić saldo konta

Aby sprawdzić, czy masz na koncie środki lub saldo należności do spłacenia:

 1. Kliknij ikonę narzędzia .
 2. Kliknij Rozliczenia i płatności.
 3. Jeśli na koncie są środki, ich kwota jest podana w nawiasach i oznaczona jako „Pozostały kredyt”. Zaległe należności nie znajdują się w nawiasach i są oznaczone jako „Twoje saldo”.
Likwidacja konta

Podczas tego procesu pojawi się dostępna kwota zwrotu. Jeśli korzystasz z przelewu środków, będziesz też mieć możliwość podania danych konta bankowego.

Aby zlikwidować konto i rozpocząć proces zwrotu środków:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu. 
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Preferencje.
 4. Kliknij sekcję Stan konta, by ją rozwinąć.
 5. Kliknij Zlikwiduj moje konto

Jeśli zmienisz zdanie, możesz ponownie aktywować konto, logując się i wykonując wyświetlane instrukcje. Następnie zaktualizuj informacje rozliczeniowe i dokonaj płatności, by wznowić wyświetlanie reklam.

Wskazówka

Możesz anulować żądanie zwrotu środków, zanim wyślemy do Ciebie e-maila z potwierdzeniem zwrotu. Aby to zrobić, ponownie aktywuj konto.

Powiązany artykuł

Zobacz, jak ponownie aktywować konto.

Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Automatycznie przekażemy je na konto bankowe lub kartę kredytową powiązane(ą) z Twoim kontem Google Ads.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez bank.

 • W przypadku płatności kartą bankową lub za pomocą usług WebMoney (w systemie Assist), Qiwi albo Yandex.Money bezpośrednio z konta Google Ads środki są automatycznie zwracane na kartę lub do portfela WebMoney, Qiwi lub Yandex.Money.
 • W przypadku płatności przelewem środków lub za pomocą usługi Yandex.Money (w systemie Assist) przetworzenie zwrotu środków będzie wymagać podania nam danych konta bankowego. Ze względów technicznych nie możemy zwrócić środków do portfela Yandex.Money (w systemie Assist). Wykonaj poniższe instrukcje, by przesłać nam informacje o koncie bankowym, na które mamy wysłać zwrot środków.

Kiedy zwrot środków może nie być dostępny

Nie oferujemy zwrotu środków w następujących przypadkach:

 • Na koncie pozostały środki uzyskane dzięki kodowi promocyjnemu.
 • Twoje konto jest nadal aktywne.
 • Masz saldo należności, które musisz spłacić.

Terminy i opóźnienia zwrotu środków

Większość zwrotów jest przetwarzana w ciągu dwóch tygodni, a przesłanie zwrotu środków na Twoje konto bankowe przez bank może potrwać dziesięć dni roboczych w zależności od wewnętrznych procesów tej instytucji.

Jeśli czekasz dłużej niż sześć tygodni, skontaktuj się z nami.

Jak sprawdzić saldo konta

Aby sprawdzić, czy masz na koncie środki lub saldo należności do spłacenia:

 1. Kliknij ikonę narzędzia .
 2. Kliknij Rozliczenia i płatności.
 3. Jeśli na koncie są środki, ich kwota jest podana w nawiasach i oznaczona jako „Pozostały kredyt”. Zaległe należności nie znajdują się w nawiasach i są oznaczone jako „Twoje saldo”.
Likwidacja konta

Podczas tego procesu pojawi się dostępna kwota zwrotu. Jeśli korzystasz z przelewu środków, będziesz też mieć możliwość podania danych konta bankowego.

Aby zlikwidować konto i rozpocząć proces zwrotu środków:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  u góry strony i wybierz kolejno Ustawienia konta i Preferencje.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Preferencje.
 4. Kliknij sekcję Stan konta, by ją rozwinąć.
 5. Kliknij Zlikwiduj moje konto

Jeśli zmienisz zdanie, możesz ponownie aktywować konto, logując się i wykonując wyświetlane instrukcje. Następnie zaktualizuj informacje rozliczeniowe i dokonaj płatności, by wznowić wyświetlanie reklam.

Przesłanie informacji o koncie bankowym

Krok 1. Aby podać informacje o koncie bankowym:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Przejdź do Płatności
 3. Czerwony baner na górze strony wskazuje, że konto Google Ads zostało zlikwidowane. Kliknij link Wykonaj zwrot środków.
 4. Na następnej stronie wpisz dane konta bankowego (jeśli ich nie masz, skontaktuj się z bankiem):
  • imię i nazwisko właściciela konta bankowego (jeśli konto należy do osoby fizycznej, wpisz pełne imię i nazwisko wraz z patronimikiem; jeśli to konto firmowe, wpisz pełną nazwę organizacji);
  • kod banku (BIC);
  • numer konta bankowego;
  • identyfikator podatkowy beneficjenta (INN).
 5. Kliknij Zapisz.

Krok 2. Gdy wpiszesz informacje na koncie Google Ads, wypełnij formularz wniosku o zwrot środków i prześlij go do nas faksem. Formularz możesz znaleźć na stronie informacyjnej banku z kroku 1. Aby znaleźć i wypełnić formularz:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Na górze strony kliknij ikonę koła zębatego  lub ikonę narzędzia  i wybierz Rozliczenia i płatności. Przejdź do Płatności
 3. W czerwonym banerze na górze strony kliknij link Wykonaj zwrot środków.
 4. Otworzy się formularz wniosku o zwrot środków. Wydrukuj formularz, wypełnij go i podpisz.
 5. Prześlij go do nas faksem pod numer podany w formularzu.

Te numery faksów służą tylko do odbierania informacji o koncie bankowym, a podmioty przetwarzające nasze płatności nie odpowiadają na przesłane wraz z faksami pytania.

Wskazówka

Możesz anulować żądanie zwrotu środków, zanim wyślemy do Ciebie e-maila z potwierdzeniem zwrotu. Aby to zrobić, ponownie aktywuj konto.

Powiązany artykuł

Zobacz, jak ponownie aktywować konto.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem