Prośby o zwrot środków

 
W nowej wersji Google Ads nie ma ikony koła zębatego  na koncie. Zamiast niej kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu. „Rozliczenia i płatności” znajdziesz pod nagłówkiem „Konfiguracja”.

Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Automatycznie przekażemy je na konto bankowe lub kartę kredytową powiązane(ą) z Twoim kontem Google Ads.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez wystawcę karty kredytowej.

Jeśli płatności były wykonywane przelewem środków, musisz podać dane konta bankowego, by umożliwić nam przetworzenie zwrotu środków. Instrukcje, jak wysłać do nas informacje o koncie, znajdziesz poniżej.

Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Jeśli płatności były wykonane kartą kredytową, automatycznie zainicjujemy zwrot środków na kartę kredytową powiązaną z Twoim kontem Google Ads. Jeśli dostępna była opcja zapłaty przelewem bankowym, depozytem bankowym lub gotówką w sklepach Oxxo i 7Eleven, do przetworzenia zwrotu środków będziemy potrzebować danych Twojego konta bankowego. Instrukcje, jak wysłać do nas informacje o koncie, znajdziesz poniżej.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez wystawcę karty kredytowej. W przypadku przelewu bankowego, depozytu bankowego lub gotówki w sklepach Oxxo i 7Eleven, zwrot środków trwa około czterech tygodni.

Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Jeśli płatności były wykonane kartą kredytową, automatycznie zainicjujemy zwrot środków na kartę kredytową powiązaną z Twoim kontem Google Ads. Jeśli płatności były wykonywane przelewem bankowym za pomocą sieci Banelco lub na stronie PagoMisCuentas.com, do przetworzenia zwrotu będziemy potrzebować danych Twojego konta bankowego. Instrukcje, jak wysłać do nas informacje o koncie, znajdziesz poniżej.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez wystawcę karty kredytowej. Zwrot środków w przypadku Banelco i PagoMisCuentas.com może zająć około czterech tygodni.

Kiedy zwrot środków może nie być dostępny

Nie oferujemy zwrotu środków w następujących przypadkach:

 • Na koncie pozostały środki uzyskane dzięki kodowi promocyjnemu.
 • Twoje konto jest nadal aktywne.
 • Masz saldo należności, które musisz spłacić.

Terminy i opóźnienia zwrotu środków

Zwroty środków są zwykle przetwarzane w ciągu dwóch tygodni, ale proces ten może potrwać nawet dziesięć tygodni, jeśli płatności były realizowane przez konto bankowe spoza Izraela, Wielkiej Brytanii lub USA. Zwrócenie środków przez bank lub wystawcę karty kredytowej na Twoje konto może potrwać do dziesięciu dni roboczych w zależności od wewnętrznych procesów tych instytucji.

Jeśli czekasz dłużej niż 12 tygodni, skontaktuj się z nami.

Jak sprawdzić saldo konta

Aby sprawdzić, czy masz środki na koncie albo zaległe należności, które trzeba spłacić:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego  lub ikonę narzędzia .
 2. Kliknij Rozliczenia i płatności.
 3. Jeśli na koncie są środki, ich kwota jest podana w nawiasach i oznaczona jako „Pozostały kredyt”. Zaległe należności nie znajdują się w nawiasach i są oznaczone jako „Twoje saldo”.
Likwidacja konta

Podczas tego procesu pojawi się dostępna kwota zwrotu. Jeśli korzystasz z przelewu środków, będziesz też mieć możliwość podania danych konta bankowego.

Aby zlikwidować konto i rozpocząć proces zwrotu środków:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu. 
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij sekcję Stan konta, by ją rozwinąć.
 5. Kliknij Zlikwiduj moje konto

Jeśli zmienisz zdanie, możesz ponownie aktywować konto, logując się i wykonując wyświetlane instrukcje. Następnie zaktualizuj informacje o płatności i dokonaj płatności, by wznowić wyświetlanie reklam.

Przesłanie informacji o koncie bankowym

Jeśli podczas likwidacji konta Google Ads nie podasz danych konta bankowego, będą nam potrzebne te informacje (jeśli ich nie masz, skontaktuj się z bankiem):

 • identyfikator klienta Google Ads;
 • imię i nazwisko lub nazwa posiadacza konta bankowego;
 • numer konta bankowego;
 • kod oddziału;
 • kod banku;
 • adres banku;
 • kod SWIFT banku;
 • Twój podpis.

Następnie prześlij te informacje na numer faksu jednego z podmiotów zajmujących się przetwarzaniem naszych płatności w Stanach Zjednoczonych lub Irlandii:

Wskazówki, jak przesłać faks na numer w Dublinie:

 • Znak „+” w prefiksie numeru oznacza cyfry, które należy wybrać, by nawiązać połączenie międzynarodowe z Twojego kraju. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, ta kombinacja to „00”. Jeżeli nie wiesz, jaki kod międzynarodowy obowiązuje w Twoim kraju, skontaktuj się z dostawcą usług. Cyfry „353” to numer kierujący połączenia do Irlandii.
 • Aby połączyć się z właściwym numerem faksu, podstaw w miejsce znaku „+” cyfry odpowiednie dla Twojego kraju. Następnie wybierz numer 353-1-633-5884 (nie wybieraj cyfry „0” przed „1”).
 • Jeśli dzwonisz z Irlandii, wybierz numer 01-633-5884.
 • Jeśli dzwonisz spoza Irlandii:
 • Siedziba główna w Stanach Zjednoczonych – numer +1-650-653-2520
 • Siedziba firmy poza Stanami Zjednoczonymi (w Dublinie, w Irlandii) – numer +353-1-633-5884

Te numery faksów służą tylko do odbierania informacji o koncie bankowym, a podmioty przetwarzające nasze płatności nie odpowiadają na przesłane wraz z faksami pytania.

Przesyłanie informacji o koncie bankowym

Krok 1. Aby podać dane konta bankowego:

 • imię i nazwisko właściciela konta bankowego (jeśli konto należy do osoby prywatnej, wpisz pełne imię i nazwisko wraz z patronimikiem; jeśli to konto firmowe, wpisz pełną nazwę organizacji);
 • kod banku (BIC);
 • numer konta bankowego;
 • identyfikator podatkowy beneficjenta (INN).
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego  lub ikonę narzędzia  oraz wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Czerwony baner na górze strony wskazuje, że konto Google Ads zostało zlikwidowane. Kliknij link Dokończ zwrot środków.
 4. Na następnej stronie wpisz dane konta bankowego (jeśli ich nie masz, skontaktuj się z bankiem):
 5. Kliknij Zapisz.

Krok 2. Gdy wpiszesz informacje na koncie Google Ads, wypełnij formularz wniosku o zwrot środków i prześlij go do nas faksem. Formularz możesz znaleźć na stronie informacyjnej banku z kroku 1. Aby znaleźć i wypełnić formularz:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Na górze strony kliknij ikonę koła zębatego  lub ikonę narzędzia  oraz wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W czerwonym banerze na górze strony kliknij link Wykonaj zwrot środków.
 4. Otworzy się formularz wniosku o zwrot środków. Wydrukuj formularz, wypełnij go i podpisz.
 5. Prześlij go do nas faksem na numer podany w formularzu.

Te numery faksów służą tylko do odbierania informacji o koncie bankowym, a podmioty przetwarzające nasze płatności nie odpowiadają na przesłane wraz z faksami pytania.

Przesyłanie informacji o koncie bankowym

Jeśli nie podasz danych konta bankowego podczas likwidacji konta, wpisz je w formularzu wniosku o zwrot środków. Formularz zwrotu środków ma zastosowanie tylko do kont, w których przypadku płatności były wykonywane przelewem bankowym. Aby móc otrzymać zwrot środków, musisz być administratorem konta, konto Google Ads musi być obecnie zlikwidowane, a saldo środków na koncie musi być dodatnie (środki z ofert promocyjnych, nieprawidłowych kliknięć i nadmiernych wyświetleń nie podlegają zwrotowi).

Podczas korzystania z formularza wniosku o zwrot środków musisz zalogować się na swoje konto Google Ads. W zależności od kraju związanego z kontem formularz zwrotu środków może zawierać różne pola do wypełnienia. W przypadku większości kont są to: nazwa banku, adres, kod banku, kod BIC/SWIFT, numer konta itp. Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się z bankiem.

Wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego  lub ikonę narzędzia  oraz wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Czerwone zawiadomienie na górze strony wskazuje, że konto Google Ads zostało zlikwidowane. Kliknij link Dokończ zwrot środków.
 4. Otworzy się formularz wniosku o zwrot środków. Wypełnij go i kliknij Prześlij.

Google przetworzy wniosek w ciągu dwóch tygodni, ale zwrot środków może potrwać dłużej w zależności od banku.

Wskazówka

Możesz anulować żądanie zwrotu środków, zanim wyślemy do Ciebie e-maila z potwierdzeniem zwrotu. Aby to zrobić, ponownie aktywuj konto.

Pokrewny artykuł

Zobacz, jak reaktywować konto.

Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Automatycznie przekażemy je na konto bankowe lub kartę kredytową powiązane(ą) z Twoim kontem Google Ads.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez wystawcę karty kredytowej.

Kiedy zwrot środków może nie być dostępny

Nie oferujemy zwrotu środków w następujących przypadkach:

 • Na koncie pozostały środki uzyskane dzięki kodowi promocyjnemu.
 • Twoje konto jest nadal aktywne.
 • Masz saldo należności, które musisz spłacić.

Terminy i opóźnienia zwrotu środków

Większość zwrotów środków jest przetwarzana w ciągu dwóch tygodni, a przesłanie ich na Twoje konto bankowe przez bank lub wystawcę karty kredytowej może potrwać dodatkowe dziesięć dni roboczych w zależności od wewnętrznych procesów tych instytucji.

Jeśli czekasz dłużej niż cztery tygodnie, skontaktuj się z nami.

Jak sprawdzić saldo konta

Aby sprawdzić, czy masz środki na koncie albo zaległe należności, które trzeba spłacić:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego  lub ikonę narzędzia .
 2. Kliknij Rozliczenia i płatności.
 3. Jeśli na koncie są środki, ich kwota jest podana w nawiasach i oznaczona jako „Pozostały kredyt”. Zaległe należności nie znajdują się w nawiasach i są oznaczone jako „Twoje saldo”.
Likwidacja konta

Podczas tego procesu pojawi się dostępna kwota zwrotu. Jeśli korzystasz z przelewu środków, będziesz też mieć możliwość podania danych konta bankowego.

Aby zlikwidować konto i rozpocząć proces zwrotu środków:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu. 
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij sekcję Stan konta, by ją rozwinąć.
 5. Kliknij Zlikwiduj moje konto

Jeśli zmienisz zdanie, możesz ponownie aktywować konto, logując się i wykonując wyświetlane instrukcje. Następnie zaktualizuj informacje o płatności i dokonaj płatności, by wznowić wyświetlanie reklam.

Wskazówka

Możesz anulować żądanie zwrotu środków, zanim wyślemy do Ciebie e-maila z potwierdzeniem zwrotu. Aby to zrobić, ponownie aktywuj konto.

Pokrewny artykuł

Zobacz, jak reaktywować konto.

Możesz poprosić o zwrot środków, jeśli zlikwidujesz konto Google Ads, na którym się one znajdują. Automatycznie przekażemy je na konto bankowe lub kartę kredytową powiązane(ą) z Twoim kontem Google Ads.

Czas przetwarzania: dwa tygodnie na przetworzenie przez Google i dodatkowy czas na przetworzenie przez bank.

 • Jeśli płatności były wykonywane kartą bankową lub za pomocą usług WebMoney (w systemie Assist), Qiwi albo Yandex.Money bezpośrednio z konta Google Ads, środki są automatycznie zwracane na kartę lub do portfela WebMoney, Qiwi lub Yandex.Money.
 • Jeśli płatności były wykonywane przelewem środków lub za pomocą usługi Yandex.Money (w systemie Assist), przetworzenie zwrotu środków wymaga podania nam danych konta bankowego. Ze względów technicznych nie możemy zwrócić środków do portfela Yandex.Money (w systemie Assist). Wykonaj poniższe instrukcje, by przesłać nam informacje o koncie bankowym, na które mamy przekazać zwrot środków.

Kiedy zwrot środków może nie być dostępny

Nie oferujemy zwrotu środków w następujących przypadkach:

 • Na koncie pozostały środki uzyskane dzięki kodowi promocyjnemu.
 • Twoje konto jest nadal aktywne.
 • Masz saldo należności, które musisz spłacić.

Terminy i opóźnienia zwrotu środków

Większość zwrotów jest przetwarzana w ciągu dwóch tygodni, a przesłanie zwrotu środków na Twoje konto bankowe przez bank lub wystawcę karty kredytowej może potrwać dziesięć dni roboczych w zależności od wewnętrznych procesów tych instytucji.

Jeśli czekasz dłużej niż sześć tygodni, skontaktuj się z nami.

Jak sprawdzić saldo konta

Aby sprawdzić, czy masz środki na koncie albo zaległe należności, które trzeba spłacić:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego  lub ikonę narzędzia .
 2. Kliknij Rozliczenia i płatności.
 3. Jeśli na koncie są środki, ich kwota jest podana w nawiasach i oznaczona jako „Pozostały kredyt”. Zaległe należności nie znajdują się w nawiasach i są oznaczone jako „Twoje saldo”.
Likwidacja konta

Podczas tego procesu pojawi się dostępna kwota zwrotu. Jeśli korzystasz z przelewu środków, będziesz też mieć możliwość podania danych konta bankowego.

Aby zlikwidować konto i rozpocząć proces zwrotu środków:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu. 
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij sekcję Stan konta, by ją rozwinąć.
 5. Kliknij Zlikwiduj moje konto

Jeśli zmienisz zdanie, możesz ponownie aktywować konto, logując się i wykonując wyświetlane instrukcje. Następnie zaktualizuj informacje o płatności i dokonaj płatności, by wznowić wyświetlanie reklam.

Przesłanie informacji o koncie bankowym

Krok 1. Aby podać dane konta bankowego:

 • imię i nazwisko właściciela konta bankowego (jeśli konto należy do osoby prywatnej, wpisz pełne imię i nazwisko wraz z patronimikiem; jeśli to konto firmowe, wpisz pełną nazwę organizacji);
 • kod banku (BIC);
 • numer konta bankowego;
 • identyfikator podatkowy beneficjenta (INN).
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego  lub ikonę narzędzia  oraz wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Czerwony baner na górze strony wskazuje, że konto Google Ads zostało zlikwidowane. Kliknij link Dokończ zwrot środków.
 4. Na następnej stronie wpisz dane konta bankowego (jeśli ich nie masz, skontaktuj się z bankiem):
 5. Kliknij Zapisz.

Krok 2. Gdy wpiszesz informacje na koncie Google Ads, wypełnij formularz wniosku o zwrot środków i prześlij go do nas faksem. Formularz możesz znaleźć na stronie informacyjnej banku z kroku 1. Aby znaleźć i wypełnić formularz:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Na górze strony kliknij ikonę koła zębatego  lub ikonę narzędzia  oraz wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W czerwonym banerze na górze strony kliknij link Wykonaj zwrot środków.
 4. Otworzy się formularz wniosku o zwrot środków. Wydrukuj formularz, wypełnij go i podpisz.
 5. Prześlij go do nas faksem na numer podany w formularzu.

Te numery faksów służą tylko do odbierania informacji o koncie bankowym, a podmioty przetwarzające nasze płatności nie odpowiadają na przesłane wraz z faksami pytania.

Wskazówka

Możesz anulować żądanie zwrotu środków, zanim wyślemy do Ciebie e-maila z potwierdzeniem zwrotu. Aby to zrobić, ponownie aktywuj konto.

Pokrewny artykuł

Zobacz, jak reaktywować konto.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem