Relevancia reklám

Ide o stav kľúčového slova, ktorý informuje o tom, nakoľko vaše kľúčové slovo súvisí s vašimi reklamami.

  • Tento stav vyjadruje, nakoľko vaše kľúčové slovo súvisí s posolstvom vašich reklám. Ak napríklad niekto vyhľadá vaše kľúčové slovo a zobrazí sa vaša reklama, bude sa zdať, že priamo súvisí s tým, čo práve hľadali?
  • Môžu sa vyskytnúť nasledujúce tri stavy: nadpriemerný, priemerný, podpriemerný.
    • Priemerný alebo nadpriemerný stav znamená, že v porovnaní so všetkými ostatnými kľúčovými slovami v službe Google Ads neexistujú žiadne vážne problémy v súvislosti s relevanciou reklám daného kľúčového slova.
    • Podpriemerný stav znamená, že vaša reklama alebo kľúčové slovo možno nie sú dostatočne konkrétne alebo že vaša reklamná skupina možno zahŕňa príliš veľa tém. Skúste vytvoriť tematicky úzko zamerané reklamné skupiny tak, že zabezpečíte úzku súvislosť medzi vašimi reklamami a menšou skupinou kľúčových slov.
  • Tento stav umožňuje identifikovať kľúčové slová, ktoré možno nie sú dostatočne relevantné voči vašim reklamám a nedosahujú preto dobrú výkonnosť.
  • Kľúčové slovo môže mať vysoké skóre kvality a nízku relevanciu reklám (alebo naopak), pretože pri určovaní skóre kvality služba Google Ads posudzuje viacero rôznych faktorov kvality. Aj keď je vaše celkové skóre kvality vysoké, preskúmanie jednotlivých faktorov vám môže pomôcť identifikovať potenciálne oblasti vyžadujúce zlepšenie.
  • Ak chcete zobraziť stav relevancie reklám pre jednotlivé kľúčové slová, prejdite na kartu Kľúčové slová na stránke Kampane a ukážte myšou na ikonu bubliny vedľa niektorého kľúčového slova.

Spustenie diagnostiky kľúčových slov
Články o kvalite kľúčového slova

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory