Trafność reklamy

Stan słowa kluczowego, który wskazuje bliskość powiązania słowa kluczowego z reklamą.

  • Stan ten określa stopień dopasowania słowa kluczowego do komunikatu zawartego w reklamie. Jeżeli ktoś, szukając danego słowa kluczowego, trafi na Twoją reklamę, czy będzie ona bezpośrednio związana z wyszukiwaniem?
  • Możliwe są trzy stany: powyżej średniej, średni lub poniżej średniej.
    • Stany średni lub powyżej średniej oznaczają brak poważniejszych problemów z trafnością reklamy w przypadku danego słowa kluczowego w porównaniu do wszystkich innych słów kluczowych używanych w Google Ads.
    • Stan poniżej średniej oznacza, że reklama lub słowa kluczowe są zbyt ogólne lub że grupa reklam obejmuje zbyt wiele tematów. Spróbuj utworzyć zawężone tematycznie grupy reklam, dbając o to, aby reklamy były ściśle powiązane z mniejszą grupą słów kluczowych.
  • Ten stan służy do identyfikowania nieodpowiednich do reklamy słów kluczowych, charakteryzujących się małą skutecznością.
  • Możliwa jest sytuacja, w której dane słowo kluczowe będzie miało wysoki Wynik Jakości, ale trafność reklamy będzie niska (lub odwrotnie), ponieważ Google Ads określa Wynik Jakości na podstawie wielu różnych czynników. Nawet jeżeli uzyskasz wysoki ogólny Wynik Jakości, możesz go jeszcze poprawić, optymalizując poszczególne czynniki.
  • Aby wyświetlić stan trafności reklamy w przypadku poszczególnych słów kluczowych, przejdź na kartę „Słowa kluczowe” na stronie „Kampanie” i przesuń kursor na ikonę dymku, znajdującą się obok słowa kluczowego.

Jak przeprowadzić diagnostykę słów kluczowych
Zobacz artykuły na temat jakości słów kluczowych

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem