Annonserelevans

En søkeordstatus som måler hvor nært relatert søkeordet ditt er til annonsene.

  • Denne statusen beskriver hvor godt søkeordet samsvarer med budskapet i annonsene dine. Hvis noen for eksempel søker etter søkeordet ditt og får opp annonsen din, virker da annonsen din direkte relevant for søket deres?
  • Du kan få tre mulige statuser: over gjennomsnittet, gjennomsnittlig eller under gjennomsnittet.
    • Hvis statusen er gjennomsnittlig eller over gjennomsnittet, betyr det at det ikke er særlige problemer med søkeordets annonserelevans sammenlignet med alle andre søkeord i Google Ads.
    • Hvis statusen er under gjennomsnittet, kan det hende at annonsen er for lite spesifikk eller søkeordet er for lite spesifikt, eller at annonsegruppen din omfatter for mange emner. Prøv å opprette annonsegrupper med strengt avgrensede temaer slik at annonsene dine er nært relatert til en liten gruppe av søkeord.
  • Bruk denne statusen for å identifisere søkeord som kanskje ikke er relevante nok for annonsene dine til å gi gode resultater.
  • Et søkeord kan ha mange kvalitetspoeng og lav annonserelevans (eller omvendt), ettersom Google Ads ser på en rekke forskjellige kvalitetsfaktorer når kvalitetspoengene skal regnes ut. Selv om det totale antallet kvalitetspoeng er høyt, er det lettere å identifisere potensielle forbedringsområder ved å se på de individuelle faktorene.
  • Du kan se annonserelevansstatusen for søkeordene dine ved å gå til Søkeord-fanen på Kampanjer-siden og holde markøren over snakkebobleikonet ved siden av et søkeord.

Slik kjører du en søkeorddiagnose
Se artikler om søkeordkvalitet

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt