Reklaami asjakohasus

Märksõna olek, mis näitab, kui lähedalt on märksõna seotud teie reklaamidega.

  • See olek kirjeldab, kui hästi on märksõna vastavuses teie reklaamide sõnumiga. Näiteks, kui keegi otsib teie märksõna ja kuvatakse teie reklaam, siis kas see näib otsitava jaoks asjakohane?
  • Saadaval on kolm võimalikku olekut: üle keskmise, keskmine ja alla keskmise.
    • Keskmine” või „üle keskmise” olek tähendab, et võrreldes kõikide muude Google Adsi märksõnadega pole märksõna reklaami asjakohasusega olulisi probleeme.
    • Alla keskmise” olek tähendab, et teie reklaam või märksõna ei pruugi olla piisavalt spetsiifiline või et teie reklaamirühm võib hõlmata liiga mitut teemat. Proovige luua kitsamate teemadega reklaamirühmad, tagades oma reklaamide tiheda seotuse väiksema märksõnade rühmaga.
  • Selle oleku abil saate tuvastada märksõnu, mis ei pruugi reklaamide heaks toimimiseks olla piisavalt asjakohased.
  • Märksõnal võib olla kõrge kvaliteediskoor, kuid reklaam ei pruugi olla väga asjakohane (või vastupidi), sest Google Ads arvestab kvaliteediskoori määramiseks paljusid erinevaid kvaliteeditegureid. Isegi kui teie üldine kvaliteediskoor on kõrge, võite erinevaid tegureid vaadates leida võimalusi täiustamiseks.
  • Reklaami asjakohasuse oleku vaatamiseks minge lehel Kampaaniad vahekaardile Märksõnad ja hoidke hiirekursorit märksõna kõrval oleval jutumulli ikoonil.

Märksõnadiagnostika käitamine
Artiklid märksõna kvaliteedi kohta

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse