Уместност на рекламата

Състояние на ключовата дума, което измерва доколко тя е свързана с рекламите Ви.

  • Това състояние описва колко добре ключовата дума съответства на посланието в рекламите Ви. Ако например някой извърши търсене с ключовата Ви дума, при което рекламата Ви се покаже, тя изглежда ли непосредствено уместна за въпросното търсене?
  • Възможни са три състояния: над средното, средно или под средното.
    • Състояние средно или над средното означава, че няма сериозни проблеми с уместността на рекламата за тази ключова дума в сравнение с всички останали в Google Ads.
    • Състояние под средното означава, че рекламата или ключовата Ви дума може да не са достатъчно конкретни или че рекламната Ви група обхваща твърде много теми. Опитайте да създадете тясно специализирани рекламни групи, като се стараете рекламите Ви да са тясно свързани с по-малка група ключови думи.
  • С помощта на това състояние идентифицирайте ключови думи, които може да не са достатъчно подходящи за рекламите Ви, за да имат добра ефективност.
  • Възможно е ключова дума да има висок качествен рейтинг и ниска уместност на рекламата (или обратното), защото Google Ads ползва множество различни фактори, когато определя качествения рейтинг. Дори ако качественият Ви рейтинг като цяло е висок, разглеждането на отделните фактори може да Ви помогне да установите области за потенциално подобрение.
  • За да видите състоянието на уместност на рекламата за ключовите си думи, отворете раздела „Ключови думи“ в страницата „Кампании“ и задръжте курсора на мишката над иконата на балонче до ключова дума.

Как се извършва диагностика на ключови думи.
Вижте статии за качеството на ключовите думи.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си