Очікуваний показник CTR: визначення

Статус ключового слова, що вказує, з якою ймовірністю ваші оголошення отримають клік під час показу за ним (незалежно від позиції оголошення, розширень та інших варіантів формату, які можуть вплинути на помітність і видимість оголошень).

Цей статус визначає ступінь імовірності того, що користувач натисне ваше оголошення за цим ключовим словом. Система Google Ads враховує попередню ефективність ключового слова, беручи за основу дані про позицію оголошення. Очікуваний показник CTR для ключового слова у вашому обліковому записі розраховується на основі припущення, що пошуковий термін точно відповідатиме цьому ключовому слову. Під час аукціону (коли пошукові терміни користувачів ініціюють показ одного з ваших оголошень) система Google Ads обчислює точніший очікуваний показник CTR на основі пошукових термінів, типу пристрою та інших факторів, пов’язаних з аукціоном.

Можна отримати один із трьох статусів: вище середнього, середній або нижче середнього.

  • Статус "Середній" або "Вище середнього" свідчить про відсутність значних проблем з очікуваним показником CTR для цього ключового слова порівняно з усіма іншими ключовими словами в системі Google Ads.
  • Статус "Нижче середнього" свідчить про те, що, можливо, слід змінити текст оголошення таким чином, щоб воно більше відповідало найпопулярнішим ключовим словам.
  • Цей статус допоможе визначити ключові слова, недостатньо релевантні для ефективного застосування.
  • Очікуваний показник CTR – це прогнозоване значення, а тому відрізняється від фактичного показника, який відображається в обліковому записі в стовпці "CTR". На відміну від значення в стовпці "CTR", очікуваний показник CTR указує на ефективність певного ключового слова як у вашому обліковому записі, так і в облікових записах усіх інших рекламодавців. До того ж, цей статус відкориговано, щоб його значення не залежало від позиції оголошення та інших чинників впливу на помітність і видимість (наприклад, розширень).
  • Цілком можлива ситуація, коли ключове слово має високий показник якості, але низький очікуваний показник CTR (або навпаки). Це пояснюється тим, що під час визначення показника якості система Google Ads враховує багато різних чинників. Навіть якщо ваш загальний показник якості високий, зосередивши увагу на окремих факторах, ви зможете визначити потенційні напрямки для вдосконалення.
  • Призупинені ключові слова зберігатимуть показники, зафіксовані на час їх останньої активності. Тому не слід брати цей результат до уваги, якщо минуло вже чимало часу. Ми радимо рекламодавцям під час аналізу показника якості спиратися на дані лише активних ключових слів, адже вони безупинно оновлюються.
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему