Förväntad klickfrekvens: definition

En sökordsstatus som anger sannolikheten för att personer klickar på dina annonser när de visas som ett resultat av det aktuella sökordet, oavsett annonsens position, tillägg och andra annonsformat som kan påverka annonsernas prominens och synlighet.

Statusen anger sannolikheten för att sökordet leder till ett klick på dina annonser. Google Ads tar hänsyn till sökordets tidigare resultat baserat på annonsens position. Den förväntade klickfrekvens (CTR) som Google Ads beräknar för ett sökord i ditt konto är en uppskattning utifrån antagandet att söktermen är en exakt matchning av sökordet. Vid auktionen (när en användares söktermer utlöser en av dina annonser) beräknar Google Ads en mer korrekt förväntad CTR baserat på söktermerna, typen av enhet och andra faktorer vid auktionstillfället.

Det finns tre möjliga statusvärden: över genomsnitt, genomsnitt och under genomsnitt.

  • Statusvärdena genomsnitt och över genomsnitt innebär att det inte finns några större problem med sökordets förväntade klickfrekvens i jämförelse med alla andra sökord i Google Ads.
  • Statusen under genomsnitt innebär att du kanske bör ändra din annonstext så att den har större koppling till dina bästa sökord.
  • Använd denna status för att identifiera sökord som kanske inte är tillräckligt relevanta för att ge ett bra resultat.
  • Den förväntade klickfrekvensen är en prognos, och skiljer sig därför från de faktiska klickfrekvenser som visas i kolumnen CTR i ditt konto. Till skillnad från kolumnen CTR tar denna status hänsyn till hur sökordet presterar både i ditt konto och i förhållande till andra annonsörers konton. Statusvärdet har dessutom justerats för att eliminera påverkan från genomsnittlig position och andra faktorer på prominens och synlighet, till exempel tillägg.
  • Ett sökord kan ha ett högt kvalitetsresultat och en låg förväntad klickfrekvens (eller tvärtom), eftersom Google Ads tar hänsyn till ett antal olika kvalitetsfaktorer för att beräkna kvalitetsresultatet. Även om det totala kvalitetsresultatet är högt kan du hitta områden som kan förbättras genom att analysera de enskilda faktorerna.
  • Pausade sökord behåller samma kvalitetsresultat som de hade när de var aktiva senast. Därför kanske det inte är så användbart att titta på de här resultaten över tid. Vi rekommenderar att du fokuserar på aktiva sökord när du analyserar kvalitetsresultatet, eftersom det uppdateras löpande.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt