Očakávaná miera prekliknutí: definícia

Ide o stav kľúčového slova, ktorý meria pravdepodobnosť kliknutia na vaše reklamy v prípade ich zobrazenia pre príslušné kľúčové slovo, a to bez ohľadu na pozíciu reklamy, rozšírenia a iné formáty reklamy, ktoré môžu ovplyvniť význačnosť a viditeľnosť reklám.

Tento stav je predpoveďou pravdepodobnosti toho, či vaše kľúčové slovo povedie ku kliknutiu na vaše reklamy. Google Ads berie do úvahy výkonnosť kľúčového slova v minulosti na základe pozície reklamy. Očakávaná miera prekliknutí (CTR), ktorú Google Ads poskytuje pre kľúčové slovo vo vašom účte, je odhad založený na predpoklade, že hľadaný výraz sa bude presne zhodovať s príslušným kľúčovým slovom. V čase aukcie (keď hľadané výrazy iného používateľa spustia jednu z vašich reklám) Google Ads vypočíta presnejšiu hodnotu očakávanej CTR na základe hľadaných výrazov, typu zariadenia a faktorov spojených s časom aukcie.

Môžu sa vyskytnúť tri rôzne stavy: nadpriemerný, priemerný alebo podpriemerný.

  • Priemerný alebo nadpriemerný stav znamená, že v porovnaní so všetkými ostatnými kľúčovými slovami v službe Google Ads neexistujú žiadne vážne problémy v súvislosti s očakávanou mierou prekliknutia daného kľúčového slova.
  • Stav podpriemerný znamená, že je možno potrebné zvážiť zmenu reklamného textu, aby viac súvisel s vašimi najvýkonnejšími kľúčovými slovami.
  • Tento stav umožňuje identifikovať kľúčové slová, ktoré možno nie sú dostatočne relevantné a nedosahujú preto dobrú výkonnosť.
  • Očakávaná miera prekliknutí je predpoveďou, preto sa líši od skutočných mier prekliknutí zobrazených v účte v stĺpci CTR. Na rozdiel od stĺpca CTR tento stav posudzuje výkonnosť príslušného kľúčového slova v rámci vášho účtu, ako aj v porovnaní s účtami všetkých ostatných inzerentov. Tento stav bol tiež upravený tak, aby eliminoval vplyv pozície reklamy a ďalších faktorov s účinkami na význačnosť a viditeľnosť (napríklad rozšírení).
  • Kľúčové slovo môže mať vysoké skóre kvality a nízku očakávanú mieru prekliknutí (alebo naopak), pretože Google Ads pri určovaní skóre kvality posudzuje viacero rôznych faktorov kvality. Aj keď je vaše celkové skóre kvality vysoké, preskúmanie jednotlivých faktorov vám môže pomôcť identifikovať potenciálne oblasti, ktoré možno vylepšiť.
  • Pozastavené kľúčové slová si zachovajú skóre, ktoré mali, keď boli naposledy aktívne. Preto nemusí byť užitočné porovnávať uvedené skóre v priebehu času. Inzerentom odporúčame, aby sa pri prehliadaní skóre kvality podmetrík zamerali na aktívne kľúčové slová, pretože tieto skóre sa budú neustále aktualizovať.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory