Przewidywany współczynnik klikalności: definicja

Stan słowa kluczowego, który niezależnie od pozycji reklamy, rozszerzeń i innych formatów reklamy, które mają wpływ na jej widoczność, wylicza prawdopodobieństwo kliknięcia reklamy, kiedy zostanie ona wyświetlona po wpisaniu danego słowa kluczowego.

Ta funkcja szacuje, czy dane słowo kluczowe ma szansę spowodować kliknięcie reklamy. Google Ads uwzględnia skuteczność słowa kluczowego w przeszłości, określaną na podstawie pozycji reklamy. Przewidywany współczynnik klikalności (CTR), który Google Ads określa w przypadku słowa kluczowego na Twoim koncie, jest szacunkową wielkością i opiera się na założeniu, że wyszukiwane słowo będzie dokładnie dopasowane do słowa kluczowego. Podczas aukcji (gdy słowa wyszukiwane przez użytkownika uruchamiają Twoją reklamę), Google Ads dokładnie oblicza przewidywany CTR na podstawie wyszukiwanych słów, typu urządzenia i innych czynników związanych z aukcją.

Możliwe są trzy stany: powyżej średniej, średni lub poniżej średniej.

  • Stan „średni” lub „powyżej średniej” oznacza brak poważniejszych problemów z przewidywanym współczynnikiem klikalności danego słowa kluczowego w porównaniu do wszystkich innych słów kluczowych używanych w Google Ads.
  • Stan „poniżej średniej” oznacza, że warto zmienić tekst reklamy, dopasowując go do najskuteczniejszych słów kluczowych.
  • Ten stan służy do identyfikowania mało trafnych słów kluczowych o niskiej skuteczności.
  • Przewidywany współczynnik klikalności to wartość szacunkowa, dlatego różni się od faktycznego współczynnika klikalności podanego w kolumnie „CTR” na koncie. W odróżnieniu od wartości podanych w kolumnie „CTR” ten stan wskazuje skuteczność wybranego słowa kluczowego zarówno w ramach Twojego konta, jak i w kontekście wszystkich innych kont reklamodawców. Został on też dostosowany, by wyeliminować oddziaływanie pozycji reklamy i innych czynników, które mają wpływ na widoczność, takich jak rozszerzenia.
  • Możliwa jest sytuacja, w której dane słowo kluczowe będzie miało wysoki wynik jakości i niski przewidywany współczynnik klikalności (lub odwrotnie), ponieważ Google Ads określa wynik jakości na podstawie wielu różnych czynników. Nawet jeżeli uzyskasz wysoki ogólny Wynik Jakości, możesz go jeszcze poprawić, optymalizując poszczególne czynniki.
  • Wstrzymane słowa kluczowe zachowują wyniki uzyskane podczas ostatniej aktywności, dlatego często nie warto później brać ich pod uwagę. Zachęcamy, by reklamodawcy skupiali się na aktywnych słowach kluczowych i sprawdzali ich Wyniki Jakości, ponieważ są one na bieżąco aktualizowane.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem