Eeldatava klikkimise määra definitsioon

See on märksõnade olek, mis mõõdab, kui suure tõenäosusega klikitakse teie reklaamidel, mille esitamise käivitab mõni kindel märksõna. Hinnangu andmisel ei arvestata teie reklaami positsiooni, laiendeid ega muid reklaamivorminguid, mis võivad mõjutada teie reklaamide silmapaistvust ja nähtavust.

See olek prognoosib, kas märksõna võib viia reklaamidel klikkimiseni. Google Ads arvestab reklaami positsiooni ja seda, kui hästi on konkreetne märksõna varem toiminud. Eeldatav klikkimise määr (CTR), mille Google Ads märksõnale teie kontol määrab, põhineb oletusel, et otsingutermin ühtib täpselt selle märksõnaga. Oksjoni ajal (kui kellegi otsingutermin käivitab ühe teie reklaamidest) arvutab Google Ads otsinguterminite, seadme tüübi ja muude oksjoni ajal oluliste tegurite alusel täpsema eeldatava CTR-i.

Märksõnal võib olla üks kolmest olekust: üle keskmise, keskmine ja alla keskmise.

  • Olek „keskmine” või „üle keskmise” tähendab, et selle märksõna eeldatava klikkimise määraga ei ole suuri probleeme, kui võrrelda seda kõikide muude Google Adsi märksõnadega.
  • Olek „alla keskmise” tähendab, et võiksite reklaami teksti muuta, et see seostuks teie populaarseimate märksõnadega paremini.
  • Selle oleku abil saate tuvastada märksõnu, mis ei pruugi hästi toimida, kuna need pole piisavalt asjakohased.
  • Eeldatav klikkimise määr on prognoos ning see erineb tegelikest klikkimise määradest, mis kuvatakse teie kontol veerus „CTR”. Erinevalt veerust „CTR” arvestab see olek seda, kuidas märksõna toimib nii teie kontol kui ka võrreldes kõikide teiste reklaamijate kontodega. Lisaks korrigeeritakse seda olekut reklaami keskmise positsiooni ja muude silmapaistvust ning nähtavust mõjutavate tegurite (nt laiendite) mõju kõrvaldamiseks.
  • Märksõnal võib olla kõrge kvaliteediskoor ja madal eeldatav klikkimise määr (või vastupidi), sest Google Ads arvestab kvaliteediskoori määramisel paljusid eri kvaliteeditegureid. Isegi kui teie märksõna üldine kvaliteediskoor on kõrge, võite eri tegureid jälgides leida võimalusi selle täiustamiseks.
  • Peatatud märksõnad säilitavad skoorid, mis neil olid aktiivses olekus. Seetõttu ei pruugi nende skooride pikaajaline jälgimine olla kasulik. Soovitame reklaamijatel kvaliteediskoori alammõõdikute vaatamisel keskenduda aktiivsetele märksõnadele, sest neid skoore värskendatakse pidevalt.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse