Αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων: Ορισμός

Η κατάσταση μιας λέξης-κλειδιού που μετράει την πιθανότητα να λάβουν κλικ οι διαφημίσεις σας όταν εμφανίζονται για τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί, ανεξάρτητα από τη θέση της διαφήμισης, τις επεκτάσεις και άλλες μορφές διαφήμισης που ενδέχεται να επηρεάζουν την ορατότητα και την προβολή των διαφημίσεών σας.

Αυτή η κατάσταση προβλέπει αν η λέξη-κλειδί είναι πιθανό να οδηγήσει σε ένα κλικ στις διαφημίσεις σας. Το Google Ads λαμβάνει υπόψη την απόδοση της λέξης-κλειδιού στο παρελθόν, βάσει της θέσης της διαφήμισής σας. Η αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) που παρέχει το Google Ads για μια λέξη-κλειδί στον λογαριασμό σας είναι μια εκτίμηση που βασίζεται στην υπόθεση ότι ο όρος αναζήτησης θα αντιστοιχεί ακριβώς στη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί. Κατά τη στιγμή της δημοπρασίας (όταν οι όροι αναζήτησης ενός χρήστη ενεργοποιούν μία από τις διαφημίσεις σας), το Google Ads υπολογίζει μια ακριβέστερη τιμή αναμενόμενης αναλογίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR), βάσει των όρων αναζήτησης, του τύπου συσκευής και άλλων παραγόντων που συνυπολογίζονται κατά τη στιγμή της δημοπρασίας.

Μπορείτε να εμφανιστούν τρεις πιθανές καταστάσεις: "πάνω από τον μέσο όρο", "μέσος όρος" ή "κάτω από τον μέσο όρο".

  • Η κατάσταση "μέσος όρος" ή "πάνω από το μέσο όρο" σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με την αναμενόμενη αναλογία κλικ/εμφανίσεων αυτής της λέξης-κλειδιού σε σύγκριση με όλες τις άλλες λέξεις-κλειδιά στο Google Ads.
  • Η κατάσταση "κάτω από το μέσο όρο" σημαίνει ότι ίσως θα πρέπει να αλλάξετε το διαφημιστικό κείμενο, ώστε να καταστεί πιο σχετικό με το αντικείμενο των κορυφαίων λέξεων-κλειδιών.
  • Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση, για να προσδιορίσετε λέξεις-κλειδιά που μπορεί να μην είναι αρκετά σχετικές, με αποτέλεσμα να μην έχουν καλή απόδοση.
  • Αυτή η αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων αποτελεί πρόβλεψη, συνεπώς διαφέρει από τις πραγματικές αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων που εμφανίζονται στη στήλη "CTR" του λογαριασμού σας. Σε αντίθεση με τη στήλη "CTR", σε αυτήν την κατάσταση υπολογίζεται η απόδοση αυτής της λέξης-κλειδιού τόσο στον λογαριασμό σας όσο και στους λογαριασμούς όλων των υπόλοιπων διαφημιζομένων. Επίσης, αυτή η κατάσταση έχει προσαρμοστεί, ώστε να εξαλείφεται η επιρροή της θέσης διαφήμισης και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ορατότητα και την προβολή, όπως είναι οι επεκτάσεις.
  • Είναι πιθανό μια λέξη-κλειδί να έχει υψηλό Δείκτη ποιότητας και χαμηλή αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (ή το αντίθετο), επειδή το Google Ads λαμβάνει υπόψη αρκετούς διαφορετικούς παράγοντες ποιότητας κατά τον καθορισμό του Δείκτη ποιότητας. Ακόμα και αν ο συνολικός Δείκτης ποιότητας είναι υψηλός, εξετάζοντας μεμονωμένους παράγοντες μπορείτε να προσδιορίσετε πιθανά σημεία βελτίωσης.
  • Οι λέξεις-κλειδιά που έχουν τεθεί σε παύση διατηρούν τη βαθμολογία που είχαν την τελευταία φορά που ήταν ενεργές. Συνεπώς, ίσως δεν είναι χρήσιμη η εξέταση αυτών των βαθμολογιών σε βάθος χρόνου. Συνιστούμε στους διαφημιζόμενους να εστιάζουν στις ενεργές λέξεις-κλειδιά όταν εξετάζουν τις επιμέρους μετρήσεις του Δείκτη ποιότητας, καθώς αυτές οι βαθμολογίες θα ενημερώνονται συνεχώς.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας