Очаквана честота на кликване: Определение

Състояние на ключовата дума, което измерва колко вероятно е някой да кликне върху рекламите Ви, когато се показват за нея, независимо от позицията на рекламата, разширенията и другите рекламни формати, които могат да влияят върху популярността и видимостта на рекламите Ви.

Това състояние предвижда дали има вероятност ключовата дума да доведе до кликване върху рекламите Ви. Google Ads взема предвид досегашната й ефективност въз основа на позицията на рекламата. Очакваната честота на кликване (CTR), която Google Ads осигурява за дадена ключова дума в профила Ви, е прогноза, която се основава на предположението, че думата за търсене ще съответства точно на тази ключова дума. По време на търг (когато нечии думи за търсене задействат една от рекламите Ви) Google Ads изчислява по-точна очаквана CTR въз основа на думите за търсене, типа на устройството и други фактори по време на търга.

Възможни са три състояния: над средното, средно или под средното.

  • Състояние средно или над средното означава, че няма сериозни проблеми с очакваната честота на кликване за тази ключова дума в сравнение с всички останали в Google Ads
  • Състояние под средното означава, че може да обмислите промяна на рекламния си текст, така че да бъде по-тясно свързан с водещите Ви ключови думи.
  • С помощта на това състояние идентифицирайте ключови думи, които може да не са достатъчно подходящи, за да имат добра ефективност.
  • Очакваната честота на кликване е прогнозна, така че се различава от действителните стойности, които виждате в графата „CTR“ в профила си. За разлика от тази графа състоянието взема предвид ефективността на ключовата дума както в рамките на профила Ви, така и спрямо профилите на всички други рекламодатели. Състоянието също е коригирано с цел елиминиране на влиянието на позицията на рекламата и други фактори, които засягат популярността и видимостта, като разширения.
  • Възможно е ключова дума да има висок качествен рейтинг и ниска очаквана честота на кликване (или обратното), защото Google Ads ползва множество различни фактори за качеството, когато определя качествения рейтинг. Дори ако качественият Ви рейтинг като цяло е висок, разглеждането на отделните фактори може да Ви помогне да установите области за потенциално подобрение.
  • Поставените на пауза ключови думи ще запазят рейтингите си от последния път, когато са били активни. Поради това може да не е полезно да се гледат тези рейтинги в течение на времето. Препоръчваме на рекламодателите да се съсредоточат върху активните ключови думи, когато разглеждат подпоказателите си за качествения рейтинг, защото тези рейтинги ще се актуализират постоянно.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си