ประสบการณ์หน้า Landing Page: คำจำกัดความ

การวัดที่ Google Ads ใช้เพื่อประมาณค่าว่าหน้า Landing Page ของเว็บไซต์ของคุณจะมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่คลิกโฆษณาเพียงใด หน้า Landing Page ที่มีคะแนนสูงมักจะมีการจัดระเบียบที่ดี และมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อความค้นหาของผู้ใช้

สถานะประสบการณ์หน้า Landing Page อธิบายว่าหน้า Landing Page ของคุณจะให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าที่คลิกที่โฆษณาและมาที่เว็บไซต์หรือไม่ คุณสามารถใช้สถานะนี้เพื่อดูว่าหน้า Landing Page ใดอาจส่งผลให้คุณพลาดโอกาสที่จะได้รับ Conversion เช่น การขายหรือการลงชื่อสมัครใช้ และควรดูให้แน่ใจว่าหน้า Landing Page ของคุณชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า รวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับคำหลักและสิ่งที่ลูกค้าค้นหาด้วย ปัจจัยทั้งหมดนี้มีบทบาทในการกำหนดสถานะประสบการณ์หน้า Landing Page ของคุณ

คำหลักของคุณสามารถมีสถานะ 1 ใน 3 สถานะ ได้แก่ สูงกว่าค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

  • สถานะ "ค่าเฉลี่ย" หรือ "สูงกว่าค่าเฉลี่ย" หมายความว่าประสบการณ์หน้า Landing Page ของคำหลักรายการนี้ไม่มีปัญหาที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับคำหลักอื่นๆ ทั่วทั้ง Google Ads
  • สถานะ "ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย" หมายความว่าคุณควรพิจารณาทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อปรับปรุงหน้า Landing Page ของเว็บไซต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว