Dojem ze vstupní stránky: definice

Pomocí tohoto ukazatele služba Google Ads odhaduje, nakolik bude vstupní stránka webu relevantní a užitečná pro uživatele, kteří kliknou na reklamu. Vstupní stránky s vyšším hodnocením jsou obvykle dobře uspořádané a jejich text souvisí s výrazy, které uživatel hledal.

Hodnocení dojmu ze vstupní stránky popisuje, zda je vstupní stránka vhodným prostředím pro zákazníky, kteří kliknou na reklamu a navštíví příslušný web. Tuto informaci lze využít k identifikaci vstupních stránek, které zhoršují šance na konverze, například uskutečnění prodeje nebo registrace. Měli byste zajistit, aby byla vstupní stránka jasná a užitečná pro zákazníky a aby měla spojitost s klíčovým slovem, které zákazníci vyhledávají. Všechny tyto faktory mohou při hodnocení dojmu ze vstupní stránky hrát roli.

Klíčová slova mohou mít tři stupně hodnocení: nadprůměrný, průměrný a podprůměrný.

  • Hodnocení průměrné nebo nadprůměrné znamená, že ve srovnání se všemi ostatními klíčovými slovy ve službě Google Ads nejsou s dojmem ze vstupní stránky daného klíčového slova žádné závažné problémy.
  • Hodnocení podprůměrné znamená, že bude vhodné zvážit určité změny a vstupní stránku webu vylepšit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory