Stvari, ki jih je dobro vedeti o kakovosti oglasov

O kakovosti oglasov se lahko še veliko naučimo. Na podlagi mnenj naših oglaševalcev, podanih prek e-poštnih sporočil, na konferencah in forumih, smo si vzeli čas ter povzeli, kar menimo, da bi morali vedeti o kakovosti oglasov.

Ni nujno, da se oglasi prikažejo pri vseh rezultatih iskanja, niti pri poizvedbah, za katere oglaševalci dajo ponudbo.

Pogosto lahko opazite, da na strani ni nobenega oglasa, tudi če oglaševalec ima ponudbo za iskalne izraze, ki so ustvarili te rezultate. V skladu z našo filozofijo prikazovanja pravega oglasa pravemu uporabniku ob pravem času smo se odločili, da raje ne prikažemo oglasov na strani, kot pa da bi prikazali oglase slabe kakovosti. Zato mora vsak oglas, da se prikaže, ustrezati pragovom za uvrstitev oglasov. V nekaterih primerih se lahko oglasi slabe kakovosti skoraj ne prikažejo (tudi če še naprej višate svojo ponudbo), saj ne presegajo najmanjših potrebnih meril glede kakovosti, potrebnih za prikaz. Če želite ugotoviti, zakaj se vaš oglas pri določeni poizvedbi ne prikazuje, izvedite diagnozo ključnih besed.

Slaba konkurenca za določeno ključno besedo še ne pomeni, da bo ključna beseda poceni.

Ne pozabite – konkurenca je samo ena od spremenljivk, ki določa vaš dejanski CPC. Ceno, ki jo plačate za klik, med drugim določa tudi kakovost oglasov in kontekst iskalnih izrazov uporabnika. Če so vaši oglasi in ciljna stran slabe kakovosti, boste morda ugotovili, da je vaš dejanski CPC zelo blizu vašemu najvišjemu CPC-ju, čeprav morda nimate veliko konkurence za iskalne izraze, ki so sprožili prikaz vašega oglasa. Ko se vaši oglasi vseeno prikazujejo, upoštevajte, da vam za klik ne bomo nikoli zaračunali več kot najvišji CPC (razen če uporabljate samodejno ponujanje) ne glede na to, kako nizka je kakovost oglasa.

Na uvrstitev vašega oglasa vplivajo razširitve oglasov in druge oblike oglasov.

Če želimo uporabnikom prikazati ustreznejše podatke, pri izračunu uvrstitve vašega oglasa vključimo pričakovani učinek vaših razširitev in drugih oblik oglasov, kar vključuje tudi vašo ponudbo, kakovost oglasa ter ciljne strani, pragove za uvrstitev oglasov in kontekst uporabnikovega iskanja.

Pri odločanju o tem, ali naj prikažemo določeno razširitev oglasa v Googlu ali ne, upoštevamo več različnih dejavnikov, vključno s položajem vašega oglasa na strani z rezultati Googlovega iskanja (nekatere razširitve se na primer prikazujejo samo v oglasih nad rezultati iskanja). Pred prikazom razširitev prav tako zahtevamo najnižjo uvrstitev oglasa (pri kateri so upoštevane vaše razširitve). Upoštevajte, da lahko z zvišanjem ponudbe, izboljšanjem kakovosti oglasa ali obojim izboljšate uvrstitev svojega oglasa. Z izboljšanjem uvrstitve oglasa pa boste povečali možnosti razširitev oglasov za prikaz z oglasi in verjetnost, da bo vaš oglas prejel več klikov.

Položaj oglasa ne vpliva na kakovost oglasa.

Pričakovano razmerje med prikazi in kliki (CTR) je ena od kvalitativnih komponent uvrstitve oglasa. Pri določanju pričakovanega CTR-ja si ogledamo preteklo uspešnost vaših oglasov, vendar pri tem ne upoštevamo preteklih učinkov položaja oglasa. Kot ste morda opazili, imajo oglasi na višjih položajih višji CTR kot tisti na nižjih položajih. Razlog za to je, da so oglasi na višjih položajih vidnejši in jih uporabniki prej opazijo. Za izračun najbolj natančnega pričakovanega CTR-ja je zato pomembno, da se upošteva vpliv položaja oglasa (kot tudi drugih dejavnikov, ki vplivajo na vidnost in vidljivost, kot so razširitve in druge oblike oglasa) na pričakovani CTR in da je ta pri določanju pričakovanega CTR-ja odstranjen.

Vaša ponudba vpliva na uvrstitev oglasa in ne na kakovost vaših oglasov.

Kakovost oglasa je izračunana glede na ocene za čas dražbe vašega pričakovanega razmerja med prikazi in kliki, ustreznosti oglasa ter izkušnje s ciljno stranjo. Vaša ponudba se pri določanju kakovosti vaših oglasov ne upošteva.

Kakovosti posvetimo dodatno pozornost, ko določamo, kateri oglasi se bodo prikazali na najvišjih položajih.

Za oglase na položajih nad Googlovimi rezultati iskanja uporabljamo enako formulo za uvrstitev oglasov glede na vašo ponudbo, kakovost vašega oglasa in ciljne strani, konkurenčnost na dražbi, kontekst uporabnikovega iskanja ter pričakovani vpliv razširitev in drugih oblik oglasov. Vendar pa se lahko nad rezultati iskanja v Googlu prikažejo le oglasi, ki presegajo višje pragove uvrstitev oglasov. Kakovost in ustreznost tako igrata še večjo vlogo pri določanju, kateri oglasi bodo prikazani na položajih nad rezultati iskanja. To lahko pripomore k temu, da bodo uporabniki na vrhu strani z rezultati iskanja videli kakovostnejše oglase, dejanski CPC, ki ga plačajo oglaševalci, pa odraža vidnost in vrednost lokacije oglasa na strani.

Vaše zabeležene konverzije nimajo vpliva na kvalitativne komponente, uporabljene pri uvrstitvi oglasa.

Nekateri oglaševalci, ki uporabljajo sledenje konverzijam Google Ads, zmotno mislijo, da morajo na ciljnih straneh nastaviti enostaven dogodek konverzije, da bodo umetno izboljšali stopnje konverzije. V resnici pa to nima nobenega vpliva na kvalitativne komponente uvrstitve oglasa. Sledenje konverzijam lahko brez skrbi uporabljate na odgovoren način, pri čemer vam ni treba skrbeti glede vpliva na oceno kakovosti oglasa.

Kakovost vaših oglasov se ne bi smela poslabšati, če se vaši oglasi zaradi začasne zaustavitve ali proračuna redko prikazujejo ali se sploh ne prikazujejo. Nekaj dni slabe uspešnosti ne bi smelo uničiti kvalitativnih komponent uvrstitve oglasa.

Ko so vaši oglasi zaustavljeni ali se ne prikazujejo zaradi proračuna ali nizkih ponudb, se kakovost vaših oglasov ne poslabša.

Za optimizacijo računa vam priporočamo, da izvajate ciljane preizkuse za ponudbe, oglase in ključne besede.  S temi preprostimi preizkusi lahko učinkovito preverite vpliv sprememb, preden jih uporabite za preostale elemente v računu. Redno spremljajte uspešnost svojih preizkusov. Če čez nekaj dni ugotovite, da je njihova uspešnost nizka, lahko preizkus pregledate ali izbrišete spremembe.  Kratkoročni vpliv na kakovost vaših oglasov bo hitro izničila predhodna in prihodnja uspešnost ključne besede.

Prestrukturiranje računa ne vpliva na kakovost oglasa.

Kakovost oglasa ni odvisna od strukture računa. Ko prestrukturirate račun, se pretekla uspešnost oglasov ohrani. V splošnem velja to tudi, če premikate ključne besede in besedila oglasov med računi ali v nove račune (saj uporabnikova izkušnja ostaja enaka).

Nekateri dejavniki, ki se zanašajo na strukturo računa, lahko določajo, ali naj se oglasi prikažejo pri določenem iskanju. Primer:

  • Druge ključne besede v skupini oglasov se lahko uporabljajo za boljše razumevanje namena posamezne ključne besede, ki je sama po sebi lahko dvoumna. Če torej dodate ali odstranite ključne besede iz skupine oglasov, lahko s tem spremenite, za katera iskanja se bodo nekatere ključne besede prikazale.
  • Način običajnega prikazovanja v sistemu za določanje proračuna poskuša proračun enakomerno porazdeliti skozi celoten dan. Če spremenite strukturo računa, bo v določeni oglaševalski akciji za prikazovanje morda primeren drugačen obseg prometa, zaradi česar pride do temu ustreznih sprememb hitrosti porabe proračuna.
     

Priporočamo vam, da preizkušate izboljšane strukture računa. Če vam ne prinesejo uspeha, se lahko še vedno vrnete nazaj.

Ocena kakovosti se v času dražbe ne uporablja za uvrstitev oglasa.

Ocena kakovosti od 1 do 10, ki je prikazana v računu, je skupna ocena splošne uspešnosti na dražbah oglasov, zato je v času dražbe ni mogoče uporabiti za določanje uvrstitve oglasa. Za določanje uvrstitve oglasa v času dražbe se med drugim uporabljajo izračuni glede kakovosti, ki so ustvarjeni sproti za posamezno dražbo ter pridobljeni na podlagi pričakovanega razmerja med prikazi in kliki, ustreznosti oglasa ter izkušnje s ciljno stranjo. Ti dejavniki, ki temeljijo na vrednostih, znanih le v času dražbe, imajo lahko velik vpliv na kakovost uporabnikove izkušnje.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave