Om annonsekvalitet

Annonsekvalitet er et anslag for opplevelsen brukere har når de ser søkeannonsene dine.

Anslaget er basert på en rekke faktorer, deriblant hvor relevant annonseteksten din er for søk, sannsynligheten for at folk klikker på annonsen din, samt kvaliteten på opplevelsen brukerne har når de kommer til landingssiden din. 

Jo høyere annonsekvaliteten er, dess bedre blir som regel resultatene og annonseplasseringene, mens kostnadene faller. 

Det er viktig å være oppmerksom på at annonsekvaliteten varierer alt etter konteksten til det enkelte søket.

Dette kan annonsekvaliteten ha innvirkning på

  • Om annonsen kan vises eller ikke: Google krever at annonser holder et visst kvalitetsnivå for å kunne vises. Hvis du vil se mulige årsaker til at annonsen din ikke vises, kan du bruke verktøyet for søkeorddiagnose.
  • Hvor på søkeresultatsiden annonsen vises: For å sikre at folk får se annonsene med den høyeste kvaliteten høyere opp på søkeresultatsiden, legger Google annonsekvalitet til grunn når annonserangering skal etableres.
  • Om utvidelser blir vist eller ikke: Visse utvidelser blir for eksempel bare vist ovenfor søkeresultatene, og annonsekvaliteten må være på et visst nivå for at de skal kunne vises i slike prominente annonseplasseringer.
  • Det du må betale per klikk: Jo høyere kvalitet annonser har, dess lavere blir som regel kostnaden per klikk sammenlignet med annonser med lavere kvalitet. Hvis du har annonser av dårlig kvalitet, kan du oppleve at den faktiske CPC-en din nærmer seg det høyeste CPC-budet ditt når det er lite konkurranse om søketermene som utløste visninger av annonsene dine. Når annonsene blir vist, må du aldri ut med mer enn det høyeste CPC-budet for et klikk (med mindre du bruker automatisk budgivning), uansett hvor lav annonsekvaliteten er.
  • Annonseresultatene du oppnår: Jo høyere kvaliteten på annonsene og landingssidene dine er, dess større sjanse har du til å oppnå klikk og konverteringer.

Dette påvirker ikke annonsekvalitet

Det finnes noen vanlige feiloppfatninger om hvilke forhold som kan påvirke annonsekvaliteten under annonseauksjoner:

  • Budgivning: Budet du legger inn, kan påvirke annonserangeringen din, men ikke vurderingen av annonsekvaliteten.
  • Kontostruktur: At du flytter en annonsegruppe med de samme annonsene og søkeordene til en annen konto eller kampanje, har ingenting å si for annonsekvaliteten. 
  • Annonsers visningsfrekvens: Hvor ofte annonsene dine blir vist, er avhengig av budene dine, budsjettet ditt og konkurransen om søkeord, men det er ikke relatert til annonsekvaliteten.
  • Rapporterte konverteringer: Annonsekvaliteten påvirkes ikke av antallet rapporterte konverteringer du har.  

Sånn kan du måle og heve annonsekvalitet

Med utgangspunkt i kvalitetspoeng – et diagnostisk verktøy – kan du identifisere de annonsene hvor brukeropplevelsen er dårligere enn gjennomsnittet. Med dette verktøyet får du mer dyptpløyende statistikk som er en indikasjon på om du bør fokusere på å heve annonserelevansen, klikkfrekvensen eller opplevelsen av landingssiden.

Kvalitetspoengene dine gis på en skala fra 1 til 10 basert på resultatene du er forventet å oppnå, sammenlignet med resultatene til andre annonsører. 

Merk deg at selv om vi gir deg denne diagnostiske poengsummen for at du skal kunne identifisere hvilke av annonsene dine som har noen kvalitative mangler, brukes ikke poengsummen som inndata i annonseauksjoner. Bruk kvalitetspoengene til å finne ut hva som er galt med annonsene som anses som å ha lav kvalitet, i stedet for å prøve å optimalisere den aktuelle poengsummen (1–10).

Finn ut hvordan du kan oppnå bedre resultater med utgangspunkt i kvalitetspoeng.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false