Kas jāzina par reklāmu kvalitāti

Ir daudz faktoru, kas jāapgūst saistībā ar reklāmu kvalitāti. Pamatojoties uz mūsu reklāmdevēju rakstiskajām atsauksmēm, kā arī uz konferencēs un forumos pārrunāto, esam apkopojuši informāciju, kas jums būtu jāzina par reklāmu kvalitāti.

Reklāmas var netikt rādītas visos meklēšanas rezultātos — pat to vaicājumu gadījumā, kuriem reklāmdevēji nosaka cenu.

Bieži vien varat konstatēt, ka pat tad, ja reklāmdevējs ir noteicis cenu meklēšanas vienumiem, kas ģenerējuši šos rezultātus, lapā tomēr netiek rādīta neviena reklāma. Lai ievērotu mūsu pamatprincipu — rādīt īsto reklāmu īstajam lietotājam īstajā laikā —, mēs labāk nerādām lapā nevienu reklāmu, nekā piedāvājam nekvalitatīvas reklāmas. Tāpēc, lai reklāmas tiktu rādītas, ir jābūt sasniegtiem reklāmas ranga sliekšņiem. Dažos gadījumos zemas kvalitātes reklāmas var netikt rādītas gandrīz nekad (pat tad, ja turpināt paaugstināt cenu), jo šādas reklāmas nesasniedz minimālos kvalitātes standartus, kas ir obligāti, lai reklāma tiktu rādīta.Lai noskaidrotu iemeslus, kādēļ jūsu reklāma var netikt rādīta konkrēta vaicājuma gadījumā, varat izmantot atslēgvārdu diagnostikas iespēju.

Ja konkurence par atslēgvārdu ir maza, tas vēl nenozīmē, ka tas būs lēts.

Ņemiet vērā, ka konkurence ir tikai viens no mainīgajiem lielumiem, kas nosaka jūsu faktisko MPK. Cenu, ko maksājat par klikšķi, nosaka, piemēram, arī tādi faktori kā reklāmu kvalitāte un lietotāja meklēšanas vienumu konteksts. Ja jūsu reklāmu un galvenās lapas kvalitāte ir zema, iespējams, konstatēsiet, ka faktiskā MPK daudz neatšķiras no maksimālās MPK, pat ja konkurence par meklēšanas vienumiem, kas aktivizēja jūsu reklāmas rādīšanu, ir maza. Ja jūsu reklāmas tiek rādītas, ņemiet vērā, ka jums par klikšķi nebūs jāmaksā vairāk par jūsu noteikto maksimālo MPK (ja vien neizmantojat automātisko cenu noteikšanu), un šis nosacījums nav atkarīgs no tā, cik zems ir reklāmas kvalitātes rādītājs.

Reklāmu paplašinājumi un citi reklāmas formāti ietekmē jūsu reklāmas rangu.

Lai rādītu lietotājiem atbilstošāku informāciju, mēs, aprēķinot jūsu reklāmas rangu, ņemam vērā jūsu izmantoto paplašinājumu un citu reklāmas formātu paredzamo ietekmi. Šajā aprēķinā tiek ņemta vērā arī jūsu noteiktā cena, reklāmas un galvenās lapas kvalitāte, reklāmas ranga sliekšņi un lietotāja meklēšanas vaicājuma konteksts.

Nosakot, vai rādīt reklāmas paplašinājumu Google tīklā, mēs ņemam vērā vairākus faktorus, tostarp jūsu reklāmas pozīciju Google meklēšanas rezultātu lapā (piemēram, dažus paplašinājumus var rādīt tikai reklāmās, kas atrodas virs meklēšanas rezultātiem). Tāpat, lai varētu rādīt paplašinājumus, ir nepieciešams arī noteikts minimālais reklāmas rangs (kas tiek aprēķināts, ņemot vērā jūsu paplašinājumus). Ņemiet vērā, ka, nosakot augstāku cenu, uzlabojot savu reklāmu kvalitāti vai veicot abas šīs darbības, varat uzlabot savu reklāmas rangu. Uzlabojot reklāmas rangu, palielinās iespēja, ka līdz ar jūsu reklāmām tiks rādīti arī reklāmu paplašinājumi, kā arī palielinās varbūtība, ka jūsu reklāma saņems vairāk klikšķu.

Jūsu reklāmas pozīcija neietekmē reklāmas kvalitāti.

Paredzamais vidējais klikšķu skaits (VKS) ir viens no reklāmas ranga kvalitātes komponentiem. Nosakot paredzamo VKS, tiek ņemta vērā jūsu reklāmu iepriekšējā veiktspēja, taču, to darot, tiek izslēgta reklāmas pozīcijas iepriekšējā ietekme. Droši vien esat pamanījis, ka reklāmas augstās pozīcijās parasti iegūst lielāku VKS nekā reklāmas zemās pozīcijās, jo reklāmas augstās pozīcijās lietotājiem ir pamanāmākas un vieglāk ieraugāmas. Tādēļ, lai pēc iespējas precīzāk aprēķinātu paredzamo vidējo klikšķu skaitu, ir svarīgi ņemt vērā reklāmas pozīcijas (kā arī citu faktoru, kas ietekmē pamanāmību un redzamību, piemēram, paplašinājumu un citu reklāmas formātu) ietekmi uz paredzamo VKS un izslēgt to no paredzamā VKS noteikšanas.

Jūsu cena ietekmē reklāmas rangu, nevis reklāmu kvalitāti.

Reklāmas kvalitāte tiek aprēķināta, pamatojoties uz paredzamā vidējā klikšķu skaita izsoles laika aprēķiniem, reklāmas atbilstību un pieredzi galvenajā lapā. Nosakot reklāmu kvalitāti, jūsu cena netiek ņemta vērā.

Nosakot reklāmas, kuras tiek rādītas augstākajās vietās, kvalitātei tiek pievērsta īpaša uzmanība.

Reklāmu rādīšanai virs Google meklēšanas rezultātiem mēs izmantojam to pašu reklāmas ranga formulu, ņemot vērā jūsu noteikto cenu, reklāmas un galvenās lapas kvalitāti, konkurētspēju izsolē, lietotāja meklēšanas vaicājuma kontekstu, kā arī paredzamo paplašinājumu un citu reklāmas formātu ietekmi. Tomēr virs Google meklēšanas rezultātiem var tikt rādītas tikai tās reklāmas, kas pārsniedz augstākos reklāmas ranga sliekšņus. Tāpēc, nosakot virs meklēšanas rezultātiem rādāmās reklāmas, kvalitātei un atbilstībai ir vēl lielāka nozīme. Tā var palīdzēt gādāt par to, lai lietotāji savā meklēšanas rezultātu lapā redzētu augstākas kvalitātes reklāmas un reklāmdevēju maksātā faktiskā MPK atspoguļotu reklāmas atrašanās vietas lapā pamanāmību un vērtību.

Reklāmas ranga noteikšanai izmantotos kvalitātes komponentus jūsu ziņotie reklāmguvumi neietekmē.

Daži reklāmdevēji, kuri izmanto Google Ads reklāmguvumu uzskaiti, kļūdaini uzskata, ka viņi var mākslīgi palielināt reklāmguvumu līmeņus, galvenajās lapās iestatot vienkāršus reklāmguvuma notikumus. Patiesībā tas neietekmē jūsu reklāmas ranga kvalitātes komponentus. Atbildīgi izmantojiet reklāmguvumu uzskaiti un neuztraucieties par tās ietekmi uz jūsu reklāmas kvalitāti.

Jūsu reklāmu kvalitāte necietīs, ja reklāmas tiks rādītas reti vai netiks rādītas apturēšanas vai budžeta dēļ. Dažas dienas, kad veiktspēja ir bijusi ne pārāk laba, nepasliktinās jūsu reklāmas ranga kvalitātes komponentus.

Kad reklāmas tiek apturētas vai netiek rādītas budžeta vai zemo cenu dēļ, jūsu reklāmu kvalitāte netiek ietekmēta.

Lai optimizētu kontu, iesakām izpildīt speciālās cenu, reklāmu materiālu un atslēgvārdu pārbaudes. Šīs mazās pārbaudes ir noderīgas, lai novērtētu izmaiņu ietekmi pirms to ieviešanas visā kontā. Ieteicams rūpīgi sekot līdzi savu eksperimentu veiktspējai. Ja pēc dažām dienām pamanāt, ka tie darbojas ne pārāk labi, varat pārskatīt eksperimentu vai atcelt šīs izmaiņas. Īstermiņa ietekmi uz jūsu reklāmu kvalitāti galu galā pārspēs šī atslēgvārda iepriekšējā un turpmākā veiktspēja.

Konta struktūras izmaiņas neietekmē reklāmu kvalitāti.

Reklāmu kvalitāte nav atkarīga no konta struktūras, un, mainot konta struktūru, reklāmu veiktspējas vēsture tiek saglabāta. Tas pats parasti attiecināms arī uz gadījumiem, kad pārvietojat atslēgvārdus un reklāmas tekstus no viena konta uz citu vai uz jauniem kontiem (jo no lietotāja viedokļa lietošanas pieredze ir tāda pati).

Daži ar konta struktūru saistīti faktori var noteikt, vai konkrētam vaicājumam jārāda reklāma. Tālāk ir minēti piemēri.

  • Ja atslēgvārds ir daudznozīmīgs, tā nozīmes izprašanai var izmantot citus reklāmu kopas atslēgvārdus. Tādēļ atslēgvārdu pievienošana reklāmu kopai vai noņemšana no tās var mainīt to, kādiem vaicājumiem tiek rādītas reklāmas.
  • Budžeta sistēmas standarta piegādes veids ļauj vienmērīgi sadalīt budžetu visas dienas garumā. Ja mainīsiet konta struktūru, iespējams, mainīsies tās datplūsmas apjoms, kas ir piemērots kampaņas reklāmu rādīšanai, tādējādi mainot budžeta sadalījumu dienas laikā.
     

Ieteicams eksperimentēt ar uzlaboto konta struktūru; ja tā nebūs sekmīga, varēsiet atjaunot iepriekšējo struktūru.

Kvalitātes rādītājs izsoles laikā netiek izmantots reklāmas ranga noteikšanai.

Kvalitātes rādītājs (vērtība diapazonā no 1 līdz 10), kas tiek rādīts jūsu kontā, ir apkopots aprēķins, kas parāda jūsu kopējo veiktspēju reklāmas izsolēs. Šī iemesla dēļ to nevar izmantot izsoles laikā, lai noteiktu reklāmas rangu. Lai aprēķinātu reklāmas rangu izsoles laikā, tiek izmantoti dažādi faktori, tostarp reāllaika kvalitātes aprēķini, kas īpaši pielāgoti izsolei un parāda paredzamo vidējo klikšķu skaitu, reklāmas atbilstību un pieredzi galvenajā lapā. Šo faktoru pamatā ir dati, kas zināmi tikai izsoles laikā, un tie var patiešām būtiski ietekmēt lietotāja pieredzes kvalitāti.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.