Što trebate znati o kvaliteti oglasa

Mnogo je toga što možete saznati o kvaliteti oglasa. Na temelju onoga što smo saznali od oglašivača iz dopisa, na konferencijama i forumima, sastavili smo popis onoga što mislimo da biste trebali znati o kvaliteti oglasa.

Moguće je da se u nekim rezultatima pretraživanja oglasi ne prikazuju, čak ni za upite za koje oglašivači licitiraju.

Često možete vidjeti da na stranici nema oglasa, čak i kada oglašivač licitira na pojmove za pretraživanje koji su generirali te rezultate. Kako bismo bili u skladu s načelom prikazivanja pravog oglasa pravom korisniku u pravo vrijeme mislimo da je bolje da se na stranici ne prikaže nijedan oglas nego da se prikazuju oglasi niske kvalitete. Zato svi oglasi moraju doseći pragove ranga oglasa da bi se prikazivali. U nekim slučajevima, oglasi niske kvalitete možda se neće niti prikazivati (čak i ako stalno podižete svoju licitaciju), jer ti oglasi ne ispunjavaju minimalne standarde kvalitete potrebne za njihovo prikazivanje. Pomoću alata za dijagnozu ključne riječi možete saznati zašto se oglas ne prikazuje za određeni upit.

Samo zato što je konkurencija za neku ključnu riječ slaba ne znači da će biti jeftina.

Napominjemo da je konkurencija samo jedna od varijabli koja određuje vaš stvarni CPC. Cijena koju plaćate za klik određuje se, između ostalog , i prema kvaliteti oglasa i kontekstu korisničkog pretraživanja. Ako je kvaliteta vaših oglasa i odredišne stranice niska, vaš stvarni CPC može biti gotovo jednak maksimalnom CPC-u iako konkurencija za pojmove za pretraživanje koji su pokrenuli vaš oglas nije velika. Kada se vaši oglasi prikazuju, imajte na umu da nikada nećete platiti više od maksimalnog CPC-a za klik (osim ako koristite automatsko licitiranje), bez obzira na to koliko je niska kvaliteta vašeg oglasa.

Oglasna proširenja i drugi formati oglasa utječu na rang oglasa.

Kako bismo korisnicima prikazali relevantnije informacije, očekivani utjecaj vaših proširenja i drugih formata oglasa uključujemo u izračun ranga oglasa koji također uzima u obzir vašu licitaciju, kvalitetu oglasa i odredišnu stranicu, pragove ranga oglasa i kontekst korisničkog pretraživanja.

Pri odlučivanju hoćemo li na Googleu prikazati oglasno proširenje u obzir uzimamo nekoliko čimbenika, uključujući poziciju oglasa na stranici rezultata Google pretraživanja (na primjer, neka proširenja prikazuju se samo u oglasima iznad rezultata pretraživanja). Također zahtijevamo minimalni rang oglasa (koji igra ulogu u proširenjima) prije prikazivanja proširenja. Imajte na umu da povisivanje licitacije, poboljšavanje kvalitete oglasa ili oboje može poboljšati rang oglasa. Viši rang oglasa povećava izglede prikazivanja oglasnih proširenja uz vaše oglase, kao i vjerojatnost da vaši oglasi ostvare više klikova.

Rang oglasa ne utječe na kvalitetu oglasa.

Očekivani klikovni postotak (CTR) komponenta je ranga oglasa koja sudjeluje u određivanju kvalitete. Prilikom utvrđivanja očekivanog CTR-a u obzir uzimamo izvedbu vašeg oglasa u prošlosti, no pri tome izuzimamo učinak ranga oglasa u prošlosti. Kao što ste možda primijetili, oglasi na visokim pozicijama obično imaju viši CTR od onih na niskim pozicijama jer su istaknutiji i vidljiviji korisnicima. Stoga je za izračun najtočnijeg očekivanog CTR-a važno uzeti u obzir utjecaj pozicije oglasa (kao i druge čimbenike koji utječu na uočljivost i vidljivost, na primjer proširenja i drugi formati oglasa) i ukloniti taj utjecaj iz određivanja očekivanog CTR-a.

Vaša licitacija utječe na rang oglasa, a ne na kvalitetu oglasa.

Kvaliteta oglasa računa se na temelju procjene očekivane stope klikanja u trenutku dražbe, relevantnosti oglasa i doživljaja odredišne stranice. Prilikom određivanja kvalitete oglasa u obzir se ne uzima vaša licitacija.

Prilikom određivanja koji se oglasi pojavljuju na najboljim mjestima, velika je pozornost usmjerena na kvalitetu.

Za oglase iznad rezultata Google pretraživanja koristimo istu formulu za izračunavanje ranga oglasa koja se temelji na kvaliteti vašeg oglasa i odredišne stranice, konkurentnosti dražbe, kontekstu korisničkog pretraživanja i očekivanom učinku proširenja i drugih formata oglasa Međutim, samo oglasi koji premašuju više pragove ranga oglasa ispunjavaju uvjete za prikaz iznad Googleovih rezultata pretraživanja. Time se osigurava da kvaliteta i relevantnost imaju još važniju ulogu u određivanju oglasa koji će se prikazivati iznad rezultata pretraživanja. To može pomoći da korisnici vide kvalitetnije oglase na višoj poziciji na stranici rezultata pretraživanja te da stvarni CPC koji plaćaju oglašivači odražava uočljivost i vrijednost lokacije oglasa na stranici.

Prijavljene konverzije ne utječu na komponente kvalitete koje se koriste za određivanje ranga oglasa.

Neki oglašivači koji koriste Google Ads praćenje konverzija pogrešno smatraju da bi trebali postaviti jednostavan događaj konverzije na odredišnim stranicama kako bi na umjetan način povećali stope konverzije. U stvarnosti to neće imati nikakav utjecaj na komponente kvalitete koje sačinjavaju rang oglasa. Slobodno odgovorno upotrebljavajte praćenje konverzija i ne brinite o utjecaju te opcije na kvalitetu vašeg oglasa.

Na kvalitetu oglasa ne smije utjecati neredovito prikazivanje oglasa ili neprikazivanje oglasa jer su pauzirani ili je potrošen proračun. Nekoliko dana loše izvedbe ne smije pokvariti komponente kvalitete ranga oglasa.

Na kvalitetu oglasa ne utječu pauzirani oglasi ni oglasi koji se ne prikazuju zbog potrošenog proračuna ili niskih licitacija.

Da biste optimizirali korisnički račun, preporučujemo ciljano testiranje ponuda, oglasa i ključnih riječi.  Ti mali testovi korisni su za provjeru utjecaja izmjena prije njihovog uvođenja u ostatak korisničkog računa. Pažljivo pratite izvedbu eksperimenata. Ako nakon nekoliko dana primijetite da je njihova izvedba loša, pregledajte eksperiment ili uklonite te promjene.  Kratkoročni utjecaj na kvalitetu oglasa poništit će se prethodnom i budućom izvedbom te ključne riječi.

Restrukturiranje računa ne utječe na kvalitetu oglasa.

Kvaliteta oglasa ne ovisi o strukturi računa, a kad restrukturirate račun, povijesna izvedba oglasa ostaje očuvana. To općenito vrijedi i prilikom prebacivanja ključnih riječi i tekstova oglasa na različite ili pak nove račune (jer doživljaj iz korisničke perspektive ostaje isti).

Neki čimbenici koji se oslanjaju na strukturu računa mogu odrediti bi li se oglasi trebali prikazati uz određeno pretraživanje. Na primjer:

  • Druge riječi u grupi oglasa mogu se koristiti kako bi se bolje razumjela namjera jedne ključne riječi koja kao samostalna može biti nejasna. Zato dodavanje ili uklanjanje ključnih riječi iz grupe oglasa može promijeniti pretraživanja uz koja se određene ključne riječi prikazuju.
  • Standardni način isporuke sustava proračuna teži ravnomjerno distribuirati proračun na cijeli dan. Promjena strukture računa može dovesti do toga da drukčija količina prometa ispunjava uvjete za prikazivanje iz te kampanje, što rezultira odgovarajućom promjenom tempa proračuna.
     

Preporučujemo vam da eksperimentirate s poboljšanim strukturama računa; uvijek se možete vratiti na prethodno ako se ne pokažu uspješnim.

Ocjena kvalitete ne služi za izračun ranga oglasa za vrijeme dražbe.

Ocjena kvalitete od jedan do deset koja se prikazuje na vašem računu skupna je procjena cjelokupne izvedbe na dražbama oglasa. Zbog toga se ne može upotrebljavati za utvrđivanje ranga oglasa za vrijeme dražbe. Rang oglasa u trenutku dražbe računa se u stvarnom vremenu za predmetnu dražbu pomoću, između ostalih čimbenika, izračuna očekivane stope klikanja, relevantnosti oglasa i doživljaja odredišne stranice. Ti čimbenici koji se temelje na podacima poznatima samo u trenutku održavanja dražbe mogu znatno utjecati na kvalitetu korisničkog doživljaja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem