API Google Ads

Một tính năng nâng cao cho phép nhà quảng cáo tương tác và thực hiện thay đổi cho tài khoản Google Ads thông qua các ứng dụng họ tạo. Kể từ tháng 4 năm 2022, API AdWords sẽ không dùng được nữa và sẽ được thay thế bằng API Google Ads. Tìm hiểu thêm về việc chuyển sang API Google Ads.

  • API AdWords và API Google Ads (giao diện lập trình ứng dụng) cho phép nhà phát triển tạo và sử dụng các ứng dụng tương tác trực tiếp với thông tin chi tiết về tài khoản của họ trên máy chủ Google Ads.
  • API có thể giúp nhà quảng cáo quản lý hiệu quả các tài khoản và chiến dịch Google Ads lớn. Ví dụ: bạn có thể biên soạn dữ liệu Google Ads của mình để sử dụng với các hệ thống khác như khoảng không quảng cáo, tạo báo cáo thường xuyên, cũng như thực hiện điều chỉnh hàng loạt đối với các chiến dịch.
  • Để sử dụng API, bạn sẽ cần một tài khoản người quản lý Google Ads và một mã của người phát triển.
  • Các API này là một lựa chọn tốt cho các nhà quảng cáo có nhà phát triển hoặc lập trình viên có kỹ năng kỹ thuật. Nếu bạn không có những tài nguyên này nhưng vẫn muốn có thêm một công cụ để giúp quản lý các thay đổi lớn đối với tài khoản của mình, thì hãy dùng thử Google Ads Editor hoặc tập lệnh Google Ads.

Cách sử dụng API
Tìm hiểu thêm về Google Ads Editor
Tìm hiểu thêm về Trung tâm Khách hàng

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính