Tổng quan về công cụ adwords

Công cụ Google Ads có thể được sử dụng cho nhiều chức năng khác nhau.

  • Công cụ quản lý tài khoản giúp bạn xem, chỉnh sửa và cập nhật tài khoản của mình hiệu quả.
  • Công cụ từ khóa cung cấp tài nguyên để chọn từ khóa hiệu quả.
  • Công cụ tinh chỉnh vị trí cho phép bạn tối ưu hóa vị trí quảng cáo xuất hiện.
  • Công cụ quản lý giá thầu và ngân sách giúp tận dụng tối đa ngân sách quảng cáo của bạn, bằng cách tiết kiệm thời gian cho bạn hoặc cung cấp thông tin chi tiết về giá thầu bạn nên đặt cho quảng cáo của mình.
  • Công cụ tạo quảng cáo cho phép bạn tạo quảng cáo được tùy chỉnh để quảng bá doanh nghiệp của mình.
  • Công cụ gỡ rối giúp bạn tìm cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong tài khoản của mình. Ví dụ: sử dụng bộ lọc quảng cáo bị từ chối giúp bạn nhanh chóng tìm và cập nhật quảng cáo không chạy vì lý do chính sách.

Chúng tôi không mong đợi mọi nhà quảng cáo sẽ thấy từng công cụ Google Ads đều hữu ích, nhưng chúng tôi thực sự hy vọng rằng bạn sẽ thấy hữu ích khi sử dụng các công cụ hoạt động tốt cho tài khoản của bạn. Sử dụng công cụ phù hợp cho tài khoản của bạn giống như sử dụng công cụ phù hợp khi bạn xây nhà: Các công cụ giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn và cải thiện chất lượng sản phẩm được hoàn thành. Sử dụng công cụ Google Ads phù hợp có thể giúp cải thiện ROI của bạn và tiết kiệm thời gian khi bạn quản lý tài khoản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố