Trafność: definicja

Stopień dopasowania elementów kampanii reklamowej do treści, których najprawdopodobniej szuka użytkownik.

  • Reklamy i słowa kluczowe powinny być bezpośrednio powiązane z treścią witryny, a zwłaszcza z treścią strony docelowej reklamy. Reklama musi jasno informować użytkownika, jakiego typu produkty, usługi lub inne treści znajdzie po wejściu do witryny.
  • Aby zachęcić reklamodawców do tworzenia trafnych kampanii reklamowych, które dokładnie charakteryzują oferowane produkty lub usługi, system cen Google Ads jest częściowo oparty na trafności. Wysoce trafna reklama, lista słów kluczowych i strona docelowa zazwyczaj pozwalają osiągnąć wyższą pozycję na stronie za potencjalnie niższą cenę.
  • Trafność stanowi element Wyniku Jakości, czyli wzoru, który Google stosuje do określania przydatności reklam, słów kluczowych i witryn dla klientów. Trafne reklamy uzyskują przeważnie wyższe Wyniki Jakości.

Więcej informacji o trafności
Więcej informacji o Wyniku Jakości

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem