Уместност: определение

В каква степен елементите от рекламната Ви кампания съответстват на търсеното от човек.

  • Рекламите и ключовите Ви думи трябва да са пряко свързани със съдържанието на уебсайта Ви, особено с целевата страница на рекламата. Когато хората видят рекламата Ви, трябва да бъдат в състояние да разберат какъв продукт, услуга или друго съдържание ще намерят на сайта Ви.
  • За да Ви насърчим да създавате подходящи рекламни кампании, които точно представят продуктите или услугите Ви, системата на Google Ads за ценообразуване частично се основава на уместността. Когато реклама, списък с ключови думи и целева страница са много уместни, принципно биват възнаградени с по-висока позиция на страницата за потенциално по-малко пари.
  • Уместността представлява част от качествения Ви рейтинг: формула, която Google използва за измерване на това, колко полезни са рекламата, ключовата дума и уебсайтът Ви за клиента. Уместните реклами обикновено получават по-висок качествен рейтинг.

Още за уместността
Още за качествения рейтинг

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си