Μέση θέση: ορισμός

Ένα στατιστικό στοιχείο που δείχνει ποια είναι συνήθως η κατάταξη της διαφήμισής σας σε σχέση με άλλες διαφημίσεις. Αυτή η κατάταξη καθορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφημίσεις στη σελίδα.

  • Το "1" είναι η υψηλότερη θέση, ενώ δεν υπάρχει "κατώτατη" θέση. Μια μέση θέση 1-8 γενικά σημαίνει ότι η διαφήμιση εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, οι θέσεις 9-16 βρίσκονται συνήθως στη δεύτερη σελίδα και ούτω καθεξής. Οι μέσες θέσεις μπορούν να έχουν μορφή δεκαδικού αριθμού. Για παράδειγμα, μια μέση θέση της τάξης του "1,7" σημαίνει ότι η διαφήμισή σας συνήθως εμφανίζεται στις θέσεις 1 ή 2.
  • Η κατάταξη της διαφήμισής σας μπορεί να αλλάξει, προκαλώντας, επίσης, διακυμάνσεις της θέσης της διαφήμισης στη σελίδα. Επομένως, η μέση θέση μπορεί να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πόσο συχνά υπερισχύει η διαφήμισή σας έναντι άλλων διαφημίσεων όσον αφορά στη θέση της. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι να βρείτε τι είναι πιο επικερδές για εσάς, το οποίο ενδέχεται να μην είναι η εμφάνιση στην κορυφαία θέση.
  • Η μέση θέση μπορεί να είναι λιγότερο χρήσιμη για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στο Δίκτυο εμφάνισης Google, λόγω της ποικιλομορφίας των ιστότοπων σε αυτό το δίκτυο. Αν θέλετε να μετρήσετε την απόδοση στο Δίκτυο εμφάνισης, προτείνουμε να εστιάσετε σε μετρήσεις, όπως είναι οι μετατροπές και η απόδοση επένδυσης (ROI).
  • Μπορείτε να δείτε μια στήλη "Μέση θέση" για τις διαφημίσεις, τις καμπάνιες και άλλα στοιχεία σας, αλλά η μέση θέση συνήθως είναι πιο χρήσιμη για τις λέξεις-κλειδιά. Βλέποντας ποια είναι συνήθως η κατάταξη της διαφήμισής σας, όταν ενεργοποιείται από μια λέξη-κλειδί, μπορείτε να δοκιμάσετε να επηρεάσετε τη θέση σας, αλλάζοντας την προσφορά για τη λέξη-κλειδί.

Σχετικά με τη θέση διαφήμισης
Σχετικά με μέσες θέσεις που έχουν μορφή δεκαδικού
Σύνδεση Search Console και Google Ads

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;