Просечна цена по клику: дефиниција

Просечан износ који вам је наплаћен за клик на ваш оглас. Просечна цена по клику се израчунава дељењем укупне цене кликова укупним броје кликова.

  • Просечна цена по клику је заснована на стварној цени по клику и представља стварни износ који вам се наплаћује за клик на ваш оглас. Имајте на уму да просечна цена по клику може да се разликује од максималне цене по клику, која представља највећи износ који сте спремни да платите за клик.
  • Ево примера како да израчунате просечну цену по клику. Рецимо да је оглас остварио два клика, један који кошта 0,20 USD и један који кошта 0,40 USD, па је укупна цена 0,60 USD. Поделићете 0,60 USD (укупна цена) са 2 (укупан број кликова) и добити просечну цену по клику од 0,30 USD.
  • Износе просечне цене по клику можете пронаћи у колони „Прос. цена по клику“ у Кампањама.
  • Тек почињете и желите да стекнете утисак о томе колики вам износ може просечно бити наплаћен за клик? Помоћу планера кључних речи можете добити процењене износе просечне цене по клику за кампање на Мрежи за претрагу.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем