Average na cost-per-click (Avg. na CPC): Kahulugan

Ang average na halagang siningil sa iyo para sa isang pag-click sa ad mo. Kinakalkula ang average na cost-per-click (avg. na CPC) sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuang gastos ng iyong mga pag-click sa kabuuang dami ng mga pag-click.

  • Nakabatay ang iyong average na CPC sa aktwal mong cost-per-click (aktwal na CPC), na tumutukoy sa aktwal na halagang sinisingil sa iyo para sa isang pag-click sa ad mo. Tandaang puwedeng iba ang iyong average na CPC sa maximum na cost-per-click (max. CPC) mo, na tumutukoy sa pinakamataas na halagang handa mong bayaran para sa isang pag-click.
  • Narito ang isang halimbawa ng kung paano kalkulahin ang iyong average na CPC. Sabihin nating nakatanggap ang iyong ad ng dalawang pag-click, isang nagkakahalaga ng Php10 at isang nagkakahalaga ng Php20, para sa kabuuang gastos na Php30. Hahatiin mo ang Php30 (ang iyong kabuuang gastos) sa 2 (ang kabuuan mong mga pag-click) para makuha ang average na CPC na Php15.
  • Makikita mo ang mga halaga ng iyong average na CPC sa column na "Avg. na CPC" sa Mga Campaign.
  • Para sa mga Hotel Ad, posibleng mas mataas ang Avg. na CPC kaysa sa Max. na CPC paminsan-minsan, dahil minu-multiply ang Max. na CPC sa bilang ng mga gabi sa itinerary. Halimbawa, kung nakatakda ang Max. CPC sa Php100, Php100 ang pinakamalaking halaga ng pag-click para sa pananatili nang 1 gabi. Para sa 3 gabing pananatili, ang pinakamataas na halaga ng pag-click ay PhP300. Ipapakita ng Avg. na CPC ang buong presyong binabayaran mo para sa bawat pag-click.
  • Nagsisimula ka pa lang ba at gusto mong magkaroon ng ideya tungkol sa average na halagang posibleng singilin sa iyo para sa isang pag-click? Maaari mong gamitin ang Keyword Planner upang makuha ang tinantyang mga halaga ng average na CPC para sa iyong mga Search Network campaign.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu