Ocjena kvalitete: definicija

Ocjena kvalitete procjena je kvalitete vaših oglasa, ključnih riječi i odredišnih stranica. Oglasi više kvalitete mogu biti jeftiniji i zauzimati bolje pozicije.

  • Svoju ocjenu kvalitete možete vidjeti tako da u izvješće dodate stupac Ocjena kvalitete.
  • Ocjena kvalitete prikazuje se na ljestvici od 1 do 10 i uključuje očekivanu stopu klikanja, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice.
  • Što su vaši oglasi i odredišne stranice relevantniji za korisnika, vjerojatnije je da će i ocjene kvalitete biti više.
  • Ocjena kvalitete skupna je procjena cjelokupne izvedbe na dražbama oglasa. Ona ne služi za utvrđivanje ranga oglasa za vrijeme dražbe.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem