Ocjena kvalitete: definicija

Ocjena kvalitete procjena je kvalitete vaših oglasa, ključnih riječi i odredišnih stranica. Oglasi više kvalitete mogu biti jeftiniji i zauzimati bolje pozicije.

  • Svoju ocjenu kvalitete možete vidjeti tako da u izvješće dodate stupac Ocjena kvalitete.
  • Ocjena kvalitete prikazuje se na ljestvici od 1 do 10 i uključuje očekivanu stopu klikanja, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice.
  • Što su vaši oglasi i odredišne stranice relevantniji za korisnika, vjerojatnije je da će i ocjene kvalitete biti više.
  • Ocjena kvalitete skupna je procjena cjelokupne izvedbe na dražbama oglasa. Ona ne služi za utvrđivanje ranga oglasa za vrijeme dražbe.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?