[GA4] Đo lường và tối ưu hoá hiệu suất chiến dịch Quảng cáo ứng dụng bằng dữ liệu Google Analytics 4

Bằng việc sử dụng Google Analytics 4 (GA4) với SDK Google Analytics cho Firebase (SDK GA4F), bạn sẽ nhận được số liệu phân tích toàn diện, tập trung vào quyền riêng tư để đo lường và tối ưu hoá hiệu suất của chiến dịch Quảng cáo ứng dụng một cách hiệu quả hơn. Tìm hiểu thêm về những lợi ích và tính năng mà bạn sẽ nhận được khi sử dụng Google Analytics 4.

Hướng dẫn này trình bày quy trình từng bước toàn diện để tích hợp Google Analytics 4 và SDK Google Analytics cho Firebase với tính năng đặt giá thầu của Google Ads.


Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có:


Bắt đầu sử dụng Google Analytics 4

Để đặt giá thầu thành công cho các sự kiện trong ứng dụng thông qua Google Ads bằng GA4, bạn phải làm theo các bước sau:

 1. Thêm SDK Google Analytics cho Firebase vào ứng dụng
 2. Triển khai tính năng theo dõi sự kiện
 3. Bật Google Analytics 4 cho dự án
 4. Liên kết với Google Play nếu ứng dụng có sự kiện in_app_purchase
 5. Đánh dấu sự kiện là sự kiện chính
 6. Liên kết với Google Ads
 7. Tạo lượt chuyển đổi trên Google Ads dựa trên các sự kiện chính
 8. Bật tính năng tự động gắn thẻ
 9. Đặt giá thầu cho lượt chuyển đổi

Bước 1/9: Thêm SDK Google Analytics cho Firebase vào ứng dụng

SDK Google Analytics cho Firebase (GA4F) là một đoạn mã cần được triển khai trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể tìm thấy tất cả hướng dẫn triển khai và tài liệu dành cho nhà phát triển qua các đường liên kết sau:

Bước 2/9: Triển khai tính năng theo dõi sự kiện

SDK của GA4F tự động thu thập một số sự kiện nhất định. Bạn không cần phải thêm đoạn mã để thu thập các sự kiện này (bao gồm first_openin_app_purchase).

Triển khai các sự kiện bổ sung thông qua tính năng ghi nhật ký sự kiện bằng SDK GA4F:

Đối với các sự kiện thường được đề xuất, hãy đọc Sự kiện được đề xuất.

Bước 3/9: Bật Google Analytics 4 cho dự án của bạn

Liên kết một tài sản Google Analytics 4 hiện có

 1. Mở bảng điều khiển của Firebase, chọn dự án của bạn rồi nhấp vào biểu tượng the Settings icon.
 2. Mở Cài đặt dự án > Tích hợp.
 3. Trên thẻ Google Analytics, hãy nhấp vào Liên kết.
 4. Chọn một Tài khoản Analytics hoặc tạo tài khoản mới.
  1. Nếu chọn một tài khoản hiện có, bạn có thể chọn một tài sản Google Analytics 4 hiện có trong tài khoản đó hoặc tạo tài sản mới.
  2. Nếu bạn tạo tài khoản mới, thì hệ thống sẽ tạo một tài sản Google Analytics 4 mới cho bạn và dự án của bạn sẽ được liên kết với tài sản đó.
 5. Thiết lập các chế độ cài đặt trong Analytics.

Tạo tài sản GA4 mới trong bảng điều khiển của Firebase

 1. Mở bảng điều khiển của Firebase rồi chọn dự án của bạn.
 2. Nhấp vào Analytics.
 3. Nhấp vào nút Bật Google Analytics rồi làm theo lời nhắc.

Tìm hiểu thêm về tính năng tích hợp với Firebase.

Bước 4/9: Liên kết với Google Play nếu ứng dụng của bạn có sự kiện in_app_purchase

Bạn có thể liên kết với Google Play trong Google Analytics 4 hoặc bảng điều khiển của Firebase.

Trong Google Analytics 4

 1. Trên trang Quản trị, trong mục "Đường liên kết sản phẩm", hãy nhấp vào Đường liên kết đến Google Play.
 2. Nhấp vào Liên kết.
 3. Nếu bạn có quyền Quản trị đối với một hoặc nhiều tài khoản nhà phát triển Play, hãy nhấp vào Chọn ứng dụng, rồi chọn ứng dụng mà bạn muốn liên kết.
 4. Nhấp vào Tiếp theo.
 5. Xác minh luồng dữ liệu ứng dụng được chọn tự động, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 6. Xem lại chế độ cài đặt cấu hình của bạn, rồi nhấp vào Gửi.

Trong bảng điều khiển của Firebase

An illustration that shows how to link Google Play in Google Ads.

 1. Mở bảng điều khiển của Firebase, chọn dự án của bạn rồi nhấp vào biểu tượng the Settings icon.
 2. Chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào thẻ Tích hợp.
 4. Trên thẻ Google Play, hãy nhấp vào Liên kết.
 5. Nhấp vào Liên kết với Google Play trong ô cửa sổ bật lên "Liên kết với Google Play".

Xác minh rằng ứng dụng đã được liên kết đúng cách. Trạng thái phải là "Đã liên kết".

Tìm hiểu thêm về cách liên kết Google Play với Firebase và cách liên kết tài khoản nhà phát triển với các dịch vụ của Google.

Bước 5/9: Đánh dấu sự kiện là sự kiện chính

Trên trang Quản trị, trong mục Hiển thị dữ liệu, hãy nhấp vào Sự kiện. Bật nút chuyển trong cột "Đánh dấu là sự kiện chính". Hãy nhớ đánh dấu các sự kiện bắt buộc mà bạn dự định sử dụng để đặt giá thầu dưới dạng sự kiện chính trong chiến dịch Quảng cáo ứng dụng. Tìm hiểu thêm về cách đánh dấu sự kiện là sự kiện chính

Bước 6/9: Liên kết với Google Ads

Bật tính năng đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi đối với ứng dụng bằng cách kết nối các luồng dữ liệu ứng dụng trong Google Analytics với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể liên kết Google Analytics 4 với Google Ads trong GA4, bảng điều khiển của Firebase hoặc ngay trong Google Ads.

Trong Google Analytics 4

 1. Trên trang Quản trị, trong mục "Đường liên kết sản phẩm", hãy nhấp vào Đường liên kết đến Google Ads.
 2. Nhấp vào Liên kết.
 3. Nhấp vào Chọn tài khoản Google Ads, rồi chọn những tài khoản Google Ads mà bạn muốn liên kết.
 4. Nhấp vào Xác nhận.
 5. Nhấp vào Tiếp theo.
 6. Lựa chọn Bật tính năng quảng cáo được cá nhân hoá đang bật theo mặc định.
  1. Nếu quảng cáo được cá nhân hoá bị vô hiệu hoá, thì bạn không thể sử dụng danh sách trên Firebase/GA4 để tái tiếp thị trong chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác hoặc chiến dịch web.
 7. Mở rộng lựa chọn Bật tính năng tự động gắn thẻ để bật tính năng tự động gắn thẻ hoặc giữ nguyên chế độ cài đặt tự động gắn thẻ.
  1. Nếu bạn bật tính năng tự động gắn thẻ khi liên kết với tài khoản người quản lý, thì tính năng này sẽ được bật trên tất cả những tài khoản Google Ads được liên kết trực tiếp với tài khoản người quản lý đó.
  2. Bạn bắt buộc phải sử dụng tính năng tự động gắn thẻ để theo dõi lượt chuyển đổi ứng dụng trong chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác hoặc chiến dịch web.
 8. Nhấp vào Tiếp theo, rồi xem lại các chế độ cài đặt của bạn.
 9. Nhấp vào Gửi để liên kết các tài khoản của bạn với chế độ cài đặt hiện tại.

Trong bảng điều khiển của Firebase

 1. Trong Firebase, hãy chọn dự án của bạn rồi nhấp vào biểu tượng the Settings icon.
 2. Chọn Cài đặt dự án.
 3. Trên trang Cài đặt dự án, hãy nhấp vào thẻ Tích hợp.
 4. Trên thẻ Google Ads, hãy nhấp vào Liên kết.
 5. Nhấp vào Tiếp tục trong ô cửa sổ bật lên "Liên kết với Google Ads".
 6. Chọn tài khoản cần liên kết, rồi nhấp vào Liên kết với Google Ads.
 7. Sau khi tích hợp thành công, bạn nên xem lại các tài khoản được liên kết trong mục "Tích hợp".

Trong Google Ads

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Biểu tượng quản trị viên.
 2. Trong mục "Từ Google", hãy tìm "Google Analytics (GA4) và Firebase", rồi nhấp vào Thông tin chi tiết.
 3. Tìm một tài sản Google Analytics hoặc dự án Firebase trong bảng này, rồi nhấp vào Liên kết.
 4. Trong cửa sổ xác nhận, hãy chọn xem bạn có muốn nhập thêm dữ liệu khác hay không (ví dụ: đối tượng), rồi nhấp vào Liên kết.
 5. Trong cửa sổ xác nhận, hãy nhấp vào Kích hoạt.

Tìm hiểu thêm về cách liên kết tài sản Google Analytics 4 với Google Adstính năng tích hợp với Google Ads.

Bước 7/9: Tạo lượt chuyển đổi trên Google Ads dựa vào các sự kiện chính

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.

An animation that shows how to import Firebase apps in Google Ads.

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu Biểu tượng Mục tiêu.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn khu vực.
 3. Nhấp vào Tóm tắt.
 4. Nhấp vào + Hành động chuyển đổi mới.
 5. Chọn Ứng dụng trong danh sách loại chuyển đổi.
 6. Nhấp vào Tài sản Google Analytics 4, rồi nhấp vào Tiếp tục.
 7. Đánh dấu vào hộp bên cạnh một sự kiện chính, rồi nhấp vào Nhập và tiếp tục.
 8. Nhấp vào Xong.
Lưu ý: Để tạo lượt chuyển đổi dựa trên các sự kiện chính trong GA4 trên iOS, hãy thêm Mã cửa hàng ứng dụng vào dự án Firebase. Để sử dụng Giá trị nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA), hãy bật khung AdSupport trong dự án XCode của bạn. Tìm hiểu thêm về AdSupport thông qua tài liệu của Apple.

Đặt mục tiêu mặc định trong tài khoản cho các sự kiện đã nhập

 1. Người dùng lần đầu tiên trong GA4
 2. Di chuyển từ một nguồn sự kiện chuyển đổi khác
  • Nếu bạn đang tối ưu hoá cho các hành động chuyển đổi ứng dụng của bên thứ ba dưới dạng hành động chuyển đổi chính, hãy nhớ đặt chế độ tối ưu hoá hành động thành hành động chuyển đổi phụ cho tất cả hành động chuyển đổi mới nhập vào GA4 để tránh ảnh hưởng xấu đến các chiến dịch hiện có.

Bước 8/9: Bật tính năng tự động gắn thẻ

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.

Bạn bắt buộc phải sử dụng tính năng tự động gắn thẻ nhằm theo dõi lượt chuyển đổi cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác và chiến dịch web có mục tiêu liên quan đến ứng dụng.

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị the Settings icon.
 2. Nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấp vào mục Tự động gắn thẻ.
 4. Bạn sẽ có thể kiểm tra trạng thái hiện tại của tính năng tự động gắn thẻ cho tài khoản của mình. Để bật hoặc tắt tính năng tự động gắn thẻ, hãy nhấp để đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu hộp bên cạnh "Gắn thẻ URL mà mọi người nhấp vào từ quảng cáo của tôi".
 5. Nhấp vào Lưu.

An illustration that shows how to enable auto-tagging in Google Ads.

Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về tính năng tự động gắn thẻ.

Bước 9/9: Đặt giá thầu cho lượt chuyển đổi

Sau khi tạo lượt chuyển đổi dựa trên các sự kiện chính, bạn có thể bắt đầu đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi đó bằng cách bắt đầu sử dụng chiến dịch Quảng cáo ứng dụng hoặc chọn chiến dịch phù hợp có thể sử dụng các lượt chuyển đổi đối với ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về mục tiêu lượt chuyển đổi và cách sử dụng mục tiêu lượt chuyển đổi để định hướng cho chiến dịch mới.

Nếu bạn đã đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi được nhập từ một SDK ứng dụng khác và muốn bắt đầu sử dụng GA4 để đặt giá thầu, hãy làm theo hướng dẫn về cách Di chuyển chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để sử dụng Google Analytics 4.


Web to App Connect

Nếu chạy chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất và/hoặc chiến dịch Mua sắm ngoài chiến dịch Quảng cáo ứng dụng, bạn có thể sử dụng Web to App Connect để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng thông qua tính năng tích hợp web với ứng dụng liền mạch. Đối với người dùng thiết bị di động đã cài đặt ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng Web to App Connect để đưa khách hàng đến các trang liên quan trên ứng dụng di động của mình thông qua các đường liên kết sâu trên quảng cáo trong chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất và chiến dịch Mua sắm.

Khi được liên kết sâu đến một trang cụ thể trong ứng dụng của bạn, khách hàng có thể dễ dàng hoàn thành hành động mà họ muốn, cho dù hành động đó là mua hàng, đăng ký hay thêm mặt hàng vào giỏ hàng. Khi sử dụng giao diện Web to App Connect, bạn cũng có thể dễ dàng theo dõi các hành động chuyển đổi trong ứng dụng này và nhận đề xuất về cách cải thiện chiến dịch của mình. Việc tạo trải nghiệm kết nối web với ứng dụng liền mạch cho khách hàng có thể giúp tỷ lệ chuyển đổi tăng trung bình gấp 2 lần cho các lượt nhấp vào quảng cáo đưa đến ứng dụng so với trang web dành cho thiết bị di động của bạn. Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi tốt hơn bằng giao diện Web to App Connect.

Để bắt đầu sử dụng Web to App Connect, hãy làm theo 3 bước dưới đây:

 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Công cụ Biểu tượng Công cụ.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Lập kế hoạch trong trình đơn mục.
 3. Nhấp vào Trung tâm quảng cáo ứng dụng. Thao tác này sẽ đưa bạn đến giao diện Web to App Connect.

Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi tốt hơn bằng giao diện Web to App Connect.


Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính