Các lợi ích và tính năng của Google Analytics 4 giúp nâng cao hiệu suất của chiến dịch Quảng cáo ứng dụng

Bằng việc liên kết dữ liệu ứng dụng của bạn từ SDK Google Analytics cho Firebase, Google Analytics 4 (GA4) sẽ cung cấp dữ liệu phân tích toàn diện và các tính năng nâng cao để đo lường mức độ tương tác trên cả ứng dụng và trang web của bạn ở cùng một nơi. Ngoài ra, thông tin chi tiết dựa trên AI cũng giúp bạn tối ưu hoá hiệu suất của chiến dịch.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về những lợi ích và tính năng chính của GA4 trong việc thúc đẩy hiệu suất của chiến dịch Quảng cáo ứng dụng.

 


Lợi ích của Google Analytics 4 dành cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng

  • Tập trung vào quyền riêng tư: Sử dụng nhiều chế độ cài đặt và kiểm soát quyền riêng tư giúp bạn linh hoạt trong việc đáp ứng các yêu cầu và quy định về quyền riêng tư của người dùng.
  • Nâng cao hiệu suất của chiến dịch Quảng cáo ứng dụng: Khai thác các lợi ích về hiệu suất (như tăng tốc chiến dịch Quảng cáo ứng dụng, chiến lược đặt giá thầu nâng cao và các công cụ quản lý đối tượng) để tiếp cận những người dùng đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn.
  • Đo lường toàn diện trên nhiều kênh và nền tảng: Hiểu rõ hơn về hiệu suất trên trang web cũng như ứng dụng iOS hoặc Android của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Đối tác phân bổ ứng dụng được Google chấp thuận, hãy sử dụng GA4 làm giải pháp đo lường bổ sung.

 


Các tính năng chính của Google Analytics 4 dành cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng

Tại sao bạn nên dùng GA4? Lợi ích Tính năng Ý nghĩa
Tập trung vào quyền riêng tư Đáp ứng các yêu cầu và quy định về quyền riêng tư của người dùng Kiểm soát dữ liệu Cung cấp thông tin minh bạch, lựa chọn và quyền kiểm soát đối với cách quản lý dữ liệu được thu thập thông qua GA4.
Nâng cao hiệu suất của chiến dịch Quảng cáo ứng dụng

Tối ưu hoá hiệu suất của chiến dịch

Đo lường trên nhiều thiết bị Cho phép sử dụng dữ liệu tổng hợp, đã đăng nhập và nhận được sự đồng ý bổ sung để tự động tối ưu hoá hiệu suất của chiến dịch Quảng cáo ứng dụng.
Sử dụng các chiến lược đặt giá thầu nâng cao Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu) Cho phép bạn tối ưu hoá chiến dịch cho những sự kiện chuyển đổi mang lại các giá trị khác nhau cho doanh nghiệp của bạn.

ROAS mục tiêu cho chiến lược đặt giá thầu doanh thu từ quảng cáo

Cho phép các nhà quảng cáo kiếm tiền từ quảng cáo tối ưu hoá các chiến dịch cho những người dùng có khả năng mang lại doanh thu bằng cách tương tác với quảng cáo được phân phát trong ứng dụng của họ.
Tạo đối tượng để tiếp cận người dùng phù hợp Đối tượng dự đoán Sử dụng AI của Google để tạo đối tượng với ít nhất một điều kiện dựa trên chỉ số dự đoán (như xác suất chuyển đổi, xác suất rời bỏ hoặc doanh thu theo dự đoán).
Đối tượng được đề xuất: Người dùng không nhận được thông báo

Cho phép các nhà tiếp thị tương tác với những người dùng ứng dụng hiện tại chưa tiếp cận được bằng thông báo đẩy. Chỉ dành cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng Android.

Đối tượng được đề xuất: Khoảng thời gian xem lại linh động Khả năng tiếp cận người dùng ứng dụng dựa trên hoạt động của họ trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như người dùng không hoạt động trong 7 ngày qua.
Danh sách loại trừ đối tượng Cho phép các nhà tiếp thị tránh nhắm đến những nhóm người dùng cụ thể, ví dụ: người dùng đã gỡ cài đặt ứng dụng hoặc đã cài đặt ứng dụng trong danh mục ứng dụng của bạn.
Tái sử dụng đối tượng GA4 trên web và ứng dụng trên cả chiến dịch web và chiến dịch quảng cáo ứng dụng Nếu bạn đã tạo đối tượng trong Google Analytics 4 cho cả người dùng web và người dùng ứng dụng, thì chúng tôi sẽ chỉ tự động nhắm đến những người dùng ứng dụng phù hợp cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác.

Đo lường toàn diện trên nhiều kênh và nền tảng

Đo lường hiệu suất trên web và ứng dụng Kết nối luồng dữ liệu web và ứng dụng trong một tài sản GA4 Bật chế độ xem hợp nhất về các hành trình của người dùng trên nhiều nền tảng bằng cách sử dụng mô hình thu thập dữ liệu dựa trên sự kiện. Bạn có thể thêm luồng dữ liệu iOS và Android vào bất kỳ tài sản GA4 nào để xem mức sử dụng, hiệu suất và lợi tức trên chi tiêu quảng cáo của ứng dụng so với trang web của bạn.
Nâng cao hiệu suất iOS và hoạt động đo lường chú trọng quyền riêng tư Tính năng báo cáo và phân bổ lượt cài đặt ứng dụng trên nhiều kênh dựa trên SKAdNetwork Tích hợp hệ thống đăng lại SKAdNetwork đã ghi nhận được để cải thiện tính năng phân bổ và báo cáo lượt cài đặt trên nhiều kênh của GA4.
Chế độ cài đặt giản đồ giá trị lượt chuyển đổi SKAdNetwork Sử dụng các công cụ để thiết lập giản đồ giá trị lượt chuyển đổi SKAdNetwork của bạn nhằm chỉ định giá trị cho các sự kiện trong ứng dụng quan trọng đối với công việc kinh doanh của bạn. Nhờ đó, bạn có thể đo lường và tối ưu hoá các sự kiện đó hiệu quả hơn. Bạn có thể xuất những giản đồ giá trị lượt chuyển đổi được thiết lập thông qua GA4 bằng API Quản trị.
Đo lường lượt chuyển đổi trên thiết bị Giải pháp đo lường chú trọng quyền riêng tư cho phép bạn sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất (có sự đồng ý của người dùng) để tăng số lượt chuyển đổi có thể ghi nhận được nhằm tối ưu hoá chiến dịch. Giải pháp này hoạt động mà không có bất kỳ thông tin nhận dạng người dùng nào được gửi đi từ thiết bị của người dùng hoặc được tiết lộ ra bên ngoài (bao gồm cả Google).
Đo lường lượt chuyển đổi toàn diện từ web đến ứng dụng Giúp bạn tích hợp tham số URL tập trung vào quyền riêng tư (còn gọi là gbraid) để cung cấp phạm vi đầy đủ về lượt chuyển đổi từ web đến ứng dụng iOS, đồng thời hỗ trợ tối ưu hoá hoạt động đo lường và đặt giá thầu một cách toàn diện hơn.

 


Sử dụng các tính năng của Google Analytics 4

Để sử dụng tất cả các tính năng và lợi ích về hiệu suất nêu trên trong GA4, bạn sẽ cần phải:

  1. Tích hợp ứng dụng của mình với SDK Google Analytics cho Firebase.
  2. Bắt đầu thu thập sự kiện.
  3. Bật Google Analytics 4 cho dự án.
  4. Đánh dấu sự kiện là lượt chuyển đổi.
  5. Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản GA4.
  6. Nhập sự kiện chuyển đổi GA4 vào Google Ads.
  7. Đặt giá thầu cho sự kiện chuyển đổi GA4.

Tham khảo hướng dẫn này để biết thêm thông tin về các bước mà bạn cần thực hiện để bắt đầu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính