Använda Målgruppsverktyget när du skapar en kampanj

Med Målgruppsverktyget kan du enkelt och effektivt skapa återanvändbara målgrupper med fokuserade segment, demografisk inriktning och uteslutningar.

Du kan skapa målgruppssegment med hjälp av kunddata som du har samlat in själv, eller från andra Google-plattformar för att göra inriktningen och kampanjresultatet mer effektivt.

Du kan använda Målgruppsverktyget och skapa ett datasegment direkt med data från första part när du skapar din kampanj.

Innan du börjar

Följ stegen för att skapa en Performance Max-kampanj, skapa en Discovery-kampanj eller skapa en videoåtgärdskampanj.

När du når segmentet Inriktning för kampanjen klickar du på Lägg till en målgrupp och väljer + Ny målgrupp.

Skapa en ny målgrupp och ett nytt segment

I målgruppsverktyget kan du söka efter, bläddra bland och välja demografiska grupper, segment och uteslutningar. Följ stegen nedan för att skapa en målgrupp.

Steg 1: Skapa en ny målgrupp

 1. Ge målgruppen ett namn, som sedan visas i målgruppsbiblioteket.
 2. Välj de demografiska grupper du vill inrikta dig på genom att markera kryssrutorna Blue check box icon for selecting ad campaigns för varje grupp. Ålder och kön visas som standard, men du kan välja grupper utifrån hushållsinkomst eller föräldrastatus genom att klicka på Fler demografier.
  • Du kan välja valfria åldersgrupper, men högst en åldersgrupp per målgrupp.
 3. Välj lämpliga målgruppssegment i avsnitten Din data och Anpassade segment.
 4. Klicka på Sök eller Bläddra för att lägga till segment. Föreslagna segment visas högst upp på listan.
 5. Klicka på Spara segment när du har valt segmenten du vill använda.

Steg 2: Skapa ett nytt segment

Nu kan du välja att skapa ett nytt anpassat segment eller ett nytt Ditt datasegment med data från första part.

Skapa ett nytt anpassat segment

 1. Klicka på + Nytt segment i avsnittet Anpassade segment.
 2. Ge det anpassade segmentet ett namn.
 3. Välj:
  • Personer med någon av dessa intressen eller köpavsikter. Ange sökord som beskriver dina idealkunders intressen eller produkter och tjänster som de aktivt söker information om inför ett köp. Om du använder en målgrupp med den manuella inriktning du har valt (manuell inriktning kan användas för alla kampanjer utom Performance Max) når kampanjen personer med dessa intressen och köpavsikter utifrån dina kampanjinställningar, till exempel annonseringsmål och budstrategi. Om du använder målgruppen som signal för optimerad inriktning (Performance Max-kampanjer använder endast optimerad inriktning) avgör dina målgruppsval vem som ser dina annonser. Kampanjen fokuserar dock på att optimera för dina mål och kan visa annonser för personer utanför dina målgruppsval.
  • Personer som har sökt efter någon av dessa termer på Google Ange söktermer som dina idealkunder använder i Googles tjänster (som Google.se och YouTube). Om du använder en målgrupp med den manuella inriktning du har valt (manuell inriktning kan användas för alla kampanjer utom Performance Max) når kampanjen personer med dessa intressen och köpavsikter utifrån dina kampanjinställningar, till exempel annonseringsmål och budstrategi. Om du använder målgruppen som signal för optimerad inriktning (Performance Max-kampanjer använder endast optimerad inriktning) avgör dina målgruppsval vem som ser dina annonser. Kampanjen fokuserar dock på att optimera för dina mål och kan visa annonser för personer utanför dina målgruppsval. I andra kampanjer används termerna som intressen eller köpavsikter.
 4. Klicka på Spara.
 5. Om du vill inrikta dig på målgruppssegment utöver datasegment och anpassade segment, till exempel segment inom intressegrupp och segment med köpavsikt, kan du klicka på Intressen och detaljerade demografiska segment. Avsnittet Google-segment visas. Där kan du lägga till intressen, detaljerade demografier och livshändelser för att se en lista över segment som du kan välja.
 6. Om du vill ta bort segment i något av avsnitten kan du hålla muspekaren över segmentet och klicka på X-ikonen Red X icon.

Skapa ett nytt datasegment med data från första part

 1. Klicka på + Nytt segment i avsnittet Din data.
 2. Välj bland de tillgängliga segmenttyperna.
 3. Lägg till ett segmentnamn.
 4. Klicka på Fortsätt och följ stegen på skärmen för att skapa ett nytt segment.
 5. Klicka på Spara.

Välj en befintlig målgrupp

När du skapar en kampanj måste du välja en målgrupp. Så här väljer du en befintlig målgrupp.

 1. Om du klickar på Välj en målgrupp visas målgruppsväljaren med förslag på målgrupper som matchar det annonseringsmål som du har angett för den nya kampanjen. Läs igenom översiktskorten, som innehåller den aktuella målgruppens segment och uteslutningar. (Du kan också se andra befintliga målgrupper som inte rekommenderas utifrån ditt annonseringsmål genom att klicka på länken Målgrupp rekommenderas inte).
 2. Om en befintlig målgrupp i tabellen är lämplig för din kampanj kan du välja den genom att klicka på den. Om du föredrar att skapa en ny målgrupp för kampanjen kan du klicka på + Ny -målgrupp högst upp till höger. Läs mer om målgruppsverktyget i avsnittet om hur du skapar en ny målgrupp ovan.
 3. Du ser den valda målgruppen under Skapa en annonsgrupp. Du kan välja att behålla målgruppen oförändrad, redigera den genom att klicka på pennikonen Edit eller ta bort den genom att klicka på X-ikonen Red X icon högst upp till höger. Du kan också ändra målgrupp genom att klicka på Ändra målgrupp för att gå tillbaka till målgruppsväljaren.
Tips!
När du redigerar en målgrupp i samband med att du skapar en annonsgrupp och kampanj redigeras den för alla annonsgrupper och kampanjer som den är kopplad till. Om du vill att ändringarna bara ska gälla en enstaka kampanj eller annonsgrupp kan du spara dem under ett nytt målgruppsnamn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067
false