Yleisötyökalun käyttäminen kampanjan luomisen aikana

Yleisötyökalulla voit luoda uudelleenkäytettäviä yleisöjä helposti ja tehokkaasti käyttämällä tarkasti rajattuja segmenttejä, demografista kohdistusta ja poissulkemisia.

Voit luoda yleisösegmenttejä itse keräämäsi asiakasdatan tai Googlen palveluista saadun datan pohjalta. Niiden avulla voit tehostaa kohdistusta ja parantaa kampanjan tuloksia.

Yleisötyökalulla voit luoda datasegmentin suoraan ensimmäisen osapuolen datasta kampanjan luomisen aikana.

Sisältö:


Ennen kuin aloitat

Luo Maksimitulokset‑kampanja, Kysynnän kasvatus ‑kampanja tai Aktivoiva videokampanja.

Kun tulet kampanjan Kohdistus‑segmentin kohdalle, klikkaa Käytä tallennettua yleisöä ja valitse + Uusi yleisö.


Uuden yleisön ja uuden segmentin luominen

Yleisötyökalussa voit hakea, selata ja valita demografisia ryhmiä, segmenttejä ja poissulkemisia. Viimeistele yleisön luominen seuraamalla alla olevia ohjeita.

Vinkki: Oikeanpuoleisen sarakkeen Yleisötilastot‑ ja Arvioidut tulokset ‑datan avulla näet, millainen vaikutus yleisövalinnoillasi voi olla kampanjasi tavoittavuuteen ja tuloksiin, ja voit tehdä muutoksia tarvittaessa.

Vaihe 1/2: Uuden yleisön luominen

 1. Lisää yleisölle nimi, joka näkyy jatkossa yleisökirjastossasi.
 2. Valitse haluamasi demografiset ryhmät klikkaamalla niiden valintaruutuja Blue check box icon for selecting ad campaigns. Ikä ja sukupuoli ovat oletusvaihtoehtoja, mutta voit valita ryhmiä myös kotitalouden tulojen tai perhetilanteen perusteella, kun klikkaat ensin Muita demografisia tietoja.
  • Valitse iän kohdalta ikäryhmän laajuus. Voit valita vain yhden ikäryhmän yleisöä kohti.
 3. Valitse sopivat yleisösegmentit “Oma datasi”‑, “Omat kiinnostuksen kohteet”‑ ja “Omat hakutermit” ‑moduuleista.
 4. Aloita segmenttien lisääminen klikkaamalla Hae tai Selaa. Ehdotetut segmentit näkyvät listan yläosassa.
 5. Kun olet valinnut käytettävät segmentit, klikkaa Tallenna segmentti.

Vaihe 2/2: Uuden segmentin luominen

Voit nyt valita, haluatko luoda ensimmäisen osapuolen datan pohjalta uuden oman kiinnostuksen kohteen, uuden oman hakutermisegmentin vai uuden oman datasegmentin.


Uuden oman hakutermisegmentin luominen

 1. Klikkaa Työkalut ja asetukset ‑valikon kuvake [Ratas] Lisäasetukset.
 2. Klikkaa Omat hakutermit ‑osiosta kynäkuvaketta Edit.
 3. Klikkaa Omat hakutermit ‑moduulin hakukenttää.
 4. Klikkaa avattavan valikon oikeasta yläkulmasta +Uusia omia hakutermejä.
 5. Nimeä oma hakutermisegmenttisi. Nimen avulla löydät segmentin, kun haluat käyttää sitä myöhemmin.
 6. Lisää Hakutermi‑korttiin hakutermejä.
 7. Klikkaa Tallenna.

Uuden oman kiinnostuksen kohteen luominen

 1. Klikkaa "Kiinnostuksen kohteet ja yksityiskohtaiset demografiset tiedot" ‑moduulin hakukenttää.
 2. Klikkaa avattavan valikon oikeasta yläkulmasta +Uusia omia kiinnostuksen kohteita.
 3. Nimeä oma kiinnostuksen kohteesi.
 4. Lisää “Kiinnostuksen kohteet tai ostoaikeet” ‑korttiin avainsanoja, jotka kuvaavat ihanneasiakkaasi kiinnostuksen kohteita tai ostoaikeita.
  • Jos käytät yleisöä manuaalisen kohdistuksen kanssa (käytettävissä kaikissa paitsi Maksimitulokset‑kampanjoissa), kampanja tavoittaa käyttäjät, joilla on näitä kiinnostuksen kohteita tai ostoaikeita, valitsemiesi kampanja‑asetusten mukaisesti (esim. mainontatavoite tai hintatarjousstrategia). Jos taas käytät yleisöä signaalina optimoidussa kohdistuksessa (ainoa kohdistusvaihtoehto Maksimitulokset‑kampanjoissa), yleisövalintasi vaikuttavat siihen, ketkä näkevät mainoksesi. Kampanja optimoidaan kuitenkin ennen kaikkea tavoitteidesi mukaan, ja mainokset saattavat näkyä myös yleisöön kuulumattomille.
 5. Klikkaa Tallenna.

Uuden datasegmentin luominen ensimmäisen osapuolen datasta

 1. Klikkaa Oma datasi ‑kohdasta + Uusi segmentti.
 2. Valitse segmentti käytettävissä olevista segmenttityypeistä.
 3. Lisää segmentille nimi.
 4. Klikkaa Jatka ja luo uusi segmentti seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita.
 5. Klikkaa Tallenna.

Aiemmin luodun yleisön valitseminen

Kun luot kampanjaa, sinun on valittava sille yleisö. Jos haluat valita aiemmin luodun yleisön, seuraa alla olevia ohjeita.

 1. Jos olet valinnut Käytä tallennettua yleisöä, näkyviin tulee valitsin, joka sisältää yleisöehdotuksia. Ne perustuvat uudelle kampanjalle asettamaasi mainontatavoitteeseen. Tutustu yleisöjen yhteenvetokortteihin, joista näet kuhunkin yleisöön lisätyt segmentit ja poissulkemiset. (Jos haluat katsoa muita yleisöjä, joita ei suositella mainontatavoitteesi perusteella, klikkaa Yleisöä ei suositella.)
 2. Jos taulukossa oleva yleisö sopii kampanjallesi, valitse se klikkaamalla. Jos haluat mieluummin luoda kampanjalle uuden yleisön, klikkaa oikeasta yläkulmasta + Uusi yleisö. Lue lisää yleisötyökalusta kohdasta Uuden yleisön luominen.
 3. Valitsemasi yleisö näkyy kohdassa "Luo mainosryhmä". Voit käyttää yleisöä sellaisenaan, muokata sitä (klikkaa kynäkuvaketta Edit), poistaa sen (klikkaa oikeasta yläkulmasta X‑kuvaketta Red X icon) tai vaihtaa sen (klikkaa Vaihda yleisö, niin palaat yleisövalitsimeen).
  • Yleisön muokkaaminen tapahtuu yleisötyökalussa. Sen avulla voit päivittää demografisen kohdistamisen, segmentit ja poissulkemiset klikkaamalla haluamiesi moduulien kohdalta "Lisää" tai "Luo". Lue lisää yleisötyökalusta kohdasta Uuden yleisön luominen.
  • (Suositus) Merkitse Ota yleisön laajennus käyttöön ‑ruutu valituksi, niin saat käyttöösi lisää mainosinventaaria, mikäli budjettisi sen sallii.

Vinkki: Jos muokkaat yleisöä mainosryhmän ja kampanjan luomisen aikana, muutokset vaikuttavat kaikkiin mainosryhmiin ja kampanjoihin, joihin yleisö on liitetty. Jos haluat, että yleisön muokkaukset koskevat vain yhtä kampanjaa tai mainosryhmää, tallenna kyseisen yleisön muokkaukset uudella nimellä.

Sinulle tehdyt yleisöt

Sinulle tehdyt yleisöt on uusi ominaisuus, joka suosittelee yleisöjä mainontatavoitteidesi ja muiden tavoitteidesi perusteella. Sinulle tehdyissä yleisöissä yhdistyvät asiakkaiden kiinnostuksen kohteet, tavat ja aiemmat interaktiot yrityksesi kanssa, ja ne voivat auttaa sinua tavoittamaan oikean yleisön Maksimitulokset- ja Kysynnän kasvatus ‑kampanjoillasi.

Sinulle tehtyjen yleisöjen käyttäminen voi auttaa parantamaan kampanjan tuloksia. Nämä yleisöt sisältävät aiemmin käytettyjä yleisösegmenttejä, jotka valitaan eri tekijöiden (kuten käyttäjien konversiohistorian, tulosdatan ja laskeutumissivun) perusteella ja joilla on merkitystä yleisöehdotuksille.

Voit tallentaa ja muokata sinulle tehtyjä yleisöjä sekä käyttää niitä uudelleen useita kertoja muissa kampanjoissa ja mainos- tai elementtiryhmissä.

Huom. Ominaisuus on käytettävissä vain Maksimitulokset- ja Kysynnän kasvatus ‑kampanjoissa.

Ohjeet

Jotta sinulle tehdyt yleisöt näkyvät automaattisesti yleisökirjastossa, lisää yleisö tai yleisösignaali seuraavasti:

 1. Valitse Google Ads ‐tilisi vasemmasta sivuvalikosta Kampanjat.

 2. Klikkaa pluspainiketta ja valitse Uusi kampanja.
 3. Valitse markkinointitavoitteeksi Myynti, Liidit, Liikenne verkkosivustolle tai Ei tavoitetta.
 4. Valitse joko Maksimitulokset- tai Kysynnän kasvatus ‑kampanjat.
 5. Klikkaa Yleisösignaali-sivulta Lisää yleisösignaali.
 6. Kun viet hiiren ponnahdusikkunassa sinulle tehtyjen yleisöjen kohdalle, näet tekstin Luotu [mainontatavoitteesi] perusteella.
  • Klikkaa kynäkuvaketta Edit, jos haluat muokata ehdotettua yleisöä tarpeidesi mukaan. Voit myös valita yleisön sellaisenaan.
 7. Kun olet valinnut sinulle tehdyn yleisön tai muokannut sitä ja tallentanut sen, kyseinen yleisö tallentuu automaattisesti yleisökirjastoon. Tämän jälkeen voit käyttää sitä muissa mainos- tai elementtiryhmissä ja kampanjoissa.
  • Huom. Jos muokkaat sinulle tehtyä yleisöä ja tallennat muutokset siihen, Tehty sinulle ‑teksti häviää.
Huom. Google Adsin yleisöä koskeva muokattu työnkulku tukee Kysynnän kasvatus-, YouTube-, Asennus- (ACi), Display-, Haku-, Sovellus- ja Maksimitulokset-kampanjoita.

Usein kysyttyä

Voinko lisätä poissulkemisia kaikkiin yleisösegmentteihin?


Et. Voit lisätä poissulkemisia vain omiin datasegmentteihin.

Miten manuaalinen yleisökohdistus eroaa optimoidusta kohdistuksesta?

Huom. Kaikissa muissa kampanjoissa voidaan käyttää manuaalista kohdistusta paitsi Maksimitulokset-kampanjassa. Maksimitulokset-kampanjoissa käytetään vain optimoitua kohdistusta.

Kun olet luonut kampanjalle yleisöt ja valinnut sille manuaalisen kohdistuksen, kampanjan mainokset näkyvät määrittämillesi ihmisille. Jos taas käytät kampanjassa optimoitua kohdistusta, voit luoda haluamiasi yleisöjä mutta mainokset saattavat näkyä myös niiden ulkopuolelle jääville, sillä kampanja optimoidaan konversiotavoitteidesi mukaan.

Optimoitua kohdistusta käyttävissä kampanjoissa valitsemasi yleisöt toimivat signaaleina, jotka auttavat Googlen tekoälyä optimoimaan nopeasti kampanjan tulokset. Jos järjestelmä tunnistaa konversiotavoitteidesi perusteella todennäköisesti konvertoituvia ihmisiä, mainoksesi voivat näkyä heille, vaikka he eivät kuuluisi valitsemiisi yleisöihin.

Kuinka monelle yleisölle voin kohdistaa mainosryhmän (Kysynnän kasvatus) tai elementtiryhmän (Maksimitulokset)?

Kussakin kampanjassa ja mainosryhmässä (Kysynnän kasvatus) tai elementtiryhmässä (Maksimitulokset) voi olla vain yksi yleisö kerrallaan (yleisö voi sisältää useita yleisösegmenttejä). Tämä auttaa optimoimaan kampanjan tulokset ja kohdistamaan mainokset mahdollisimman tarkasti. Kyseinen valittu yleisö voi sisältää useita yleisösegmenttejä. Voit vaihtaa yleisön tai muokata sitä milloin tahansa. Katso ohjeet yleisön muokkaamiseen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko