การกระทำในแอป: คําจํากัดความ

การกระทำในแอปคือจํานวนครั้งที่มีการระบุว่าการแสดงผลมีแหล่งที่มาจากแคมเปญ ลักษณะของการกระทําในแอปสามารถกําหนดได้ในการตั้งค่า Conversion ของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การกระทําในแอปยังเป็นเมตริก Conversion ประเภทหนึ่งที่มีไว้สําหรับ App Campaign เพื่อการมีส่วนร่วม (ACE) โดยเฉพาะ ส่วนการติดตั้งนั้นเป็น Conversion สําหรับ App Campaign เพื่อการติดตั้ง (ACI) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion ของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก