การกระทำในแอป: คําจํากัดความ

การกระทำในแอปคือจํานวนครั้งที่มีการระบุว่าการแสดงผลมีแหล่งที่มาจากแคมเปญ ลักษณะของการกระทําในแอปสามารถกําหนดได้ในการตั้งค่า Conversion ของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การกระทําในแอปยังเป็นเมตริก Conversion ประเภทหนึ่งที่มีไว้สําหรับ App Campaign เพื่อการมีส่วนร่วม (ACE) โดยเฉพาะ ส่วนการติดตั้งนั้นเป็น Conversion สําหรับ App Campaign เพื่อการติดตั้ง (ACI) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion ของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก