Vytvorenie kampane discovery (nový pracovný postup zahŕňajúci informačný kanál výrobkov)

Kampane discovery umožňujú vyrozprávať príbeh vašej značky vo feedoch Googlu v čase, keď sú používatelia pripravení spoznávať nové výrobky a služby.
 • Široký dosah: pomocou jedinej kampane oslovte až tri miliardy zákazníkov cez feedy domovskej stránky YouTubeodporúčaných videí, funkciu Objaviť* a karty Reklamy a Siete v Gmaile.
 • Pútavá a relevantná kreatíva: inšpirujte spotrebiteľov prezentovaním svojej značky alebo výrobkov prostredníctvom vizuálne pútavých obrázkov vykreslených natívne v rôznych službách Googlu.
 • Viac akcií vďaka zacieleniu na správne publikum: keď sa tento neuveriteľný dosah a účinná kreatíva spoja so schopnosťou Googlu pochopiť úmysel a predvídať potreby zákazníkov, vedie to k skvelým výsledkom.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako vytvoriť kampane discovery. Ďalšie informácie o kampaniach discovery

Kanál Objaviť momentálne nie je k dispozícii pre spotrebiteľov vo Francúzsku a v Nemecku.

Skôr než začnete

 • Pripravte si podklady reklamy, ako sú nadpisy, popisy, obrázky a logá. Ak chcete dosiahnuť lepšiu výkonnosť, vyberte obrázkové podklady najvyššej kvality, napríklad obrázky so značkou a inšpirujúce snímky s minimálnym množstvom textu a dobrým osvetlením. Môžete tiež použiť najvýkonnejšie obrázkové podklady a reklamné posolstvá z existujúcich kampaní na iných platformách, ako sú e‑maily alebo sociálne siete.
 • Ubezpečte sa, že v účte máte aktivované značkovanie celého webu. Skontrolujte, či máte nastavené sledovanie konverzií a či spĺňate podmienky oprávnenosti týkajúce sa konverzií.
 • Musíte dodržiavať naše pravidlá prispôsobenej reklamy.
 • Ubezpečte sa, že máte dostatočný denný rozpočet, ktorý zodpovedá minimálne desaťnásobku ponuky cieľovej CZA.

Optimalizácia kampane počas jej vytvárania

Pri vytváraní kampane sa vám na základe zvolených nastavení môžu zobrazovať upozornenia. Môžu vás upozorniť na problémy, ktoré by viedli k potenciálnemu poklesu výkonnosti alebo ktoré môžu byť natoľko závažné, že bránia zverejneniu kampane.

Navigačná ponuka vytvárania kampaní, ktorá sa zobrazuje pri vytváraní kampane, poskytuje komplexný pohľad na priebeh jej vytvárania a zobrazí upozornenia, ktoré je vhodné zvážiť. Prejdite jednotlivými krokmi v navigačnej ponuke, ktoré umožňujú jednoducho skontrolovať a vyriešiť potenciálne problémy so zacielením, ponukami, rozpočtom alebo inými nastaveniami kampane. Ďalšie informácie o funkciách, ktoré vám pomôžu vytvoriť úspešnú kampaň

Pokyny

1. krok: vytvorenie kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte položku Nová kampaň.
 4. Vyberte marketingový cieľ Predaj, Potenciálni zákazníci, Návštevnosť webu alebo Žiadny cieľ.
  • Ak chcete vytvoriť kampaň discovery, musíte pre ňu vybrať jeden cieľ konverzie. Vaša kampaň sa bude optimalizovať na tento cieľ. 
 5. Vyberte typ kampane Discovery.
 6. Vyberte podtyp kampane Discovery:
 7. Kliknite na Pokračovať.
 8. V sekcii Výber konverzií discovery si vyberiete jeden cieľ konverzie, aby ste lepšie dosiahli svoj cieľ predaja v kampani discovery.
 9. Zvoľte pre túto kampaň geografické zacielenie a zacielenie na jazyky.
Poznámka: Pri tomto type kampane nie je k dispozícii striedanie reklám ani obmedzenie frekvencie.
 1. Vyberte stratégiu ponúk a zadajte priemerný denný rozpočet. Ďalšie informácie o automatických ponukách
 2. Kliknite na Ďalej.
 3. Vyberte publiká. Môžete pridať tieto možnosti zacielenia pre segment publika: vlastné publikum podľa nákupných úmyslov, vaše údaje a segmenty podľa nákupných úmyslov.

Poznámka: V súvislosti so zoznamami publika sa ubezpečte, že spĺňate tieto minimálne požiadavky (ďalšie podrobnosti):

 • Vyhľadávacia sieť Google (ang. Google Search Network) vyžaduje minimálne 1 000 aktívnych návštevníkov alebo používateľov za posledných 30 dní.
 • YouTube vyžaduje minimálne 1 000 aktívnych návštevníkov alebo používateľov za posledných 30 dní.
 • Gmail vyžaduje minimálne 100 aktívnych návštevníkov alebo používateľov v Obsahovej sieti (ang. Display Network) za posledných 30 dní.

Zoznamy publika v službe Google Analytics:

Vlastné segmenty podľa nákupných úmyslov:

 • Reklamy discovery podporujú len kľúčové slová pre reklamy vo vyhľadávaní.
 1. Kliknite na Ďalej.

Vytvorenie reklám discovery

 1. Vytvorenie reklamy s jedným obrázkom
 2. Vytvorenie posuvnej reklamy s viacerými obrázkami
 3. (Nepovinné) Vyberte skupiny výrobkov a úvodnú kartu pre reklamy spojené s vaším informačným kanálom výrobkov v službe Merchant Center. Ako pomocou informačných kanálov výrobkov jednoducho prezentovať výrobky v reklamách discovery

Krok 2a: vytvorenie reklamy s jedným obrázkom

Nahranie podkladov na vytvorenie prvej reklamy discovery

 1. Prejdite do kampane discovery.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Kliknite na tlačidlo plus  a vyberte možnosť Reklama discovery.
 4. Vložte svoje podklady.

Špecifikácie podkladov reklamy discovery

Recommended Odporúčané: 1

Minimálne: 1

Maximálne: 1

 Recommended Odporúčané: 5

Minimálne: 3

Maximálne: 5

 Recommended Odporúčané: 3

Minimálne: 3

Maximálne: 5

   
 

Recommended Odporúčané: 1

Minimálne: 1

Maximálne: 1

Recommended Odporúčané: 1

Minimálne: 1

Maximálne: 1

 
 

Recommended Odporúčané: 3

Minimálne: 1

Maximálna veľkosť súboru je 5 MB

Ďalej podporované pri zobrazovaní len v režime vyhľadávania obrázkov

Recommended Odporúčané: 3

Minimálne: 1

Maximálna veľkosť súboru je 5 MB

Poznámka: Obrázky, ktoré nemajú tento pomer strán, je možné nahrať a v rozhraní orezať.

Recommended Odporúčané: 3

Minimálne: 0

 

Recommended Odporúčané: 1

Minimálne: 1

Maximálna veľkosť súboru je 5 MB

Odporúčame priehľadné pozadie

Legenda:

Recommended

Odporúčania k podkladom

Performance MAX - unlock audiences icon

Maximálny celkový počet všetkých obrázkov: 20

Performance MAX - unlock audiences icon

Maximálny celkový počet všetkých log: 5

 
Nadpis
(povinné)
Nadpisy predstavujú prvý riadok reklamy. Píšte nadpisy, ktoré dávajú význam v kombinácii s ľubovoľnými vašimi opismi, obrázkami a vstupnými stránkami.
Opis
(povinné)
Opisy dopĺňajú nadpis a vyzývajú ľudí na vykonanie akcie. Píšte opisy, ktoré sa dajú skombinovať s ľubovoľnými vašimi nadpismi, obrázkami a vstupnými stránkami.
Obrázky
(povinné)
Maximálny dosah získate, ak nahráte viaceré obrázky na šírku s pomerom strán 1,91 : 1. Vyberte obrázky, ktoré dobre ladia s vaším logom a dajú sa kombinovať s ktorýmkoľvek z vašich nadpisov, opisov a vstupnou stránkou. Podporované typy súborov sú JPG, PNG a statické GIF. Nahrané obrázky môžete hneď po ich výbere orezať na požadovaný pomer strán.
Názov firmy
(povinné)
Môžete zadať iba jeden názov firmy na kreatívu. Môže mať maximálne 25 znakov.
Logá
(povinné)
V ukážke reklamy a pri aktívnom zobrazení v niektorých službách budú logá zaokrúhlené. Nahrávajte logá, ktoré dobre ladia s ľubovoľnými z vašich nadpisov, popisov a obrázkov, a centrujte ich. Akceptujeme väčšinu bežných formátov okrem formátu GIF.
Cieľová webová adresa
(povinné)
Predvolená vstupná stránka, na ktorú sa zákazníci dostanú po kliknutí na reklamu
Text výzvy na akciu Ak ho nastavíte na možnosť Automatické, Google Ads vyberie znenie výzvy na akciu automaticky s cieľom optimalizovať reklamu na dosiahnutie najlepšej výkonnosti

Informácie o pokynoch pre kvalitu podkladov kreatívy pre reklamy discovery

Ak chcete vygenerovať druhú skupinu kombinácií podkladov, neskôr môžete vytvoriť novú reklamu. Poskytnuté podklady pre jednotlivé reklamy sú vzájomne zameniteľné len v rámci danej reklamy.

Krok 2b: vytvorenie posuvnej reklamy s viacerými obrázkami

Výber obrázkov alebo posuvného pásu pri vytváraní prvej reklamy discovery

 1. Prejdite na svoju kampaň discovery.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Kliknite na tlačidlo plus  a vyberte možnosť Reklama discovery alebo Posuvná reklama discovery.
 4. Vložte podklad.

Špecifikácie podkladov posuvnej reklamy discovery

Poznámka: Ak minimálne jednu kartu zamietneme, v stĺpci stavu reklamy sa zobrazí informácia Schválené (s obmedzením) a do 24 hodín sa stav zmení na Zamietnuté. Ide o známy problém, ktorý čoskoro odstránime. Reklama sa v tomto prípade nebude zobrazovať.

Recommended Odporúčané: 1

Minimálne: 1

Maximálne: 1

 Recommended Odporúčané: 5

Minimálne: 3

Maximálne: 5

 Recommended Odporúčané: 3

Minimálne: 3

Maximálne: 5

 Recommended Odporúčané: 1

Minimálne: 1

Maximálne: 1

Recommended Odporúčané: 1

Minimálne: 1

Maximálne: 1

Nepovinné

 

 Recommended Minimálne: 2

Maximálne: 10

Maximálna veľkosť súboru je 5 MB

Poznámka:  Všetky karty musia mať rovnaký pomer strán (pozrite si kombinácie nižšie).

 štvorec, štvorec, štvorec

 na šírku, na šírku, na šírku

[štvorec, na šírku], [štvorec, na šírku], [štvorec, na šírku]

 štvorec, na šírku, na výšku

 na výšku, na výšku, na výšku

 štvorec, na šírku, štvorec

 [štvorec], [štvorec, na šírku], [štvorec, na šírku]

Recommended Minimálne: 1

Maximálna veľkosť súboru je 5 MB

Odporúčame priehľadné pozadie

 
Nadpis
(povinné)
Nadpisy predstavujú prvý riadok reklamy. Nadpis môžete zadať pre každý z obrázkov.
Popis
(povinné)
Opisy dopĺňajú nadpis a vyzývajú ľudí na vykonanie akcie. Opisy nebude možné zadať pre každý obrázok, preto píšte opisy, ktoré možno skombinovať s ľubovoľnými vašimi nadpismi, obrázkami a vstupnými stránkami.
Obrázky kariet
(min. dve, max. desať kariet)
Ak nemajú všetky karty obrázky s rovnakým pomerom strán, reklamy sa neuložia. Upozorňujeme, že v kreatíve sa budú karty zobrazovať v poradí, v akom ste ich vytvorili a v akom sa zobrazujú v nástroji na zobrazenie ukážky.
Logá
(povinné)
Logá môžu byť v ukážke reklamy a pri aktívnom zobrazení v niektorých službách zaokrúhlené. Nahrávajte logá, ktoré dobre ladia s ľubovoľnými z vašich nadpisov, popisov a obrázkov, a centrujte ich. Akceptujeme väčšinu bežných formátov okrem formátu GIF.
Názov firmy
(povinné)
Môžete zadať iba jeden názov firmy na kreatívu. Môže mať maximálne 25 znakov.
Cieľová webová adresa
(povinné)
Predvolená vstupná stránka, na ktorú sa zákazníci dostanú po kliknutí na reklamu. Môžete zadať špecifickú vstupnú stránku pre každý obrázok.
Mobilná webová adresa
(nepovinné)
Vstupná stránka pre mobilné zariadenia, na ktorú sa zákazníci dostanú po kliknutí na reklamu v mobilnom zariadení
Text výzvy na akciu Ak ho nastavíte na možnosť Automatické, Google Ads vyberie znenie výzvy na akciu automaticky s cieľom optimalizovať reklamu na dosiahnutie najlepšej výkonnosti

Ďalšie informácie o pokynoch pre kvalitu podkladov kreatívy pre reklamy discovery

2. krok: nastavenie rozšírenia o formulár pre potenciálnych zákazníkov (nepovinné)

Rozšírenia o formulár pre potenciálnych zákazníkov prispievajú ku generovaniu potenciálnych zákazníkov tým, že umožňujú ľuďom odoslať informácie prostredníctvom formulára priamo vo vašej reklame. Zistite, ako implementovať rozšírenia o formulár pre potenciálnych zákazníkov.

3. krok: poskytnutie dvojtýždňového obdobia optimalizácie pred vykonaním nových zmien

Po vykonaní zmeny v stratégii ponúk môže dochádzať k miernym výkyvom výkonnosti, kým Google Ads optimalizuje vaše ponuky. To môže naznačovať aj stav vašej stratégie ponúk, ktorý bude označený ako Optimalizácia. Ak chcete zistiť, prečo má vaša stratégia ponúk stav Optimalizácia, umiestnite na stav kurzor myši. Pred vykonaním zmien v ponukách odporúčame počkať, kým uplynie dvojtýždňové obdobie optimalizácie.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
73067
false
false
false