Łączenie konta Google Ads z kontem Merchant Center

Ikona niestandardowa artykułów dotyczących Merchant Center Next

Jeśli szukasz informacji o łączeniu konta Google Ads w klasycznej wersji Merchant Center, kliknij tutaj.

Aby tworzyć kampanie w usłudze Merchant Center, musisz z nią połączyć konto Google Ads. Po połączeniu kont możesz utworzyć kampanię korzystającą z informacji o Twoich produktach. Danych o produktach z Merchant Center możesz też używać np. do konfigurowania reklam lokalnego asortymentu produktów czy remarketingu dynamicznego.

Na tej stronie

Uwaga: w krajach, w których dostępna jest usługa porównywania cen, możesz wyświetlać reklamy produktowe za pomocą co najmniej 1 wybranej usługi porównywania cen. Niektóre z tych usług zarządzają danymi produktów oraz kampaniami w Twoim imieniu, a inne dostarczają narzędzi pozwalających robić to samodzielnie. Dowiedz się więcej o reklamowaniu produktów w ramach usług porównywania cen.


Szybkie odpowiedzi

Kto może inicjować prośby o połączenie z kontem Google Ads?

O połączenie kont może poprosić tylko osoba z dostępem administracyjnym w Merchant Center.

Kto może zatwierdzać prośby o połączenie z dotychczasowym kontem Google Ads?

Prośbę o połączenie w Google Ads może zaakceptować tylko osoba z dostępem administracyjnym do konta.

Czy mogę usunąć połączenie Google Ads z Merchant Center?

W każdej chwili połączenie z poziomu Google Ads może usunąć dowolny użytkownik z dostępem administracyjnym do konta Google Ads, a z poziomu Merchant Center – osoba z dostępem administracyjnym do Merchant Center. Do wykonania innych czynności na połączonym koncie może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących dostępu (nawet wtedy, gdy oba konta są połączone). Przykład:

 • Użytkownicy konta Merchant Center nie mogą tworzyć ani edytować kampanii, chyba że mają dostęp administracyjny lub standardowy do połączonego konta Google Ads.
 • Właściciel konta Google Ads nie może edytować ani dodawać produktów, ani też tworzyć kampanii w Merchant Center, chyba że ma również dostęp do połączonego konta Merchant Center (ale może tworzyć kampanie z poziomu Google Ads).

Co się stanie po usunięciu połączenia kont?

Kampanie w Google Ads, które korzystają z informacji o produktach z konta Merchant Center, przestaną używać tych danych do wyświetlania reklam. Utracisz też możliwość tworzenia nowych kampanii w Google Ads na podstawie informacji o produktach z tego konta Merchant Center. Google Ads nadal będzie obsługiwać na koncie inne typy kampanii.

Jakie informacje są udostępniane między kontami?

Aby reklamy działały prawidłowo, informacje udostępniane między kontami mogą obejmować nazwy i identyfikatory kont Merchant Center oraz Google Ads, informacje o produktach z Merchant Center, a także dane Google Ads dotyczące reklam Twoich produktów.

Czy mogę połączyć z Merchant Center konto menedżera Google Ads?

Nie, nie można połączyć z Merchant Center konta menedżera Google Ads. Takie konto umożliwia przeglądanie dużej liczby kont Google Ads i zarządzanie nimi. Aby tworzyć kampanie w Merchant Center i nimi zarządzać, musisz mieć dostęp administracyjny do konta Merchant Center zawierającego kampanie nawet wtedy, gdy masz już dostęp administracyjny do odpowiedniego konta menedżera Google Ads.

Ile kont Google Ads można połączyć z kontem Merchant Center?

Konto Merchant Center można połączyć z maksymalnie 100 kontami Google Ads.


Pierwsze kroki

W Merchant Center możesz utworzyć nowe konto Google Ads lub połączyć dotychczasowe. Jeśli konto Google Ads jest już powiązane z Twoim kontem Google, możesz natychmiast połączyć z nim konto Merchant Center. W przypadku kont Google Ads należących do innych użytkowników (np. agencji) potrzebny będzie identyfikator klienta Google Ads (widoczny u góry dowolnej strony Google Ads, obok adresu e-mail konta).

Konto Google Ads możesz utworzyć lub połączyć w sekcji „Ustawienia i narzędzia” w Merchant Center albo podczas tworzenia pierwszej kampanii w tej usłudze. Z tego artykułu dowiesz się, jakie czynności wykonać w sekcji „Ustawienia i narzędzia”.

Opcja 1. Utwórz w Merchant Center nowe konto Google Ads

 1. W Merchant Center kliknij ikonę Ustawienia i narzędzia Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
 2. Kliknij kartę Aplikacje.
 3. W sekcji „Aplikacje Google” kliknij Dodaj Google Ads.
 4. W wyskakującym okienku kliknij kolejno Utwórz nowe konto Google Ads i Dalej.
 5. Aby połączyć nowe konto z Merchant Center, postępuj zgodnie z instrukcjami.
Uwaga: podczas konfigurowania musisz podać strefę czasową i walutę. Ustawienia te są wstępnie wypełniane na podstawie Twojej lokalizacji, ale możesz je zmienić w trakcie konfigurowania konta. Po jego utworzeniu nie możesz ich już zmienić.

Opcja 2. Połącz Merchant Center z dotychczasowym kontem Google Ads

Rozwiń wszystko

Wysyłanie w Merchant Center prośby o połączenie z Google Ads

Pamiętaj: jeśli masz dostęp administracyjny do konta Google Ads i konta Merchant Center, nie musisz wysyłać z poziomu Merchant Center oczekującego zaproszenia do połączenia kont. Połączenie możesz utworzyć bezpośrednio na stronie „Łączenie usług” w Google Ads.

 1. W Merchant Center kliknij ikonę Ustawienia i narzędzia Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
 2. Kliknij kartę Aplikacje.
 3. W sekcji „Aplikacje Google” kliknij Dodaj Google Ads.
 4. Wybierz konto, które chcesz połączyć:
 • Połączenie z kontem Google Ads: wpisz identyfikator klienta Google Ads. Jeśli Twoje konto Google jest już powiązane z co najmniej 1 kontem Google Ads, wybierz je na liście, a potem kliknij Połącz konto.
 • Połączenie z kontem Google Ads, którym nie zarządzasz: wpisz identyfikator klienta Google Ads, a potem kliknij Wyślij prośbę o połączenie.
Uwaga: jeśli Twoje konto Google Ads wymaga weryfikacji dwuetapowej, przed połączeniem konta musisz ją włączyć na swoim koncie Google lub wyłączyć w Google Ads wymóg weryfikacji dwuetapowej.
Zatwierdzanie w Google Ads prośby o połączenie

Prośby o połączenie z Merchant Center muszą zostać zatwierdzone na koncie Google Ads, z którym chcesz utworzyć połączenie (chyba że konto Google Ads jest już powiązane z Twoim kontem Google). Aby zaakceptować prośbę o połączenie, musisz mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads. Następnie:

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Administracja Admin Icon.
 2. Kliknij Połączone konta.
 3. W sekcji „Od Google” odszukaj „Google Merchant Center”, a potem kliknij Zarządzaj i połącz.
 4. Odszukaj konto, które chcesz połączyć. W kolumnie „Stan” zobaczysz komunikat „Wymaga Twojej zgody”.
 5. W kolumnie „Działania” kliknij Wyświetl prośbę i sprawdź szczegóły prośby.
 6. Wybierz Zatwierdź.

Zarządzanie połączeniami między kontami

Po połączeniu kont Merchant Center i Google Ads możesz anulować prośbę o połączenie, rozłączyć konta albo sprawdzić stan prośby o połączenie.

 1. W Merchant Center kliknij ikonę Ustawienia i narzędzia Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
 2. Kliknij kartę Aplikacje.
 3. W kolumnie „Usuń połączenie” kliknij ikonę rozłączania .
 4. Gdy pojawi się komunikat, potwierdź anulowanie prośby lub rozłączenie konta.

Dalsze kroki

Stan połączenia kont możesz sprawdzić na karcie „Aplikacje” w sekcji „Ustawienia i narzędzia”. W przypadku połączonych kont możesz zobaczyć te stany:

 • Oczekuje na zatwierdzenie w Google Ads: prośba o połączenie z kontem Google Ads wymaga potwierdzenia bezpośrednio w tej usłudze. Uzyskaj dostęp do swojego konta Google Ads, aby zatwierdzić prośbę o połączenie (lub poproś o to właściciela konta).
 • Połączono: Twoje konto Google Ads zostało połączone z danym kontem Merchant Center. Możesz teraz używać swojego konta do prowadzenia kampanii w Merchant Center.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
4561919238932835693
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067