Informacje o firmie

Ważne: nazwa i logo firmy są obecnie w wersji beta i mogą z nich korzystać tylko reklamodawcy, którzy spełniają podane niżej kryteria kwalifikacji. Gdy tylko uzyskasz dostęp do tej opcji, powiadomimy Cię, że możesz dodać informacje o firmie.
Ważne: w trakcie testów beta niektóre komponenty mogą się nie wyświetlać. Sprawdź najnowsze informacje na koncie Google Ads.
Informacje o firmie umożliwiają uzupełnienie bieżących reklam tekstowych na urządzenia mobilne o komponenty związane z firmą, takie jak jej nazwa i logo. Dzięki temu możesz wykorzystywać siłę marki, aby łatwiej docierać do nowych i obecnych klientów.
 

Przykładowa reklama w wyszukiwarce Google wyświetlająca się w wynikach wyszukiwania „hotele na Hawajach”.

Wymagania

Aby korzystać z tych komponentów w reklamach tekstowych, musisz mieć konto wybrane do Programu weryfikacji reklamodawców i przejść proces weryfikacji.

Pamiętaj, że nie możemy zagwarantować, że te komponenty będą się wyświetlać. Ze względów związanych z jakością Google może używać logo zastępczego i wyświetlanego adresu URL. Obecnie nie wszyscy reklamodawcy mogą korzystać z komponentów z informacjami o firmie. Będziemy je jednak stopniowo udostępniać w sposób automatyczny reklamodawcom spełniającym podane wyżej kryteria. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z opiekunem klienta w Google Ads lub z zespołem obsługi klienta Google. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących informacji o firmie

Tworzenie komponentów z informacjami o firmie

Dynamiczne komponenty z informacjami o firmie

Aby Ci pomóc w rozpoczęciu korzystania z tej funkcji, Google Ads przeskanuje Twoją witrynę i automatycznie utworzy za Ciebie nazwę i logo firmy. Pojawią się one na karcie „Komponenty” na koncie Google Ads i będzie je można usunąć. Możesz też przesłać własne komponenty (logo i nazwę firmy) w podany niżej sposób. Jeśli Google Ads nie może przeskanować Twojej witryny w celu znalezienia odpowiednich komponentów LUB nie spełniasz obecnie kryteriów kwalifikacji, w Twoich reklamach pojawią się wyświetlany URL i logo zastępcze.

Uwaga: w wersji beta obsługiwane są tylko komponenty na poziomie domeny. Adresy „www.example.com” i „www.marka.example.com” mogą mieć tylko jedną nazwę firmy i jedno logo.

Komponenty z informacjami o firmie

Jeśli się kwalifikujesz, możesz przesłać po jednej nazwie firmy i jednym logo do każdej kampanii. Tej samej nazwy firmy i tego samego logo możesz używać w kilku kampaniach.

Przesyłanie nazwy firmy

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i komponenty, a potem w menu podrzędnym kliknij Komponenty.
 3. Kliknij + Nazwa firmy.
 4. W polu „Nazwa firmy” wpisz nazwę swojej firmy.
 5. Kliknij Zastosuj.

Przesyłanie logo firmy

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i komponenty, a potem w menu podrzędnym kliknij Komponenty.
 3. Kliknij + Logo firmy.
 4. W otwartym oknie dialogowym kliknij Wybierz pliki do przesłania.
 5. Prześlij odpowiedni plik.
 6. Wybierz format obrazu.
 7. Kliknij przycisk odpowiedniego formatu obrazu u dołu okna.
 8. Kliknij Zapisz.
Wskazówka: sprawdzenie przesłanych komponentów może zająć do 2 dni roboczych. Przez ten czas w reklamie będą używane wyświetlany URL i logo zastępcze. Więcej informacji o procedurze sprawdzania reklam

Wymagania dotyczące komponentów

Aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość reklam, komponenty z informacjami o firmie muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami Google Ads, zasadami dotyczącymi znaków towarowych i zasadami dotyczącymi praw autorskich. Muszą one również spełniać dodatkowe wymagania dotyczące formatu.

Wytyczne dotyczące nazwy firmy

 • Nazwa firmy powinna dokładnie odpowiadać nazwie domeny lub nazwie prawnej przesłanej podczas weryfikacji reklamodawcy.
 • Nazwa firmy powinna być dobrze widoczna na stronie docelowej reklamy.
 • Maksymalna długość nazwy firmy to 25 znaków.
 • Obsługiwane języki: angielski, francuski, japoński i niemiecki.

Wytyczne dotyczące logo firmy

 • Logo powinno pasować do reklamowanej firmy i być spójne z podaną nazwą domeny.
 • Format obrazu: kwadrat (1:1).
 • Rozdzielczość obrazu: 1200 x 1200 (zalecana), 128 x 128 (minimalna).
 • Format pliku: PNG, JPG; maksymalny rozmiar pliku: 5120 KB.
 • Logo powinno być widoczne zarówno w trybie jasnym, jak i ciemnym.
 • Zalecany bezpieczny obszar obrazu: możemy renderować Twoje logo na różne sposoby, dlatego ważne treści umieść w środkowych 80% obrazu. W podglądzie reklamy i podczas renderowania na żywo logo może zostać zaokrąglone.

Przykład: zestaw obrazów powyżej prezentuje oryginalny komponent (po lewej), wyrenderowany kwadratowy komponent (w środku) i wyrenderowany okrągły komponent (po prawej).

Raportowanie

Dane dotyczące skuteczności nazwy i logo firmy (np. liczbę uzyskanych kliknięć i wyświetleń) znajdziesz w raporcie o komponentach. Możesz też usunąć z tabeli raportu dowolne z tych komponentów.

Wyświetlanie raportu

1. Zaloguj się na konto Google Ads.

2. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i komponenty, a potem w menu podrzędnym kliknij Komponenty.

3. Wyświetli się tabela ze wszystkimi komponentami. W menu „Widok tabeli” kliknij Powiązanie.

4. Na liście nad paskiem narzędzi tabeli wybierz „Nazwa firmy” lub „Logo firmy”.

5. W panelu po lewej stronie kliknij Reklamy i komponenty.

Uwaga: aby usunąć komponenty z informacjami o firmie, wykonaj podane wyżej kroki 1–4, a potem zaznacz pola wyboru obok wszystkich komponentów, które chcesz usunąć. Na niebieskim pasku kliknij kolejno Usuń i Potwierdź.

Sprawdzone metody

 • Utwórz komponenty reprezentujące odpowiednio Twoją firmę na podstawie struktury Twojego konta

Przesłane nazwa i logo firmy powinny pasować do wszystkich grup reklam w danej kampanii. Jeśli chcesz powiązać komponent z kilkoma kampaniami, dopilnuj, aby pasował on do nich wszystkich.

Uwaga: decyzja podjęta przez nas po sprawdzeniu komponentu w jednej kampanii może wpłynąć na jego wyświetlanie we wszystkich powiązanych z nim kampaniach.

 • Używaj komponentów spójnych z daną domeną

Aby zadbać o jak najlepsze wrażenia użytkowników, zalecamy używanie 1 nazwy firmy i 1 logo dla danej nazwy domeny we wszystkich kampaniach i na wszystkich kontach. Jeśli stwierdzimy rozbieżności pomiędzy różnymi kontami, komponenty z informacjami o firmie mogą przestać wyświetlać się w Google. Twoja reklama pozostanie aktywna, ale będziemy w niej używać wyświetlanego adresu URL i logo zastępczego.

Najczęstsze pytania

Dlaczego zamiast mojego logo widzę ikonę kuli ziemskiej?

Komponenty z Informacjami o firmie są obecnie w wersji beta. Udostępniamy je stopniowo w sposób automatyczny reklamodawcom spełniającym podane wyżej kryteria kwalifikacji. Jeśli ich nie spełniasz, w Twoich reklamach będą się pojawiać logo zastępcze oraz wyświetlany URL. Nie możesz zrezygnować z ich używania.

Jak mogę zrezygnować z wyświetlania dynamicznych komponentów z informacjami o firmie?

Aby zrezygnować z wyświetlania dynamicznych komponentów z informacjami o firmie, możesz przesłać własne komponenty, które zawsze będą miały pierwszeństwo przed generowanymi automatycznie komponentami dynamicznymi. Możesz też usunąć wszystkie komponenty, aby używać w reklamach logo zastępczego i wyświetlanego adresu URL.

Czy reklama przestanie się wyświetlać, jeśli moje nazwa i logo firmy zostaną odrzucone?

Nie, to nie spowoduje odrzucenia reklamy. Dostępność tych komponentów nie ma wpływu na wyświetlanie reklamy. W przypadku braku komponentów dynamicznych i przesłanych przez reklamodawcę będziemy używać logo zastępczego i wyświetlanego adresu URL.

Czy można wyświetlać różne logo w bezpłatnych wynikach wyszukiwania i w reklamach w Google?

Tak, jest to możliwe, ponieważ reklamodawcy mogą przesyłać własne obrazy logo. W przypadku bezpłatnych wyników wyszukiwania używamy logo pochodzącego z przeskanowanej witryny i dobieranego na podstawie innego zestawu wytycznych. Jeśli obecnie nie kwalifikujesz się do używania komponentów z informacjami o firmie, możesz też wyświetlać w reklamie logo zastępcze.

Jak mogę sprawdzić nazwę prawną firmy użytą podczas procesu weryfikacji reklamodawcy?

Na koncie Google Ads zweryfikowana nazwa wyświetla się na stronie Weryfikacja reklamodawcy w sekcji Narzędzia i ustawienia > Płatności.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
73067
false
false
false