Improve with AI-powered Search

En innføring i AI-baserte søkeannonser

Ved å kombinere AI-baserte produkter for søkeannonser kan du opprette annonser som tilpasses, slik at mer relevante budskap vises til flere brukere, samtidig som du når avkastningsmålene dine. Google bruker AI for å fastsette de rette budene, dekke de rette søkene og lage de mest relevante annonsene for forbrukerne. Som et resultat av dette kan annonsører som klarer å heve annonsekvaliteten til de responsive søkeannonsene sine (fra «Dårlig» til «Utmerket»), i gjennomsnitt oppnå 12 % flere konverteringer (kilde: interne Google-data, 28.02.2023–01.03.2023).

Med AI-baserte søkeannonser kan du vise de mest relevante annonsene etter hvert brukersøk – til den rette prisen.

En animasjon som beskriver hvordan søkeautomatisering fungerer.

Få større utbytte med mindre innsats

Det forbrukerne vil ha, og hvordan de søker etter det, varierer fra dag til dag. For deg blir det dermed vanskeligere å forutse alle mulige søk som er relevante for bedriften din. Hvis du knytter sammen fleksibelt samsvar og smart budgivning, kan du bruke signaler på auksjonstidspunktet som utgangspunkt for å fastsette det rette budet for hvert søk. Dermed er du ikke lenger nødt til å forutse og administrere alle de potensielle søkene.

Eksempel: Tenk deg at du administrerer en italiensk restaurant i Stavanger. Med fleksibelt samsvar kan du finne en rekke interesserte personbrukere – alt fra par som søker etter «spisesteder i kveld» på telefon i nærheten, til familier som søker etter «familievennlige restauranter i Stavanger», til en reisende som søker etter «den beste pastaen i Bergen» på bærbar datamaskin fra hotellrommet sitt. Alle disse brukerne kan besøke restauranten din, men det optimale budet for å nå ut til dem vil variere. Det er veldig vanskelig å justere budet for enkeltsøkeord for hver bruker manuelt, og det kan resultere i tapte konverteringer.

Hvis du tar dette et steg lenger, er det upraktisk å opprette tusenvis av reklamer for alle mulige søk som genereres av fleksibelt samsvar. Kreativ bruk av Google AI fungerer sammen med fleksibelt samsvar siden systemet må ha fleksibiliteten som kreves for å lage den optimale reklamevarianten for hvert søk. Ved å legge inn flere overskrifter og beskrivelser i en responsiv søkeannonse kan Google Ads finne ut hvilke kombinasjoner som fungerer best i all trafikken som genereres av fleksibelt samsvar.

Suksesshistorie

Ved å bruke AI-baserte søkeannonser oppnådde tails.com 182 % flere registreringer via generiske kampanjer og 258 % flere klikk. Se hvordan det er blitt enklere for tails.com å kommunisere med nye kunder i Tyskland, ved å ha fokus på automatisering i form av søkeannonser og en kombinasjon av annonser med fleksibelt samsvar, smart budgivning og responsive søkeannonser.

Et ikon som representerer smart budgivning.

Optimaliser bud med smart budgivning

Den smarte budgivningen evaluerer milliarder av kombinasjoner av signaler og angir det riktige budet for hvert søk og hver auksjon basert på avkastningsmålene dine. Med verdibaserte budstrategier, for eksempel maksimer konverteringsverdien, kan du fange opp kundene som er viktigst for deg (og generere mest inntekt) for bedriften din. Finn ut hvordan du kan bruke smart budgivning for å nå ut til den riktige personen til riktige pris ved å optimalisere budene dine i sanntid.

START NÅ

Et ikon som representerer fleksibelt samsvar.

Nå ut til de riktige kundene med fleksibelt samsvar

Fleksibelt samsvar bruker Google AI til å oppnå større rekkevidde enn det som oppnås med frasesamsvar og fleksibelt samsvar, ved å identifisere relaterte søk som dekker flere kunder og fører til bedre resultater. Fleksibelt samsvar fungerer best i kombinasjon med smart budgivning, siden du bare byr på søk det forventes at du oppnår gode resultater med. Finn ut hvordan du kan bruke fleksibelt samsvar for å holde tritt med markedstrender og raske endringer i etterspørselen, ved at du når alle søk som er relevante for bedriften din.

START NÅ

Et ikon som representerer responsive søkeannonser.

Skap større engasjement med responsive søkeannonser

Opprett annonser som tilpasses, så du kan vise kundene mer relevante budskap. Med annonsekvalitet for responsive søkeannonser får du tilbakemeldinger som bidrar til at du kan ha fokus på å levere det rette budskapet til kundene. Finn ut hvordan du kan bruke flere overskrifter og beskrivelser for å lage og vise relevante annonser for hvert søk ut fra signaler på auksjonstidspunktet.

START NÅ

Tips

Du kan bruke innebygde styringsfunksjoner for å sørge for at bestemte reklamer, søkeordsamsvar og budstrategier holdes på plass. Du kan bruke en rekke strategier, for eksempel festing og negative søkeord, for å sikre at du oppfyller spesifikke krav for kampanjer som bruker Google AI. Du finner mer informasjon om dette i artikkelen Slik styrer du AI-baserte søkeannonser.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny