Inriktningsinställningar i Display-nätverket

I Googles Display-nätverk kan du nå ett brett spektrum av kunder, välja på vilka webbplatser eller webbsidor dina annonser ska visas och nå människor med hjälp av olika tilltalande annonsformat.

För att annonsera i Display-nätverket ska du använda en av kampanjtyperna Endast Display-nätverket och Söknätverket med Display-tillval.

Innan du börjar

För videoannonsgrupper som är inställda på endast placeringsinriktning: Om du enbart inriktar dig på placeringar på YouTube eller i Display-nätverket kan dina annonser visas på båda ställena.
Alla befintliga annonsgrupper utan inriktning pausas automatiskt så att de inte visar annonser du inte vill visa. Detta är en åtgärd som görs en enda gång. Fortsättningsvis måste du manuellt pausa annonsgrupper vars annonser du inte vill visa. Läs mer i Pausa eller återuppta annonsgrupper.

Grunderna – visa dina annonser i Display-nätverket

Med inriktningsmetoder som sökord och målgrupper inom intressegrupp kan du se till att dina annonser visas i Display-nätverket.

Keyword is buy soccer balls

Anta att du säljer sportartiklar. För din fotbollskampanj vill du visa annonser på sidor som är relaterade till fotboll. Därför inriktar du dig på sökord för Display-nätverket som köpa fotbollar.

Så här gör du det i ditt Google Ads-konto

När du lägger till inriktningsmetoder som sökord eller målgrupper inom intressegrupp berättar du för Google Ads var dina annonser kan visas eller vem som kan se dina annonser när de surfar i Display-nätverket. Du lägger till inriktning i annonsgrupperna i dina kampanjer i Display-nätverket.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Displaykampanjer under Alla kampanjer.
 3. Klicka på Målgrupper.
 4. Välj Målgrupper på rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på pennikonen Redigera och välj kampanjen eller annonsgruppen du vill inrikta dig på.
  För att nå dina potentiella kunder kan du lägga till målgruppsinriktning i annonsgrupper och nå människor baserat på deras egenskaper, intressen och vanor, vad de aktivt söker information om eller hur de har interagerat med ditt företag. Läs mer om målgruppsinriktning
 6. Klicka på Spara.

Beroende på vilka alternativ du har valt kan det visas en räknare längs kanten som visar tillgängliga exponeringar för inriktningen du har valt. Antalet tillgängliga exponeringar kan ofta vara stort beroende på vad du väljer. Om du vill ha mer information om tillgängliga exponeringar kan du läsa Se uppskattad räckvidd för Display-nätverket

Styra var dina annonser visas, välja inriktningsinställningar

Inriktningsinställningar som Inriktning och Observation avgör också annonsernas räckvidd. Tänk på dem som kontroller för att göra följande:

Inriktning

 • Begränsar annonserna så att de endast visas för den inriktningsmetod du har valt, till exempel sökord.
 • Du kan ange bud för enskilda inriktningar, till exempel 20 kronor för köpa fotbollar.
Affinity audience is Soccer Fans

Utifrån dina sökord för Display-nätverket kan annonserna nu visas på sidor om fotboll. Du vill dock specifikt nå fotbollsfans, så du inriktar dig på målgruppen inom intressegruppen fotbollsfans och ställer in båda inriktningsmetoderna på Inriktning.

Observation

 • Begränsar inte annonserna så att de endast visas för den inriktningsmetod du har valt.
 • Du kan ange bud för enskilda inriktningar, till exempel 20 kronor för fotbollsfans.
Affinity audience is Soccer Fans

Vi använder samma exempel som ovan och antar att du helst vill att annonserna ska visas för fotbollsentusiaster, men att du inte vill begränsa annonserna till den målgruppen. Du bestämmer dig för att

 • ställa in Sökord för Display-nätverket på Inriktning. Annonserna visas då baserat på dina sökord.
 • ställa in Intressen och remarketing på Observation och ange ett högre bud för fotbollsfans, så att annonserna har större chans att visas för personer i den målgruppen inom intressegrupp.

Så här gör du det i ditt Google Ads-konto

När du lägger till flera inriktningsmetoder i samma annonsgrupp och ställer in dem på Inriktning berättar du för Google Ads att du vill begränsa annonsernas räckvidd. Om du lägger till fler inriktningsmetoder och ställer in dem på Observation berättar du för Google Ads att du inte vill begränsa var annonserna visas, utan i stället öka eller minska chansen att de visas beroende på budet du väljer.

 1. Upprepa steg 1–3 i det första avsnittet för varje ytterligare inriktningsmetod du vill lägga till i annonsgruppen.
 2. Välj antingen Inriktning eller Observation för varje inriktningsmetod.
 3. (Valfritt) Välj olika bud för inriktningen. Du kan till exempel ange ett bud för Fotbollsfans på underfliken Intressen och remarketing.

Varje gång du lägger till en inriktningsmetod i annonsgruppen och ställer in den på Inriktning sjunker antalet tillgängliga exponeringar i räknaren längs kanten. Detta sker vanligtvis när du lägger till flera inriktningsmetoder med inställningen Inriktning i en enskild annonsgrupp.

Sökord Sökord + målgrupp inom intressegrupp Sökord + målgrupp inom intressegrupp + kön
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Obs! För små och medelstora företag är det bättre att ställa in färre inriktningsmetoder på Inriktning i en annonsgrupp. Annars kanske annonsernas räckvidd blir så begränsad att de sällan visas.

Prova avancerade inriktningskombinationer utifrån dina mål

Direktförsäljningskampanjer

Om ditt mål är att sälja produkter och nå en viss typ av målgrupp kan du lägga till ett antal inriktningsmetoder i annonsgruppen som är inställda på Inriktning. Då kan dina annonser enbart visas när de specifika inriktningsmetoderna du har valt matchar. Några exempel på kombinationer:

Inriktningsmetoder Inriktning (standardinställning) Observation När kan annonserna visas?
Sökord + placeringar Sökord + placeringar Inte valt Både sökord OCH placeringar krävs för att annonser ska visas.
Målgrupper + ålder Målgrupper + ålder Inte valt Både målgrupper OCH ålder krävs för att annonser ska visas.
Sökord + ämnen Sökord + ämnen Inte valt Både sökord OCH ämnen krävs för att annonser ska visas.
Remarketing + kön Remarketing + kön Inte valt Både remarketing OCH kön krävs för att annonser ska visas.
Ämnen + målgrupper Ämnen + målgrupper Inte valt Både ämnen OCH målgrupper med köpavsikt krävs för att annonser ska visas.

Varumärkeskampanjer

Om ditt mål är att nå så många människor som möjligt kanske du inte vill lägga till för många inriktningsmetoder i annonsgruppen. Du kan däremot fortfarande välja att lägga till flera inriktningsmetoder, så att du kan ange bud på en viss inriktningsmetod utan att begränsa räckvidden alltför mycket. Några exempel på kombinationer:

Inriktningsmetoder Inriktning (standardinställning) Observation Beskrivning
Ålder + kön + målgrupper inom intressegrupp Ålder + kön + målgrupper inom intressegrupp Inte valt Ålder OCH kön OCH målgrupper inom intressegrupp krävs alla för att annonser ska visas.
Målgrupp inom intressegrupp och ålder* Målgrupper inom intressegrupp Ålder Målgrupper inom intressegrupp krävs för att annonser ska visas. Om det finns en överlappning mellan målgrupper inom intressegrupp och ålder så ser du rapporter för båda. Vilket bud som används beror på dina val för budgivning.
Sökord + placeringar Sökord Placeringar Sökord krävs för att annonser ska visas. Om det finns en överlappning mellan sökord och placeringar ser du rapporter för båda. Vilket bud som används beror på dina val för budgivning.
Sökord + kön * Sökord Kön Sökord krävs för att annonser ska visas. Om det finns en överlappning mellan sökord och kön ser du rapporter för båda. Vilket bud som används beror på dina val för budgivning.
Ämnen + målgrupper inom intressegrupper + placeringar Ämnen + målgrupper inom intressegrupper Placeringar Både ämnen OCH målgrupper inom intressegrupper krävs för att annonser ska visas. Om det finns en överlappning mellan ämnen, målgrupper inom intressegrupp och placeringar så ser du rapporter för alla. Vilket bud som används beror på dina val för budgivning.

* Dessa kombinationer kan vara användbara om du vill ha större chans att nå vissa demografiska grupper men inte vill begränsa trafiken till endast dessa grupper.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt