Målrettingsinnstillinger i Displaynettverket

I Google Displaynettverk kan du nå ut til et stort antall kunder, velge hvilke nettsteder eller sider du ønsker at annonsene dine skal vises på, og engasjere brukerne gjennom en rekke spennende annonseformater.

For å annonsere i Displaynettverket kan du bruke en hvilken som helst kampanje av typen «Bare Displaynettverket» eller «Søk med utvalgt display».

Før du begynner

For videoannonsegrupper der du bare bruker plasseringsmålretting: Hvis du bare målretter mot plasseringer på YouTube eller i Displaynettverket, er annonsene dine nå kvalifisert til å kjøres begge steder.
Eksisterende annonsegrupper uten målretting settes automatisk på pause for å holde tilbake annonser du kanskje ikke ønsker å vise. Dette skjer bare én gang. Etter dette må du selv sørge for at annonsegrupper som ikke er klare for annonsevisning, settes på pause. Du kan finne ut mer i artikkelen Slik kan du sette annonsegruppene dine på pause eller gjenoppta dem.

Sørg for at annonsene dine vises i Displaynettverket

Målrettingsmetoder som søkeord og interessemålgrupper bidrar til at du får vist annonser i Displaynettverket.

Keyword is buy soccer balls

Sett at du selger sportsartikler. Du skal lansere en fotballkampanje og ønsker at annonsene skal vises på sider relatert til fotball. Derfor målretter du mot søkeord som for eksempel kjøp fotballer i Displaynettverket.

Slik gjør du dette i Google Ads-kontoen din

Når du legger til målrettingsmetoder som for eksempel søkeord eller interessemålgrupper, forteller du Google Ads hvor annonsene dine kan vises, eller hvem som får se annonsene når de besøker nettsteder i Displaynettverket. Du legger til målretting for annonsegruppene på kampanjenivå i Displaynettverket.

 1. Klikk på Displaynettverket-fanen under Alle kampanjer.
 2. Klikk på + Målretting.
 3. Velg Legg til målretting-rullegardinmenyen, og angi ønsket målrettingsmetode. Hvis du vil vise annonser på fotballrelaterte sider, kan du for eksempel velge Søkeord for Displaynettverket og legge til kjøp fotballer.
 4. Klikk på Lukk, og lagre annonsegruppen.

Avhengig av hvilke alternativer du velger, kan det være oppført en kalkulator på siden som presenterer tilgjengelige visninger for målrettingen du har angitt. Antallet tilgjengelige visninger kan ofte være relativt høyt avhengig av målrettingen du velger. Du finner mer informasjon om tilgjengelige visninger i Om rekkeviddeanslag for Displaynettverket.

Velg målrettingsinnstillinger for å få bedre kontroll over hvor annonsene dine vises

Målrettingsinnstillinger som «Målretting» og «Observasjon» bestemmer også rekkevidden for annonsene dine. Disse alternativene har følgende funksjoner:

Målretting

 • Annonsevisningen begrenses til målrettingsmetoden du har angitt, for eksempel søkeord.
 • Du kan angi bud for enkeltstående målrettingsenheter, for eksempel NOK 20 for søketermen kjøpe fotballer.
Affinity audience is Soccer Fans

Nå kan annonsene vises på fotballsider med utgangspunkt i søkeordene dine for Displaynettverket. Du ønsker imidlertid først og fremst å nå folk som er interessert i fotball, så du målretter mot interessemålgruppen Fotballinteresserte og angir begge målrettingsmetodene til «Målretting».

Observasjon

 • Annonsevisningen begrenses ikke til målrettingsmetoden du har valgt.
 • Du kan angi bud for enkeltstående målrettingsenheter, for eksempel NOK 20 for søketermen Fotballinteresserte.
Affinity audience is Soccer Fans

Vi tar utgangspunkt i eksemplet ovenfor. Du ønsker at annonsene skal vises til fotballinteresserte, men at visningen ikke skal begrense til denne målgruppen. Du bestemmer deg for å gjøre følgende:

 • Du angir søkeord for Displaynettverket som «Målretting», slik at annonsene dine vises basert på søkeordene dine.
 • Du angir «Interesser og remarketing» som «Observasjon» med et høyere bud på fotballinteresserte for å øke sjansene for at annonsene dine blir vist til personer i den interessemålgruppen.

Slik gjør du dette i Google Ads-kontoen din

Når du legger til flere målrettingsmetoder i samme annonsegruppe og angir disse som «Målretting», ber du Google Ads om å begrense eller avgrense rekkevidden til annonsene dine. Når du legger til flere målrettingsmetoder og angir dem som «Observasjon», ber du Google Ads om ikke å begrense hvor annonsene dine vises, men om å øke eller redusere sjansene for at de vises, avhengig av budet du velger.

 1. Gjenta trinn 1 til 3 ovenfor for hver nye målrettingsmetode du legger til i annonsegruppen.
 2. Velg «Målretting» eller «Observasjon» for hver målrettingsmetode.
 3. Valgfritt: Velg forskjellige bud for målrettingen. Du kan for eksempel angi et bud for Fotballfans fra Interesser og remarketing-underfanen.

Legg for øvrig merke til at hver gang du legger til en målrettingsmetode i annonsegruppen din og angir den som «Målretting», reduseres antallet tilgjengelige visninger. Dette er normalt når du legger til flere målrettingsmetoder og angir dem som «Målretting» i samme annonsegruppe.

Søkeord Søkeord + interessemålgruppe Søkeord + interessemålgruppe + kjønn
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Viktig merknad: For små og mellomstore bedrifter er det best å angi bare noen få målrettingsmetoder som «Målretting» i én og samme annonsegruppe. Ellers risikerer du at rekkevidden begrenses i så stor grad at annonsene sjelden vises.

Test ut avanserte målrettingskombinasjoner med utgangspunkt i målene dine

Direktesalgskampanjer

Hvis du har som mål å selge produkter og nå ut til en bestemt type målgruppe, kan du gjøre lurt i å legge til et par målrettingsmetoder i annonsegruppene angitt med «Målretting». Da kan annonsene dine bare vises når det finnes samsvar med de bestemte målrettingsmetodene du velger. Her er noen eksempler på kombinasjoner:

Målrettingsmetoder «Målretting» (standardinnstilling) «Observasjon» Kriterier for annonsevisning
Søkeord + plasseringer Søkeord + plasseringer Ikke valgt Søkeord OG plasseringer kreves for at annonsene skal vises.
Målgrupper + alder Målgrupper + alder Ikke valgt Målgrupper OG plasseringer kreves for at annonsene skal vises.
Søkeord + emner Søkeord + emner Ikke valgt Søkeord OG emner kreves for at annonsene skal vises.
Remarketing + kjønn Remarketing + kjønn Ikke valgt Remarketing OG kjønn kreves for at annonsene skal vises.
Emner + målgrupper Emner + målgrupper Ikke valgt Remarketing OG intensjonsmålgrupper kreves for at annonsene skal vises.

Merkevarekampanjer

Hvis målet er å nå så mange som mulig, er det lurt å begrense antallet målrettingsmetoder i annonsegruppen. Du kan imidlertid legge til flere målrettingsmetoder, slik at du kan angi bud for én av dem uten å begrense rekkevidden i noen betydelig grad. Her er noen eksempler på kombinasjoner:

Målrettingsmetoder «Målretting» (standardinnstilling) «Observasjon» Betydning
Alder + kjønn + interessemålgrupper Alder + kjønn + interessemålgrupper Ikke valgt Alder OG kjønn OG interessemålgrupper kreves for at annonsene skal vises.
Interessemålgrupper og alder* Interessemålgrupper Alder Interessemålgrupper kreves for at annonsene skal vises. Ved overlapping mellom interessemålgrupper og alder, inneholder rapporteringen begge deler. Hvilket bud som brukes, avhenger av budgivningen du har angitt.
Søkeord + plasseringer Søkeord Plasseringer Søkeord kreves for at annonsene skal vises. Ved overlapping mellom søkeord og plasseringer, inneholder rapporteringen begge deler. Hvilket bud som brukes, avhenger av budgivningen du har angitt.
Søkeord + kjønn* Søkeord Kjønn Søkeord kreves for at annonsene skal vises. Ved overlapping mellom søkeord og kjønn, inneholder rapporteringen begge deler. Hvilket bud som brukes, avhenger av budgivningen du har angitt.
Emner + interessemålgrupper + plasseringer Emner + interessemålgrupper Plasseringer Emner OG interessemålgrupper kreves for at annonsene skal vises. Ved overlapping mellom emner, interessemålgrupper og plasseringer, inneholder rapporteringen alle disse kategoriene. Hvilket bud som brukes, avhenger av budgivningen du har angitt.

*Disse kombinasjonene kan være nyttige for dem som ønsker å øke sjansen for å nå frem til visse demografiske grupper, uten dermed å begrense trafikken bare til disse gruppene.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt