Display-võrgustiku sihtimisseaded

Google’i Display-võrgustiku kaudu võite jõuda väga erinevate klientideni, saate valida, millistel saitidel või lehtedel soovite oma reklaame esitada, ja püüda inimeste tähelepanu mitmesuguses vormingus reklaamidega.

Display-võrgustikus reklaamimiseks saab kasutada mis tahes kampaaniat, mille põhitüüp on „Ainult Display-võrgustik“ või „Otsinguvõrgustik Display-valikuga“.

Enne alustamist

Videoreklaamide rühmad, kus on kasutusel ainult paigutuse sihtimine: kui sihite paigutusi ainult YouTube'is või Display-võrgustikus, on teie reklaamid nüüd sobilikud mõlemas kohas esitamiseks.
Olemasolevad sihtimismeetodita reklaamirühmad peatatakse üks kord tehtava erandina. Nii tagatakse see, et reklaame, mida te ei soovi näidata, ei käitata. Edaspidi saate reklaamirühmad, mis pole reklaamide näitamiseks valmis, käsitsi peatada. isateave Reklaamirühmade käitamise peatamise või jätkamise kohta.

Põhitõed: reklaamide esitamine Display-võrgustikus

Selleks et teie reklaame saaks Display-võrgustikus esitada, tuleb kasutada mõnda sihtimismeetodit (nt märksõnu või ühise huviga vaatajaskondi).

Keyword is buy soccer balls

Oletame, et müüte spordikaupu. Soovite, et teie jalgpallikampaania reklaamid ilmuksid jalgpalliga seotud lehtedel. Seega sihite selliseid Display-võrgustiku märksõnu nagu jalgpallide ostmine.

Kuidas seda Google Adsi kontol teha

Kui lisate sihtimismeetodeid nagu märksõnad või ühise huviga vaatajaskonnad, siis ütlete Google Adsile, kus teie reklaame saab näidata ja kes saavad teie reklaame Display-võrgustikku sirvides näha. Sihtimismeetodid peate lisama oma Display-võrgustiku kampaaniate reklaamirühmadele.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Tehke jaotises „Kõik kampaaniad“ valik Displeikampaaniad.
 3. Klikkige valikul Vaatajaskonnad.
 4. Tehke rippmenüüs valik Vaatajaskonnad.
 5. Klikkige pliiatsiikoonil Muuda ja valige kampaania või reklaamirühm, mida soovite sihtida.
  Potentsiaalsete klientideni jõudmiseks saate reklaamirühmadele lisada vaatajaskonna sihtimise, mis võimaldab jõuda inimesteni selle alusel, kes nad on, millised on nende huvid ja harjumused, millist teavet nad ise otsivad või mil viisil on nad teie ettevõttega suhelnud. Lisateave vaatajaskonna sihtimise kohta
 6. Klikkige nupul Salvesta.

Olenevalt teie tehtud valikutest võidakse lehe servas kuvada kalkulaator, mis näitab teie valitud sihtimisemeetodi puhul saadaolevate näitamiste arvu. Saadaolevate näitamiste arv võib tihtipeale üsna suur olla (sõltuvalt sellest, millise valiku teete). Saadaolevate näitamiste kohta saate lisateavet teemast Display-võrgustiku katvusprognooside vaatamine.

Suurem kontroll reklaami esitamiskohtade üle tänu sihtimisseadete valikule

Sihtimisseaded, nagu „Sihtimine“ ja „Vaatlus“, määravad ka teie reklaamide katvuse. Võtke neid kui järgmiste omadustega juhtelemente.

Sihtimine

 • Piirab reklaamide näitamise teie valitud sihtimismeetodiga (nt märksõnad).
 • Võimaldab teil määrata pakkumised üksikutele sihtimisvalikutele, näiteks 2 eurot märksõnale jalgpallide ostmine.
Affinity audience is Soccer Fans

Display-võrgustiku märksõnade põhjal kuvatakse teie reklaame nüüd jalgpalliteemalistel lehtedel. Kuid teie soovite reklaame näidata just jalgpallifännidele, seega sihite ühise huviga vaatajaskonda Jalgpallifännid ja määrate mõlemaks sihtimisvalikuks „Sihtimine”.

Vaatlus

 • Ei piira reklaamide näitamist teie valitud sihtimismeetodiga.
 • Võimaldab teil määrata pakkumised üksikutele sihtimisvalikutele, näiteks 2 eurot vaatajaskonnale Jalgpallifännid.
Affinity audience is Soccer Fans

Eespool toodud näidet kasutades oletame, et eelistate reklaame näidata jalgpallientusiastidele, kuid ei soovi reklaamide esitamist piirata üksnes selle vaatajaskonnaga. Otsustate teha järgmist.

 • Määrake Display-võrgustiku märksõnade seadeks „Sihtimine”, nii et teie reklaame näidatakse teie märksõnade alusel.
 • Määrake sihtimismeetodi „Huvid ja uuesti turundamine” seadeks „Vaatlus” ja suurendage vaatajaskonna Jalgpallifännid pakkumist. Sellega suurenevad võimalused, et teie reklaame näidatakse sellesse ühise huviga vaatajaskonda kuuluvatele inimestele.

Kuidas seda Google Adsi kontol teha

Kui lisate samale reklaamirühmale mitu sihtimismeetodit ja määrate nende seadeks „Sihtimine”, teete Google Adsile ülesandeks teie reklaamide katvust piirata või kitsendada. Kui lisate täiendavaid sihtimismeetodeid ja määrate nende seadeks „Vaatlus”, teete Google Adsile ülesandeks mitte piirata reklaamide näitamiskohti, vaid suurendada või vähendada näitamise võimalust olenevalt teie valitud pakkumisest.

 1. Reklaamirühmale iga täiendava sihtimismeetodi lisamisel korrake esimeses jaotises nimetatud toiminguid 1–3.
 2. Valige iga sihtimismeetodi seadeks kas „Sihtimine” või „Vaatlus”.
 3. (Valikuline) Valige sihtimismeetodite jaoks erinevad pakkumised. Näiteks võite alamvahekaardi Huvid ja uuesti turundamine kaudu määrata eraldi pakkumise vaatajaskonnale Jalgpallifännid.

Võite märgata, et iga kord, kui lisate reklaamirühmale sihtimismeetodi ja määrate selle seadeks „Sihtimine”, kahaneb saadaolevate näitamiste arv. See on tavaline juhul, kui lisate ühele reklaamirühmale mitu sihtimismeetodit, mille seadeks on määratud „Sihtimine”.

Märksõnad Märksõnad + ühise huviga vaatajaskond Märksõnad + ühise huviga vaatajaskond + sugu
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Oluline märkus. Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on parem vältida ühes reklaamirühmas liiga paljude sihtimismeetodite seadeks „Sihtimine” määramist. Vastasel juhul võite reklaamide katvust kitsendada niivõrd, et neid näidatakse harva.

Teie eesmärkidel põhinevate täpsemate sihtimiskombinatsioonide proovimine

Otsemüügikampaaniad

Kui teie eesmärk on tooteid müüa ja kindalt tüüpi vaatajaskonnani jõuda, võiksite reklaamirühmale lisada mõne sihtimismeetodi, mille seadeks on määratud „Sihtimine”. Siis ilmuvad teie reklaamid vaid juhul, kui teie valitud konkreetsed sihtimismeetodid sobivad. Allpool on paar näidiskombinatsiooni.

Sihtimismeetodid Sihtimine (vaikeseade) Vaatlus Reklaamid ilmuvad järgmistel juhtudel
Märksõnad + paigutused Märksõnad + paigutused Pole valitud Reklaamide ilmumiseks peavad sobima nii märksõnad KUI KA paigutused.
Vaatajaskonnad + vanus Vaatajaskonnad + vanus Pole valitud Reklaamide ilmumiseks peavad sobima nii vaatajaskonnad KUI KA vanus.
Märksõnad + teemad Märksõnad + teemad Pole valitud Reklaamide ilmumiseks peavad sobima nii märksõnad KUI KA teemad.
Uuesti turundamine + sugu Uuesti turundamine + sugu Pole valitud Reklaamide ilmumiseks peavad sobima nii uuesti turundamine KUI KA sugu.
Teemad + vaatajaskonnad Teemad + vaatajaskonnad Pole valitud Reklaamide ilmumiseks peavad sobima nii teemad KUI KA konkreetse huviga vaatajaskonnad.

Brändikampaaniad

Kui teie eesmärk on jõuda võimalikult paljude inimesteni, pole mõistlik reklaamirühmale liiga palju sihtimismeetodeid lisada. Mitme sihtimismeetodi lisamine võib siiski olla kasulik, et saaksite ühe meetodi jaoks pakkumised määrata ilma katvust oluliselt piiramata. Allpool on paar näidiskombinatsiooni.

Sihtimismeetodid Sihtimine (vaikeseade) Vaatlus Mida see tähendab?
Vanus + sugu + ühise huviga vaatajaskonnad Vanus + sugu + ühise huviga vaatajaskonnad Pole valitud Reklaamide ilmumiseks peavad sobima NII vanus, sugu KUI KA ühise huviga vaatajaskonnad.
Ühise huviga vaatajaskonnad + vanus* Ühise huviga vaatajaskonnad Vanus Reklaamide ilmumiseks peavad sobima ühise huviga vaatajaskonnad. Kui ühise huviga vaatajaskonnad ja vanus kattuvad, kuvatakse aruandlus mõlema kohta. Kasutatav pakkumine oleneb teie pakkumisvalikust.
Märksõnad + paigutused Märksõnad Paigutused Reklaamide ilmumiseks peavad sobima märksõnad. Kui märksõnad ja paigutused kattuvad, kuvatakse aruandlus mõlema kohta. Kasutatav pakkumine oleneb teie pakkumisvalikust.
Märksõnad + sugu* Märksõnad Sugu Reklaamide ilmumiseks peavad sobima märksõnad. Kui märksõnad ja sugu kattuvad, kuvatakse aruandlus mõlema kohta. Kasutatav pakkumine oleneb teie pakkumisvalikust.
Teemad + ühise huviga vaatajaskonnad + paigutused Teemad + ühise huviga vaatajaskonnad Paigutused Reklaamide ilmumiseks peavad sobima nii teemad KUI KA ühise huviga vaatajaskonnad. Kui teemad, ühise huviga vaatajaskonnad ja paigutused kattuvad, kuvatakse aruandlus kõigi kohta. Kasutatav pakkumine oleneb teie pakkumisvalikust.

* Need kombinatsioonid võivad olla abiks inimestele, kes soovivad suurendada kindlate demograafiliste rühmadeni jõudmise võimalust, kuid ei soovi liiklust piirata ainult nende rühmadega.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse