Kā novērst problēmas Google Ads kampaņās, kuras nedarbojas vai kurām ir maza datplūsma

Dažkārt var gadīties, ka jūsu kampaņas nesaņem tik daudz seansu, cik gaidījāt, vai arī tās nevar iztērēt pietiekami daudz jūsu iestatītā dienas budžeta. Šajā rakstā ir norādīti biežākie iemesli, kāpēc jūsu reklāmas var netikt rādītas, un sniegti padomi šo problēmu novēršanai, izmantojot Google Ads rīkus.

 

Pirms darba sākšanas

Kas notiks, kad kampaņa būs iespējota

Ja kampaņu iespējojāt nesen, var paiet kāds laiks, līdz kampaņa sāks saņemt seansus. Tam ir vairāki iemesli.

 • Jaunizveidotu vai rediģētu reklāmu pārskatīšana ilgst 1–2 dienas. Tā nepieciešama, lai nodrošinātu reklāmu atbilstību visām politiku prasībām.
 • Kampaņās, kurās tiek izmantota automātiskās cenu noteikšanas stratēģija, var būt novērojamas veiktspējas svārstības vai tēriņu izmaiņas, kamēr Google Ads pielāgojas veikt optimizāciju atbilstoši jūsu iestatītajam mērķim.
 • Ja mainīsiet kampaņas iestatījumus, var paiet kāds laiks, līdz Google Ads pielāgos reklāmu rādīšanu.

Pāriet uz Google Ads konta lapu “Kampaņas”

Ieteikumi

Ieteikumi palīdz izcelt iespējas, kā uzlabot veiktspēju, kad kampaņa nedarbojas vai tai ir maza datplūsma. Piemēram, varat skatīt tālāk norādītos ieteikumu veidu piemērus un tos izmantot, lai novērstu šīs problēmas.

Biežākie ieteikumu veidi, kas palīdz izlabot kampaņas, kuras netiek rādītas

 • Kampaņa nav sākta vai ir beigusies
 • Izveidojiet jaunu reklāmu kopu vai atceliet reklāmu kopas darbības pārtraukšanu
 • Konta budžets ir izsmelts
 • Visas reklāmas ir noraidītas 

Biežākie ieteikumu veidi, kas palīdz izlabot mazu datplūsmu

 • Pielāgojiet MPI mērķus
 • Pielāgojiet budžetus

Pāriet uz Google Ads konta lapu “Ieteikumi”

 

Ja pēc trim darbadienām jūsu reklāma joprojām nesaņem seansus, pārskatiet šajā rakstā uzskaitītos iemeslus.

 

10 biežākie iemesli, kāpēc jūsu reklāmas netiek rādītas vai saņem mazu datplūsmu

1. Konta problēmas

Ja konta darbība ir apturēta vai kontā ir norēķinu problēma, reklāmas varēsiet rādīt tikai pēc tam, kad problēma būs atrisināta. Ņemiet vērā: ja jūsu kontā darbojas citas kampaņas, jums nav jāpārbauda Google Ads konta statuss.

Nākamās darbības

 • Ja maksājat, izmantojot ikmēneša rēķinus, pārbaudiet konta budžetus. Ja kampaņu kopējās izmaksas sasniegs konta budžetā norādīto summu pirms iestatītā beigu datuma, tiks pārtraukta visu kontā esošo reklāmu rādīšana. Uzziniet, kā izveidot vai rediģēt konta budžetu.
 • Pārbaudiet, vai jūsu konta lapā “Kopsavilkums par norēķiniem” vai “Darījumi” nav noraidītu maksājumu. Konta darbība var tikt apturēta, līdz būsiet apmaksājis nesamaksāto atlikumu.

Pāriet uz Google Ads konta lapu “Kopsavilkums par norēķiniem”

 

 

2. Datumu diapazoni un kampaņas sākuma un beigu datums

Programmā Google Ads tiek rādīti veiktspējas dati par jūsu atlasīto datumu diapazonu. Jūsu kampaņai nebūs seansu ārpus datumu diapazona, kurā jūsu kampaņa ir bijusi aktīva.

Nākamā darbība

 • Datumu diapazonā ir jābūt ietvertam jūsu kampaņas sākuma un beigu datumam.
Piezīme. Iepriekš konfigurētajos datumu diapazona iestatījumos (piemēram, “Pēdējās 7 dienas”) netiks iekļauts šīsdienas datums. Uzziniet vairāk par datumu diapazoniem programmā Google Ads.
 

3. Reklāmu kopas, līdzekļi vai reklāmas nav aktīvas vai tām ir ar politikām saistītas problēmas

Pat ja kampaņa ir iespējota, pārbaudiet, vai tajā ir aktīvas reklāmu kopas, līdzekļi vai reklāmas. Arī jūsu reklāmu, līdzekļu, līdzekļu grupu vai atslēgvārdu pārskatīšanas statuss var ietekmēt kampaņas spēju rādīt reklāmas. Virziet kursoru virs kampaņas statusa, lai uzzinātu, kāda procentuālā daļa reklāmu ir piemērota rādīšanai.

Nākamās darbības

 • Pārbaudiet, vai jūsu reklāmas, reklāmu kopas un līdzekļi ir iespējoti tā, lai tie būtu aktīvi un tos varēt rādīt.
 • Izmantojiet Politiku pārvaldnieku, lai skatītu reklāmu, atslēgvārdu un paplašinājumu politiku ierobežojumus visā kontā.
Pāriet uz Google Ads konta Politiku pārvaldnieku
 

4. Zema reklāmas līdzekļu atbilstība un daudzveidība (reklāmas efektivitāte)

 Ja rādāt uz līdzekļiem balstītu kampaņu, piemēram, adaptīvās meklēšanas reklāmas, adaptīvās reklāmas tīkla reklāmas, lietotņu kampaņas, maksimālās veiktspējas kampaņas, ir svarīgi dažādos reklāmu formātos nodrošināt unikālu reklāmu materiālu kopu. Kampaņām ar ierobežotu reklāmu vai līdzekļu kopu var būt grūtāk rādīt reklāmas, jo tās ir piemērotas dalībai mazākā skaitā izsoļu un to sasniedzamība ir ierobežotāka.

Nākamā darbība

 • Pārbaudiet savas kampaņas reklāmas efektivitāti , lai uzzinātu, vai var uzlabot reklāmas materiālu atbilstību vai kvalitāti. Respektīvi, ja jūsu reklāmas efektivitātes rādītājs nav “Izcila”, papildu līdzekļu pievienošana var palīdzēt uzlabot reklāmu rādīšanu un veiktspēju.
 

5. Zemi cenu mērķi un optimizācijas mērķi

Lai gan ir iespējams rādīt reklāmas par ļoti zemu cenu, jūsu kampaņa, visticamāk, nepiedalīsies vai neuzvarēs pietiekami daudzās izsolēs un jūsu reklāmas var nesaņemt nevienu seansu.

Nākamās darbības

 1. Pārliecinieties, vai jūsu kampaņas optimizācijas stratēģija atbilst jūsu uzņēmējdarbības mērķiem.
  Piemērs. Ja jūsu mērķis ir saņemt pēc iespējas vairāk reklāmguvumu, nepārsniedzot iestatīto budžetu, izmantojiet stratēģiju “Reklāmguvumu skaita maksimāla palielināšana”.
 2. Saistībā ar iestatīto optimizācijas mērķi izvērtējiet, vai jūsu iestatītā manuālā cena vai automātiskās cenu noteikšanas mērķis ir sasniedzams, ņemot vērā veiktspējas vēsturi.
  Piemērs. Ja izmantojat mērķa MPI cenu noteikšanu un jūsu mērķa MPI ir būtiski zemāka par vēsturiski vidējo MPI, jūsu mērķa MPI, iespējams, nebūs sasniedzama, saglabājot samērīgu datplūsmas līmeni, un jums būtu jāpalielina mērķis.
 3. Ja iespējams, izmantojiet cenu simulatoru Bid Simulator icon no reklāmu kopu lapā pieejamā veiktspējas pārskata.
 

6. Mazs budžets

Ja jūsu budžets ir mazs, reklāmas var netikt rādītas gana bieži, jo programma Google Ads nodrošina, lai jūsu kampaņas tēriņi nepārsniegtu tēriņu ierobežojuma iestatījumu. Turklāt jūsu kampaņas statuss var tikt rādīts kā “Piemērota (ierobežota)”, un tas nozīmē, ka reklāmas vai nu netiek rādītas, vai netiek rādītas pietiekami bieži zemā budžeta dēļ.

Nākamās darbības

 • Ja kampaņas statuss norāda, ka tās darbību ierobežo budžets, skatiet budžeta pārskatu, lai labāk izprastu kampaņas tēriņus salīdzinājumā ar tās vidējo dienas budžetu un to, kā tas ir ietekmējis veiktspēju un tēriņu ierobežojumus.
 • Ieteicams palielināt budžetu un nodrošināt kampaņai pietiekami lielu budžetu, lai tās reklāmas varētu rādīt visas dienas garumā.
 

7. Mērķauditorijas atlase ir pārāk šaura

Lai gan mērķauditorijas atlases iestatījumi palīdz atrast piemērotāko lietotāju kopu, kuru visvairāk interesē jūsu uzņēmējdarbība, katru reizi, kad pievienojat mērķauditorijas atlasi vai rodas problēmas ar atkārtotā mārketinga sarakstiem, tiek sašaurināta jūsu reklāmu potenciālā sasniedzamība.

Nākamās darbības

 • Atslēgvārdi: ja mērķauditoriju atlasāt tikai, izmantojot nelielu atslēgvārdu sarakstu ar mazu meklēšanas vaicājumu skaitu, visticamāk, jūsu meklēšanas tīkla kampaņas reklāmas nevarēs rādīt. Uzziniet vairāk par to, kā optimizēt atslēgvārdu sarakstu.
 • Mērķauditorijas atlase pēc izvietojuma: ja mērķauditoriju atlasāt tikai vienā izvietojumā, iespējams, tas nav piemērots reklāmu rādīšanai (piemēram, jūsu videoreklāmu nevar rādīt noteiktos YouTube kanālos pat tad, ja pievienojat tos savas kampaņas mērķauditorijas atlasei).
 • Mērķauditorijas atlase: ja sarakstā ietvertais lietotāju skaits nesasniedz mūsu prasībās noteikto skaitu, jūsu kampaņas reklāmas var netikt rādītas.
 • Mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas: atlasot mērķauditoriju pēc viena pasta indeksa vai neliela rādiusa, kā arī atlasot pilsētu ar mazu iedzīvotāju skaitu, var tikt ierobežota jūsu kampaņas sasniedzamība vai reklāmas var netikt rādītas. Pievienojiet mērķauditorijas atlasei papildu atrašanās vietas.
 • Produkti: ja jūsu kampaņas mērķauditorija tiek atlasīta tikai dažiem produktiem, pirkumu kampaņas var netikt rādītas. Uzziniet vairāk par produktu pievienošanu savai kampaņai.
 • Mērķauditorijas atlase, izmantojot ierobežojošos atslēgvārdus: izslēgšana var būt noderīga, ja jums ir radušās bažas par zīmola drošību. Tomēr mērķauditorijas atlase pēc noteiktām vietnēm vai atkārtotā mārketinga sarakstiem var ierobežot vai liegt reklāmas rādīšanu (piemēram, ja izslēdzat vietni “youtube.com” vai atkārtotā mārketinga sarakstu, kurā ir lielākā daļa jūsu lietotāju).
 

8. Mērķauditorijas atlase pārklājas ar citām kampaņām vai reklāmu kopām

Jūsu kontā var būt vairākas kampaņas vai reklāmu kopas, kas ir piemērotas dalībai izsolēs, kuras pārklājas līdzīgu atslēgvārdu vai citas mērķauditorijas atlases kritēriju dēļ. Ja mērķauditorijas atlase pārklājas, lielākā daļa datplūsmas var tikt novirzīta tikai vienai no jūsu kampaņām.

Nākamā darbība

 • Pārskatiet kampaņas mērķauditorijas atlasi un apsveriet iespēju to atjaunināt, lai tā nepārklātos ar citām jūsu konta kampaņām.
 

9. Problēmas saistībā ar reklāmguvumu uzskaiti

Ja jūsu kampaņā tiek izmantota automātiskā cenu noteikšana, lai optimizētu reklāmguvumiem, bet netiek saņemts pietiekams daudzums reklāmguvumu datu vai reklāmguvumu uzskaite nav iestatīta pareizi, jūsu reklāmas rādīšana var būt ierobežota.

Nākamā darbība

 • Pārbaudiet reklāmguvumu uzskaites iestatījumus, izmantojot reklāmguvumu uzskaites statusa problēmu novēršanas rīku.
 • Pārbaudiet savas atlasītās reklāmguvuma darbības veiktspējas vēsturi un noskaidrojiet, vai šī darbība notiek pietiekami bieži, lai to izmantotu automātiskajai cenu noteikšanai.

Pāriet uz Google Ads konta lapu “Reklāmguvumi”

 

10. Izsoles dinamika

Citi reklāmdevēji, kuri piedalās tajās pašās izsolēs, var ietekmēt jūsu kampaņas spēju rādīt reklāmas. Piemēram, ja jauns reklāmdevējs sāk piedalīties tajās pašās izsolēs, kurās piedalās jūsu kampaņa, tas var ietekmēt jūsu reklāmu saņemto seansu skaitu.

Nākamā darbība

 • Ja jums ir meklēšanas tīkla vai pirkumu kampaņa, varat izmantot pārskatu “Ieskats izsolē”, lai salīdzinātu savu un to reklāmdevēju veiktspēju, kuri piedalās tajās pašās izsolēs, kurās jūs. Šī informācija var palīdzēt jums pieņemt lēmumus par cenu noteikšanu un budžetu.
 
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
false
true
true
73067
false
false