Всичко за целта за придобиване на нови клиенти

Целта за придобиване на нови клиенти Ви дава възможност ефективно да придобивате нови клиенти чрез кампаниите си в Google Ads. Имате възможност да оптимизирате кампанията, за да оферирате по-високо за нови клиенти, или да оптимизирате кампанията за офериране само за нови клиенти.

Понастоящем целта за придобиване на нови клиенти е налице за максимална ефективност и кампании в мрежата за търсене.

Следват основните маркетингови цели, свързани с придобиването на клиенти:

 • Увеличаване на общите приходи, но оптимизиране за реализации от нови клиенти, защото новите клиенти носят дългосрочни приходи за бизнеса.
 • Увеличаване на пазарния дял чрез отделен бюджет за придобиване на клиенти, който да увеличава максимално броя на реализациите от нови клиенти чрез разходи за придобиване на клиенти (CAC) или приходите от нови клиенти, за да отговаря и на краткосрочната възвръщаемост на инвестициите (ROI).

С целта за придобиване на нови клиенти има два режима за постигането на тези цели:

 • По-високи оферти за новите клиенти, отколкото за съществуващите (режим „Стойност на нов клиент“): добавете допълнителна стойност за придобиване на нови клиенти за стойността на реализация от първата покупка на клиент. Това е препоръчителният режим, защото така можете да увеличите максимално приходите от всички клиенти, но и да привлечете повече нови клиенти към бизнеса си в рамките на една кампания.
 • Офериране само за нови клиенти (режим „Само нови клиенти“): ограничете рекламите само до клиенти, които са нови за бизнеса Ви (както е определено въз основа на предишни покупки и съществуващи списъци с клиенти, които сте качили в Google Ads). Препоръчваме тази опция само ако имате отделни бюджети, съсредоточени върху придобиването, или ако провеждате кампания, която не е съсредоточена върху реализациите от покупки, например генериране на възможни клиенти.

Предимства

 • ефективност;
  • по-голям дял на реализациите от нови клиенти, като по този начин разширявате бизнеса си и стимулирате по-дългосрочни приходи;
  • ефективно използване на бюджета за придобиване на нови клиенти, което води до по-ниски разходи за придобиване;
 • лесно настройване и използване;
 • отчитане на реализациите от нови спрямо завърнали се клиенти.
Забележка: целта за придобиване на нови клиенти няма да оптимизира за деликатно съдържание, като алкохол или медицински продукти. Реализациите за това съдържание ще бъдат зададени като „Неизвестни“ вместо „Нови“ или „Завърнали се“ в отчета Ви. Друго съдържание в профила Ви все пак може да отговаря на условията за участие за целта за придобиване на нови клиенти. Ако продавате продукти от чувствително естество, единственият начин да подавате сигнали за нови клиенти е да предоставите информацията в маркера си за реализация. Научете повече за правилата ни за персонализирано рекламиране

В тази статия ще Ви преведем през процеса на настройване на целта за придобиване на нови клиенти в „Максимална ефективност“. В статията ще намерите и връзки към помощни теми, които ще Ви помогнат да научите повече за това как да оптимизирате кампанията си за придобиване на нови клиенти в кампания за максимална ефективност. Научете повече за кампаниите за максимална ефективност


Бутон за пускане 

Този видеоклип е изпратен от трета страна активен участник за видеоклипове за Google Ads. Google не препоръчва продуктите или услугите, които може да бъдат популяризирани в този видеоклип. Кликнете тук, за да научите повече за програмата!

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Изберете иконата за настройки Изображение на иконата за настройки на YouTube в долната част на видеоплейъра, след което изберете „Субтитри“ и посочете езика си.


Инструкции

Следват стъпките за активиране на придобиването на нови клиенти в Google Ads за рекламодатели с онлайн продажби (във и извън емисии), цели за генериране на възможни клиенти и цели за магазините. Има 4 основни стъпки:

 1. Осигурете съществуващи списъци с клиенти чрез „Списъци с клиенти“ (силно препоръчително).
 2. Конфигурирайте целта за придобиване на нови клиенти в „Обобщена информация за реализациите“ в профила, който притежава действието, водещо до реализация. Това може да е личен клиентски профил в Google Ads или профил на мениджър.
 3. Активирайте целта за придобиване на нови клиенти в кампанията си.
 4. Прегледайте отчетите.

За рекламодатели с цел за онлайн продажби (във и извън емисии в Google Merchant Center)

1. Качете съществуващите списъци с клиенти чрез „Списъци с клиенти“ (незадължително, но силно препоръчително)

Можете да качите списъците си с клиенти, така че Google да определя точно новите клиенти с актуална информация, която е била проверена от Вас. Научете повече за това как да създавате и качвате съществуващ списък с клиенти

2. Конфигурирайте целта за придобиване на нови клиенти

Забележка: само действията, водещи до реализация, настроени чрез ръчно внедряване, отговарят на условията за цели за придобиване на нови клиенти.
 • Ако все още не сте конфигурирали целта за придобиване на нови клиенти, изпълнете следните стъпки, за да я настроите:
Забележка: ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, трябва да направите това в профила, където е настроено проследяването.
 1. Отворете Инструменти и настройки.
 2. Кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху Настройване в панела „Придобиване на клиенти“ на страницата „Обобщена информация за реализациите“.
 4. Определете съществуващите клиенти, като изберете един или повече списъци с аудитории
Важно: потвърдете всички съществуващи списъци с клиенти, така че откриването на нови клиенти в Google да е възможно най-точно. Без тази информация Google Ads няма да може да определи кои клиенти са нови и кои — завърнали се. Ако използвате профил на мениджър (МКЦ), уверете се, че автоматичното споделяне е включено.
 1. Задайте стойността, присвоена на придобиването на клиент. Използва се само в режим „Стойност на нов клиент“. Добавя се към реализацията от първата покупка на нов клиент, отразена в отчитането, но също така помага на „Интелигентно офериране“ да оптимизира за нови клиенти. Колкото по-висока е тази стойност, толкова по-добре ще бъде оптимизирана кампанията за нови клиенти. Тази стойност ще се използва по подразбиране във всички кампании, които оптимизират за придобиване на нови клиенти.
  • Може да зададете стойността на придобиването на клиент да е равна на очакваните бъдещи органични приходи от нов клиент.
   Пример: ако клиентите изразходват средно 120 лв. на покупка и двама от всеки трима купуват веднъж годишно в продължение на две години, препоръчителната стойност за нови клиенти ще бъде 120 лв. * 2⁄3 * 2 = 160 лв.
  • Ако не сте сигурни каква трябва да бъде стойността за придобиване на нов клиент, можете да използвате препоръчителната стойност, предложена, когато изберете целта „Нов клиент“. Тази препоръчителна стойност е въз основа на средната стойност на поръчката за предходните Ви кампании.

Екранна снимка на ПИ за дефиниране на съществуващите клиенти за проследяване на реализациите на ниво цял профил.

3. Активирайте придобиването на нови клиенти в настройките на кампанията си в Google Ads

 1. Отворете кампанията в Google Ads, за която искате да активирате реализации от нови клиенти (понастоящем налице за кампании за максимална ефективност и кампании в мрежата за търсене).
 2. Кликнете върху иконата за настройки Tools and setting menu icon [Gear].
 3. Разгънете реда „Придобиване на клиенти“.
 4. Изберете „Оптимизиране на кампанията с цел придобиване на нови клиенти“.
  • Изберете дали искате:
   • По-високи оферти за новите клиенти, отколкото за съществуващите (което е препоръчителният режим)
    • Чрез тази опция оптимизирате за придобиване на нови клиенти, като същевременно стимулирате продажбите като цяло посредством насочване към всички клиенти
   • Офериране само за нови клиенти
    • Тази опция ограничава показването на рекламите Ви само пред нови клиенти, независимо каква е стратегията Ви за офериране
 5. Така стойностите се извличат от целта за придобиване на клиенти на ниво профил. Ако е необходимо да извършите корекции, кликнете върху Промяна на стойността и ще бъдете отведени до настройките на целта за придобиване на клиенти в профила си.

4. Наблюдавайте ефективността на кампанията си по отношение на придобиването на нови клиенти

Можете да наблюдавате броя на новите клиенти, които стимулирате с активирането на целта за придобиване на нови клиенти, и да изчислявате ключови показатели, като например разходите за придобиване на клиенти (брой нови клиенти/разходи).

Къде да видите отчитането на ефективността

 1. В таблицата „Кампании“ добавете следните графи, за да прегледате броя нови клиенти и съответно общата стойност на придобиване на нов клиент:
 • Нови клиенти: броят нови клиенти, които сте придобили от кампанията.
 • Стойност на клиента за целия период: корекцията на стойността на реализацията, съответстваща на реализациите от придобиване (реализациите от първа покупка, за които е установено, че са от нови клиенти).
Пример: ако имате 5 реализации от придобиване на нови клиенти и стойността, присвоена на придобиване на нов клиент, е 25 лв., в графата „Стойност на новия клиент за целия период“ ще се показва 125 лв.
 1. В таблицата „Кампании“ можете да сегментирате по „Реализации“ или „Нови спрямо завърнали се клиенти“. Това сегментира реализациите и стойността на реализациите Ви в три категории клиенти:
  • Нови: хората, които са купили нещо онлайн от уебсайта или приложението Ви за първи път. Клиентите се определят като нови, когато изпълняват едно или повече от следните:
   • не са извършили покупка през последните 540 дни (това важи, ако използвате системата на Google за автоматично установяване);
   • не са включени в съществуващия списък с клиенти, който сте посочили в настройките за придобиване на клиенти на ниво профил;
   • определени са като нови клиенти с помощта на маркера за отчитане на нови клиенти.
  • Завърнали се: хора, които по-рано са купили нещо онлайн от уебсайта или приложението Ви. Клиентите се определят като завърнали се, когато изпълняват едно или повече от следните:
   • извършили са покупка през последните 540 дни (това важи, ако използвате системата на Google за автоматично установяване);
   • включени са в съществуващия списък с клиенти, който сте посочили в настройките за реализациите на ниво профил;
   • определени са като съществуващи клиенти с помощта на маркера за отчитане на нови клиенти.
  • Неизвестни: клиенти, за които не можем да предоставим отчетна информация поради правила относно чувствителни от законова или културна гледна точка категории или реализации, които не можем да идентифицираме като нови или съществуващи поради настройките за персонализиране.
   Забележка: ако използвате целта за придобиване на нови клиенти с общия маркер на сайта, Мениджър на маркери на Google или Firebase, използваме предоставените в маркера стойности за „Нови“, „Завърнали се“ и „Неизвестни“ клиенти вместо автоматичното установяване от Google.
Забележка: в някои случаи рекламите Ви от типа „Само нови клиенти“ може да се показват и на съществуващи клиенти от съображения за поверителност и по технически причини. Можете да научите повече за тези случаи в Реализации от съществуващи клиенти в режим „Само нови клиенти“.

За рекламодатели с цели за генериране на възможни клиенти

Забележка: ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, трябва да изпълните стъпки 1 и 2 в профила на мениджър, който управлява реализациите Ви. В противен случай изпълнете стъпките в личния си профил в Google Ads. Можете да видите дали профилът Ви използва проследяване на реализациите към профил в МКЦ, като отворите Реализации и кликнете върху Настройки. Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, ще видите името на профила на мениджър до профила за реализация.

1. Качете съществуващи списъци с клиенти чрез „Списъци с клиенти“ (силно препоръчително).

Можете да качите списъка си с аудитории, така че Google да определя новите клиенти чрез актуална информация, която е била проверена от Вас. Изпълнете стъпките по-долу, за да качите и изберете списъка си с аудитории:

 1. Създайте и качете списъка си с клиенти, като изпълните инструкциите за създаване на списък с клиенти.
 2. Изберете качения от Вас списък с клиенти, като изпълните стъпките за „Списъци с клиенти“.

2. Определете съществуващите клиенти в профила си в Google Ads

 1. Ако все още нямате цел за придобиване на нови клиенти, настройте такава:
  1. Отворете Инструменти и настройки.
  2. Кликнете върху Реализации.
  3. Превъртете до края на страницата и разгънете секцията „Персонализирани цели“, кликнете върху Настройване на реда „Придобиване на клиенти“.
 2. Определете съществуващите клиенти, като изберете списък с аудитории. Силно се препоръчва използването на списъците с аудитории, включително „Списъци с клиенти“, за да откриваме новите клиенти възможно най-точно. Ако използвате профил на мениджър (МКЦ), уверете се, че автоматичното споделяне е включено.
 3. Задайте стойността, присвоена на придобиването на клиент.
Забележка: това е приложимо само ако използвате действие „Покупка“, водещо до реализация, и изберете придобиване на нови клиенти в режим „Стойност на нов клиент“.

Екранна снимка на ПИ за определяне на съществуващите клиенти за проследяване на реализациите на ниво основен профил.

3. Активирайте придобиването на нови клиенти в настройките на кампанията си в Google Ads

 1. Отворете кампанията в Google Ads, за която искате да активирате реализации от нови клиенти.
 2. Изберете иконата за настройки Tools and setting menu icon [Gear].
 3. Разгънете реда „Придобиване на клиенти“.
 4. Изберете „Оптимизиране на кампанията с цел придобиване на нови клиенти“
 5. Изберете „Офериране само за нови клиенти“.
Забележка: това ограничава показването на рекламите Ви само пред нови клиенти, независимо каква е стратегията Ви за офериране.

4. Прегледайте отчетите за проследяваните цели на реализациите

Можете да преглеждате реализациите и стойностите на реализациите, след като потребител взаимодейства с рекламата Ви и предприеме следващите стъпки, за да стане клиент. В повечето случаи тези показатели отразяват новите клиенти, но е възможно да има припокриване със завърнали се клиенти поради свързани с персонализирането ограничения или други фактори, като например няколко реализации на кликване. Научете повече за реализациите от съществуващи клиенти

Забележка: в някои случаи рекламите Ви от типа „Само нови клиенти“ може да се показват и на съществуващи клиенти от съображения за поверителност и по технически причини. Можете да научите повече за тези случаи в Реализации от съществуващи клиенти в режим „Само нови клиенти“.

За рекламодатели с цели за магазините

Ако изберете да оптимизирате кампанията си с цели за продажби за придобиване на нови клиенти, ще идентифицираме новите от тях по един от следните начини:

 • минали реализации от онлайн покупки, ако съществуват;
 • съществуващи списъци с клиенти, които споделяте чрез „Списъци с клиенти“ и обозначавате с етикет като такива в панела „Придобиване“ в страницата с обобщена информация за реализациите.

Вижте следната таблица за повече информация как функционира придобиването на нови клиенти с кампании за максимална ефективност за цели за магазините.

 

Режим „Стойност на нов клиент“

Режим „Само за нови клиенти“

Кампания с онлайн продажби и офлайн събития

 • Коригира само стойността за нови реализации от покупки онлайн.
 • Провежда се като стандартна кампания за максимална ефективност за посещения на магазина (или офлайн реализации).
 • „Нови клиенти“ в отчитането е броят реализации от първата покупка от нови клиенти.
 • Показва се само за нови клиенти, идентифицирани въз основа на минали реализации от онлайн покупки, или за съществуващи списъци с клиенти, споделени чрез „Списъци с клиенти“ и обозначени като нови клиенти в панела „Придобиване“ в страницата с обобщена информация за реализациите.
 • „Нови клиенти“ в отчитането е броят реализации от първата покупка от нови клиенти.

Кампания със събития, водещи до офлайн реализации

 • Работи като стандартна кампания за максимална ефективност (без придобиване на нови клиенти).
 • Няма корекция на стойността за придобиване на нови клиенти за офлайн събития.
 • Не е препоръчително да използвате този режим с офлайн цели.
 • Новите клиенти не се о.тчитат за офлайн реализации от продажби в магазини
 • Показва се само за нови клиенти, идентифицирани въз основа на минали реализации от онлайн покупки, или за съществуващи списъци с клиенти, споделени чрез „Списъци с клиенти“ и обозначени като нови клиенти в панела „Придобиване“ в страницата с обобщена информация за реализациите.
 • Новите клиенти не се о.тчитат за офлайн реализации от продажби в магазини

Офериране

Режим „Стойност на нов клиент“ (приложим само за реализации от покупки)

„Интелигентно офериране“ взема предвид зададената от Вас стойност на новите клиенти и увеличава максимално общата стойност на реализациите, включително посочената от Вас допълнителна стойност за нови клиенти. „Интелигентно офериране“ отчита разбирането, че новите клиенти помагат за стимулирането на по-голяма обща стойност при вземането на решения за офериране.

Ако не сте сигурни каква трябва да бъде стойността на нов клиент, можете да използвате препоръчителната стойност, която се задава по подразбиране, когато изберете целта за придобиване на нови клиенти.

Научете как да настроите целта за придобиване на нови клиенти, за да можете да увеличите максимално придобиването на нови клиенти при оферирането за кампания за максимална ефективност.

Режим „Само за нови клиенти“

Съществуващите клиенти са изключени от оферирането и „Интелигентно офериране“ ще оптимизира за стратегиите Ви за постигане на максимален брой реализации/целева CPA или за постигане на максимална стойност на реализациите/целева ROAS.

Стойност на придобиването на клиент

Стойността на придобиването на клиент е допълнителната корекция на стойността, която трябва да се добави към реализацията от първата покупка на нов клиент. Препоръчително е да зададете стойност на придобиването на клиент, така че тази стойност плюс обичайната стойност на първата покупка на клиент да представлява приходите, които обичайният нов клиент ще донесе за целия период. Когато изберете стратегия за офериране въз основа на стойността, можете да използвате тази обща стойност като основа за задаване на целевите стойности за възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS). Стойността на придобиването на клиент се използва само от кампании, които използват стратегии за офериране въз основа на стойността.

Забележка: това е различно от разходите за придобиване на клиенти, които ще бъдат изразходваната сума за придобиване на нови клиенти и могат да бъдат изчислени чрез разходите за кампанията, разделени на броя нови клиенти.

Как да разграничите новите от съществуващите клиенти

Има три начина да предоставяте сигнали, които помагат за идентифицирането на новите клиенти за бизнеса Ви. Можете да използвате един или всяка комбинация от трите. Функцията за установяване от Google винаги ще се използва по подразбиране.

Установено от Google

Ако проследяването на реализациите Ви в Google Ads е настроено да проследява „Покупки“, Google може автоматично да създаде списък с аудитории въз основа на последните 540 дни активност на кампаниите и проследени покупки. Това е най-лесният начин за разграничаване на новите от съществуващите клиенти, но не е напълно изчерпателен, тъй като потребителите могат да премахват „бисквитките“ и да се отказват. Използва се автоматично, когато изберете цел за придобиване „Нов клиент“.

Качен списък с аудитории

Можете също да качите списъка си с аудитории, така че Google да определя новите клиенти чрез актуална информация, която е била проверена от Вас. Изпълнете стъпките по-долу, за да качите и изберете списъка си с аудитории:
Забележка: можете да използвате „Преглед“, за да изберете от пълния набор качени от Вас списъци с аудитории.
 1. Създайте и качете списъка си с клиенти, като изпълните инструкциите за използване на „Списъци с клиенти“.
 2. Изберете качения от Вас списък с клиенти, като изпълните следните стъпки:
  1. Влезте в Google Ads, където е настроено проследяване на реализациите към профил в МКЦ.
  2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon].
  3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации. В менюто „Обобщена информация за реализациите“ кликнете върху Редактиране в секцията „Придобиване на клиенти“.
  4. Ще намерите качените от Вас списъци с аудитории в полето „Съществуващи клиенти“ или можете да потърсите списъка, като въведете името му в полето за търсене и поставите отметка в квадратчето до правилния списък.
  1. Изберете до 5 списъка с аудитории.
  2. Кликнете върху Прилагане.
Бележка: Ако съществуващ списък с клиенти е твърде кратък (по-малко от 1000 членове), възможността на кампанията за активиране на NCA може да бъде повлияна успешно.

Проследяване на реализациите от нови клиенти с помощта на маркери (добавка)

Можете да настроите проследяване на реализациите от нови клиенти с помощта на маркиране. Този метод изисква повече настройване от Ваша страна, но позволява по-голям контрол върху това кои реализации се отчитат като нови или завърнали се клиенти. Научете повече за отчитането за нови клиенти
Клиенти, установени от Google като „Неизвестни“
Установеното от Google класифициране ще бъде зададено на „Неизвестно“, ако повечето от качените от Вас списъци с аудитории не са споделени с профила в Google Ads, прикачен към кампанията Ви за максимална ефективност. Споделете качените от Вас списъци с аудитории, за да видите сегментирането на клиентите.
Класификации с общ маркер на сайта, Мениджър на маркери на Google или Firebase
Ако използвате проследяване на реализациите от нови клиенти в общия маркер на сайта, Мениджър на маркери на Google или Firebase, използваме предоставените в маркера стойности за „Нови“, „Завърнали се“ и „Неизвестни“ клиенти вместо автоматичното установяване от Google.

Реализации от съществуващи клиенти в режим „Само нови клиенти“

Дори когато решите да оферирате само за нови клиенти, може да има реализации от завърнали се или съществуващи клиенти, които да се използват за целите на оферирането Ви. Това може да се случи:

 • Ако Google Ads не може да идентифицира съществуващ клиент. Например: съществуващ клиент използва ново или неразпознато устройство или браузър.
 • Ако има няколко реализации, приписвани на едно и също кликване върху реклама, всички реализации и стойност на реализациите ще бъдат вземани предвид за целите на оферирането (като например „Постигане на максимален брой реализации“, „Постигане на максимална стойност на реализациите“ и др.).

Отстраняване на неизправности с целта за придобиване на нови клиенти

Придобиването на нови клиенти не се провежда или e със слабо показване

Понякога е възможно да установите, че кампанията Ви за максимална ефективност, използваща целта за придобиване на нови клиенти, може да показва по-малко реклами, отколкото очаквате. Това може да се дължи на неправилно настройване на целта за придобиване на нови клиенти в кампанията.
 1. Отворете настройките на кампанията за максимална ефективност.
 2. Разгънете раздела „Придобиване на клиенти“.
 3. Потвърдете, че настройката „Само нови клиенти“ е активирана и че е поставена отметка в квадратчето „Оптимизиране на кампанията с цел придобиване на нови клиенти“.
 4. Уверете се, че страницата за реализация е настроена правилно.
 5. Кликнете върху иконата за инструменти и настройки Tools and setting menu icon [Gear].
 6. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 7. „Придобиване на нови клиенти“ ще се покаже в горната или долната част на страницата в зависимост от целите на кампанията.
  • NCA ще се покаже в горната част на страницата, ако в профила са настроени реализациите от покупки.
  • NCA ще се покаже в долната част на страницата, ако реализациите от покупки не са настроени.
  • Ако NCA не се показва на страницата за реализация, това означава, че настройките са неправилни.
 8. Ако не сте рекламодател – търговец на дребно, проверете дали реализациите от покупки са през последните 30 дни или добавете съществуващ клиентски списък с потребители.
  • За да използват NCA, рекламодателите трябва да използват една от тези опции.
 9. Ако настройването на NCA е правилно, проверете кога е добавено NCA към кампанията.
  • Отнема 1 – 2 седмици кампаниите за максимална ефективност да се приспособят към значителните промени по тях. След активирането на NCA може да отнеме време на кампанията да се адаптира към тази нова настройка за насочване и оптимизиране.
 10. Ако няма проблеми с настройването на NCA, проверете дали кампанията за максимална ефективност е настроена правилно и следва най-добрите практики.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067
false