Frekvenstak: definition

En funktion begränsar hur många gånger dina display- eller videoannonser visas för samma person.

Frekvens är det genomsnittliga antal gånger som en person ser annonser i dina display- eller videokampanjer under en given tidsperiod. Frekvenstak fungerar annorlunda i displaykampanjer och videokampanjer.

För displaykampanjer:

  • När du aktiverar frekvenstak för en displaykampanj anger du en gräns för hur många exponeringar du tillåter i kampanjen per person och dag, vecka, månad eller någon annan kombination. 
  • Du kan ställa in ett frekvenstak för att begränsa antalet exponeringar i kampanjen, annonsgruppen eller annonsen visas.

För videokampanjer:

  • När du aktiverar frekvenstak för en videokampanj anger du en gräns för hur många exponeringar och/eller visningar du tillåter i kampanjen per person och dag, vecka, månad eller någon annan kombination. Frekvenstak för videokampanjer kan bara ställas in på kampanjnivå. 
  • Om videorna i kampanjen används i andra videokampanjer räknas exponeringar och/eller visningar från andra videokampanjer för en viss användare mot kampanjens frekvenstak. När en användare når frekvenstaket slutar Google att visa den här kampanjen för användaren. Detta gäller endast in stream- och bumperannonser i auktionen.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt